Medlemsbrev 1 / 2015 Bästa medlem och motionär, det har blivit

Comments

Transcription

Medlemsbrev 1 / 2015 Bästa medlem och motionär, det har blivit
1
Medlemsbrev 1 / 2015
Februari 2015
Bästa medlem och motionär,
det har blivit dags för årets första långa och innehållsrika medlemsbrev!
STYRELSE 2015 OCH KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande
Harriet Ulriksson
040 530 0123 [email protected]
Raseborgsvägen 24 B 25, 10650 Ekenäs
Viceordförande Ulf Heimberg
040 843 9949 [email protected]
Skogbyvägen 100, 10680 Skogby
Sekreterare
Jan-Peter Stenvall
040 594 7047 [email protected]
Hjortvägen 4 E 37, 10650 Ekenäs
Kassör
Jeanette Kiuru
040 738 9466 [email protected]
Ledamot
Ann-Mari Jansson
044 081 5752 [email protected]
Ledamot
Britta Lignell
0400 568 640 [email protected]
Ledamot
Elisabeth Strandström 0500 208 714 [email protected]
Utanför styrelsen:
Verksamhetskoordinator: Carl-Gustav Wiberg, 040 752 5923, [email protected]
MEDLEMSAVGIFT 2015
Årsmötet 7.2 fastställde medlemsavgiften till samma som tidigare, 10 euro för första
familjemedlem och 5 euro för varje därpå följande familjemedlem. Medlemsavgiften betalas
senast 15.3.2015 med det bifogade bankgirot.
FI58 5549 6620 0520 47
Motionsföreningen Topptrim r.f.
Medlemsavgift 2015
Namn:
Adress:
E-post:
15.3.2015
2
MEDLEMMARNAS E-POSTADRESSER
För att undvika portokostnader och för att över huvud taget underlätta kommunikationen mellan
styrelsen och medlemmarna kan alla som vill meddela sina e-postadresser till sekreterare JanPeter Stenvall. Meddela då uttryckligen ifall du i framtiden önskar få t.ex. medlemsbrev och
annan föreningspost skickat per e-post. Det enklaste sättet är att skicka ett e-postmeddelande
till [email protected] eller [email protected] och då får vi uppgifterna
direkt från avsändaradressen.
PREMIERINGAR PÅ MIDVINTERFESTEN 7.2.2015
Silverpins med krans (utdelningskriterium: utdelas endast till föreningsmedlemmar med över 200
motionsprestationer tre år i följd): Marianne Mattsson, Elisabeth Strandström, Cay Söderlund,
Kristina Qvist, Torvald Grönqvist, Ingegerd Rehn.
Bronspins med krans (utdelningskriterium: utdelas endast till föreningsmedlemmar med minst
200 dagar motionsprestationer under år 2014): Helga Holmberg, Pentti Törttö, Rune Söderström,
Tom Wigren.
Årets motionär 2014: Ole Hindrén.
Årets ledare 2014: Harriet Ulriksson.
Årets talkoinsats 2014: Bengt Willberg.
MOTIONSGALA I LILJENDAL 18.4
Vår vänförening, Konditionsfrämjandet i Östnyland, ordnar sin traditionella Motionsgala på
Liljendalgården och man inbjuder våra medlemmar att delta. Pris: supékort à 35 €. Dessutom
tillkommer avgift för resan. Hur vi reser (buss el. personbilar) beror helt och hållet på hur många vi
blir. Anmälan till Carl-Gustav Wiberg, tfn 040 752 5923, senast 28.3.
KOST- OCH MOTIONSGRUPPEN
Första träffen tisdag 31.3 kl. 18.00 vid Korv-Görans. I fortsättningen träffas vi tisdagar och
motionerar tillsammans i ca 3 månader. Startplatserna och rutterna varierar från gång till gång. Mer
information ger gruppens ledare Harriet Ulriksson, tfn 040 530 0123.
SOMMARCYKLING I VÄSTNYLAND 24-26.7
Efter en paus på åtta år återkommer Sommarcyklingen till Västnyland, Topptrims hemmaplan.
Konceptet är i princip det gamla och beprövade med tre cykeldagar, hotellboende för långväga
gäster samt några gemensamma middagar och övrig trevlig samvaro.
Inkvarteringen av våra gäster från Östnyland sker i dubbelrum på Motel Marine i Ekenäs centrum.
Det är naturligtvis möjligt för vem som helst att välja hotellboende bara man meddelar detta i
samband med förhandsanmälan (se längre ned!).
Programmet i korthet:
Fredag 24.7. Incheckning på motellet kl. 12.00. En timme senare, alltså 13.00, startar den första
cykeldagen. De deltagare som inte bor på hotellet bör vara på plats senast kl. 12.30. Vi beräknar
vara tillbaka på motellet någongång mellan 17 och 18. Kl. 19.00 middag på motellet.
Lördag 25.7. Andra cykeldagen startar 10.00 från motellet och tillbaka är vi senast kl. 15. Efter det
är programmet fritt fram till den gemensamma middagen kl. 19.00 på motellet.
3
