här - Jenny Bergh Coach & Consulting

Comments

Transcription

här - Jenny Bergh Coach & Consulting
 Coaching Academy 64 CCE poäng International Coach Federation (ICF) CA erbjuder undervisning i coaching och vänder sig till människor i olika typer av organisationer. Såsom idrottsföreningar, kyrkor, församlingar, skolor och företag eller andra sammanhang som önskar en ledar-­‐ och medarbetarutveckling i linje med den egna värdegrunden. Programmet är anpassat till de som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och en coachande ledarstil och/eller jobba som coach. ICF har godkänt Coaching Academy kursplan och undervisningsmetodik och har tilldelat Coaching Academy 64 CCE poäng. Vid genomförd kurs är det därför möjligt att bli medlem i ICF. Coaching Academy innehåller åtta moduler. Varje modul är 12 x 45 min. fördelat på två dagar. Coaching Academy 1 Coaching Academy 2 1. Lägga grunden för coaching 2. Skapa en ömsesidig relation 3. Effektiv kommunikation 4. Facilitera lärande och resultat 5. Värderingsförankrad coaching 6. Närvaro och Målstyrning 7. Integration och coachmetoder 8. Ditt Coachprojekt
Förutom utbildningsdagarna tillkommer praktiska coachtimmar att genomföra mellan gångerna. Datum och tid för kommande kurser Modulerna är upplagda så att vi möts lunch till lunch. CA 1 börjar första kursdagen 12:00 – 20:40 och 8:30 – 12:00 följande dag. CA 2 börjar första kursdagen 13:30 -­‐ 20:40 och 8:30 – 13:30 följande dag. Coaching Academy 1 2015 20-­‐21 april 18-­‐19 maj 25-­‐26 augusti 15-­‐16 september Modul 1 Grunderna för coaching Modul 2 Att etablera en ömsesidig relation Modul 3 Effektiv kommunikation Modul 4 Facilitera lärande och resultatmål Coaching Academy 1 2015-­‐2016
6-­‐7 oktober 24-­‐25 november 26-­‐27 januari 12-­‐13 april Modul 1 Grunderna för coaching Modul 2 Att etablera ömsesidig relation Modul 3 Effektiv kommunikation Modul 4 Facilitera lärande och resultatmål Coaching Academy 2 2015-­‐2016 7-­‐8 oktober 25-­‐26 november 27-­‐28 januari 13-­‐14 April Modul 5 Värderingsförankrad coaching Modul 6 Närvaro och Målstyrning Modul 7 Integration och coachmetoder Modul 8 Ditt coachprojekt Priser 18 500 kr/pers /år 13 500 kr/pers/år för ledare i frivillig organisation I priset ingår förtäring men ej boende, kursen hålls i Stockholm. För grupp-­‐pris ring eller maila. För anmälan och mer information | Coaching Academy Sverige Jenny Bergh | +46 709-­‐140 786 | [email protected] | coachingacademy.se