Praktikplats vid svenska ambassaden i Rabat

Comments

Transcription

Praktikplats vid svenska ambassaden i Rabat
2015-03-02
Rabat
Sveriges ambassad i Rabat, Marocko, erbjuder
universitets- och högskolestuderande möjlighet till
praktik under Hösten 2015
Sveriges ambassad i Rabat söker praktikant för praktikanttjänstgöring
under höstterminen 2015. Start från slutet av augusti och 20 veckor framåt.
Sveriges ambassad i Rabat är en medelstor utlandsmyndighet med en
ambassads klassiska arbetsuppgifter;
- politisk bevakning av landet, med regional utblick,
- Sverige-främjande och vidareutveckling av bilaterala kommersiella
kontakter i samarbete med Business Sweden, Casablanca,
- migration och konsulär verksamhet,
- Det övergripande verksamhetsmålet är att upprätthålla och utveckla
relationerna med Marocko, som är ett i många avseenden intressant
och viktigt land i en dynamisk region.
Praktikantuppgifter: Som praktikant kommer du aktivt att delta i det
löpande arbetet som bl.a. innefattar att ta fram information, förbereda
underlag, delta i utarbetande av rapporter, biträda vid möten och arbeta
med främjandeprojekt. Du kommer också att få hantera mer praktiska
uppgifter av intern karaktär. Syftet är att du ska få god inblick i en
ambassads samtliga uppgifter, även om du i huvudsak kommer att ägna dig
åt politisk bevakning och främjandeverksamhet.
Sökande: Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt
universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också
komma ifråga för praktik. För det fall praktik inte ingår som poänggivande
kurs, ska institutionen skriftligen intyga att praktiken är relevant för den
studerandes utbildningsinriktning.
För att få ut mesta möjliga av en praktik vid representationen bör du ha en
utbildningsbakgrund som motsvarar C- eller D- nivå inom relevant ämne,
t.ex. statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap, ekonomi och/eller
journalistik. Arbetsspråket vid ambassaden är franska. Goda kunskaper i
franska är en nödvändighet. Goda kunskaper i engelska är relevant, men är
inte arbetsspråk. Inriktning på arabvärlden och kunskaper i arabiska är
meriterande.
Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka dig väl i tal
och skrift. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och i grupp samt
ha ett intresse för internationella frågor. Du ska vara öppen för att åta Dig
skiftande uppdrag inom ramen för ambassadens verksamhet.
Svenskt medborgarskap är ett krav och registerkontroll enligt
Säkerhetsskyddslagen genomförs inför tillträdet.
Ersättning: Ingen ekonomisk ersättning utgår från UD eller från
ambassaden och det är viktigt att du som praktikant tänker på att ordna
försäkring och boende i Rabat. Ambassaden kan bistå med vissa
kontaktuppgifter.
Ansökan: Om du är intresserad av att praktisera vid ambassaden
höstterminen 2015 skall du skicka in ett personligt brev och CV
tillsammans med kopior på betyg från gymnasium och universitet samt
eventuella intyg från tidigare arbetslivserfarenhet till e-postadressen:
[email protected] Vänligen skriv ”Praktikplats hösten 2015 ” i epostmeddelandets rubrik.
Sista ansökningsdag är 2015-03-25.