Söndag 26.7. Den tredje och sista cykeldagen inleds med frukost, utcheckning och packning av
bagage i bilarna. Kl. 10.00 hoppar vi upp på våra cyklar för en sista sväng i det vackra Raseborg.
Tillbaka på motellet är vi senast kl. 15.
Obs! Vi använder ALLA godkänd cykelhjälm och cykeln bör vara av sådan kaliber att den även
klarar grusvägar. Farten är garanterat låg och pauserna duggar tätt. Under alla etapper ingår
förutom cyklingen även besök på kulturhistoriskt värdefulla platser. Alla bör reservera pengar för
t.ex. cafébesök.
Deltagare erbjuds välja mellan följande ”paket”:
Paket A: 2 övernattningar (inkl. frukost), 2 middagar + cykling, pris: 180 euro.
Paket B: 2 middagar + cykling, pris 80 euro.
Observera att vi inte ämnar spjälka upp paketen i mindre delar, t.ex. om man deltar så är de två
middagarna obligatoriska.
Bindande förhandsanmälan genom inbetalning av halva summan (90 eller 40 euro) senast
30.4 på Motionsföreningen Topptrims konto FI58 5549 6620 0520 47. Den resterande delen
betalas senast en vecka före evenemanget.
Alla förhandsanmälda får före midsommar ett brev med noggrannare info om cyklingen.
Ansvarig ledare för cyklingen är Jan-Peter Stenvall som också svarar på frågor, tfn 040 594 7047
(efter kl. 19) eller e-post: [email protected]
MOTIONSLÅDORNA
Vi har för tillfället 12 motionslådor (placeringen hittar du på hemsidan www.topptrim.fi) och vi
hoppas på fortsatt livligt motionerande och antecknande i häftena. Bland besökarna utlottas tre
gånger om året 45 köpkort à 20 euro som är gånngbara i alla K-affärer och K-Rauta. Obeservera
att man inte behöver vara medlem för att anteckna sitt namn!
CYKLING
Du som gillar att cykla kan naturligtvis registrera din cykellänk genom att cykla via någon av
motionslådorna och anteckna ditt namn i häftet. Som en nyhet för i år kan de som är intresserade
bokföra sina cykelkilometrar och i slutet av året meddela det totala antalet kilometrar till sekreterare
J-P Stenvall. Bland alla som anmält sina cykelkilometrar utlottas ett paket med cykeltillbehör.
FÖRENINGSDRÄKT
Passa nu på ch skaffa vår fina friluftsdräkt (svarta byxor och röd rock med föreningens logo på
ryggen) till det förmånliga priset 50 euro! Kontakta ordförande Haije eller verksamhetskoordinator
C-G om du är intresserad och kom överens om ett tillfälle att pröva dräkten.
Bilaga: Verksamhetsplan 2015
Med vänliga motionshälsningar
Styrelsen
4
Verksamhetsplan 2015
Februari
7.2.2015
lördag
Årsmöte på Hotell SeaFront.
Midvinterfest på Hotell SeaFront.
April
18.4.2015
lördag
KF i Östnylands motionsgala i Liljendal.
(se s. 2 för detaljinformation).
Maj
7.5.2015
torsdag
21.5.2015
torsdag
Temavandring: Gillesgården i Skarpkulla i Pojo kl. 18.00.
Kaffe + tilltugg till självkostnadspris.
Temavandring: Hangö-Uddskatan.
Träff vid Frihamnen (slutändan av Esplanaden) kl. 18.00.
Hela rutten ca 6,6 km.
Juni
4.6.2015
torsdag
27.6.2015
lördag
Juli
24-26.7.2015
fredag-söndag
Sommarcykling i Västnyland.
(se s. 2-3 för detaljinformation)
Augusti
6.8.2015
torsdag
13.8.2015
torsdag
Temavandring: Raseborgs slottsruiner.
Vi träffas på Snappertuna kyrkas P-plats kl. 17.15.
Promenad förbi Forngården till Kärleksstigen, guidning i
slottet. Kaffe på Slottsknektens stuga till självkostnadspris.
Kärleksstigen tillbaka till P-platsen.
Som guide fungerar Göran Fagerstedt.
Temavandring: Källviken.
Träff vid P-platsen kl. 18.00.
September
10-16.9.2015 torsdag-onsdag
27.9.2015
söndag
Temavandring: Trollskogen.
Träff kl. 17.30 på P-platsen där Trollskogen börjar.
Egen matsäck med, möjlighet att grilla!
Kanonruset i Ekenäs.
Resa till Böda-Luffen på Öland (arrangör: KF i
Östnyland). Om du är intresserad, anmäl dig så fort
som möjligt till Viola Skogster, tfn 050 63214, det finns
en risk att resan snabbt blir fullbokad!
Stavgång/gång i Skogby/Harparskog.
Samling/Start/Mål vid Mannerheimstenen kl. 12.00.
OBS! Som deltagare i våra evenemang är du inte försäkrad från föreningens sida!
www.topptrim.fi
Hemsidan www.topptrim.fi är stället där du säkrast hittar den senaste informationen, t.ex. rapporter
med text och bild från temavandringar och andra evenemang, medlemsbrev, motionslådor m.m.

Similar documents