beräkningsmodell-ny-lön-2015

Comments

Transcription

beräkningsmodell-ny-lön-2015
Ny lön i detaljhandeln från den 1 april 2015
Beräkningsmodell för att underlätta löneberäkningen
Anställningstidstillägg
Gamla lönen
Gamla grundlönen
- 122 kr/mån
- 74 öre/tim
Generellt tillägg
+ 348 kr/mån
=
1
Ny grundlön
2
=
+ 2,09 kr/tim
Ny grundlön*
Anställningstidstillägg
Minimilön*
3
Lokalt tillägg
+125 kr/mån
+ 232 kr/mån
+ 75 öre/tim
+ 1,40 kr/tim
4
*Jämför ”Ny grundlön” och ”Minimilön” använd den som är högst och gå vidare i beräkningen
5
NY LÖN
=
Anvisningar för 2015 års
löneberäkningsmall
Anvisningar
1.
Anställningstidstillägg – Har den anställde haft minst 5 års
5.
Lokalt tillägg (potten) – 232 kronor per månad eller 140 öre
anställningstid i samma företag har ett tillägg på 119 kronor
per timme skall fördelas individuellt bland de anställda som
per månad eller 72 öre per timme utgått, detta tillägg ska
fyllt 18 år.
dras av här.
2.
Generellt tillägg som ska utgå med 348 kronor per månad
eller 209 öre per timme.
3.
Minimilön (välj den som stämmer!)
4.
Anställningstidstillägg – Har den anställde haft minst 5 års
anställning i samma företag ska ett tillägg på 125 kronor per
månad eller 75 öre per timme läggas till på lönen.
Detta tillägg utgår endast 1 gång det vill säga inte 1 gång
per år, därför ska det första dras bort från den gamla lönen
(enligt anvisning 1) för att sedan läggas på den nya lönen
(enligt anvisning 4) per år, därför ska det första dras bort
från den gamla lönen (enligt anvisning 1) för att sedan
läggas på den nya lönen(enligt anvisning 4).
För tiden 1 april 2015 - 31 mars 2016
Ålder
16 år
17 år
18 år
19 år
Månadslön
12 970,00
13 380,00
19 419,00
19 739,00
Timlön
78,13
80,60
116,98
118,91
Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana om
122,43
1 år
20 323,00
124,45
2 år
20 659,00
3 år
21 949,00
132,22

Similar documents