Praktisk användning av kulturformuleringsintervjun (KFI) i DSM-5

Comments

Transcription

Praktisk användning av kulturformuleringsintervjun (KFI) i DSM-5
När global migration blir en angelägenhet
för svensk sjuk- och tandvård Vi förmedlar
Över hela världen pågår stora migrationsrörelser på grund
av krig, konflikt, religiösa och politiska motsättningar samt
svåra socioekonomiska villkor.
Vilken betydelse har situationen i omvärlden för vårt arbete?
Vilka kunskaper och vilken beredskap behöver vi ha för att
kunna ge en god och säker vård/tandvård?
Seminarium 17/11
Omvärldsanalys – nuläge
och framtid
kunskap och
erfarenheter
från klinisk
vardag och
aktuell forskning
Erik Esbjörnsson,
omvärldsanalytiker,
Migrationsverket
Föräldrar i omorientering –
somaliskfödda föräldrars
erfarenheter av att vara
förälder i Sverige samt deras
behov av föräldrastöd
Existentiella perspektiv på
att möta människor i exil
Fatumo Osman,
doktorand/universitetsadjunkt
Minna Forsell, leg psykolog
Föräldragrupper på ett
mångkulturellt BVC
Hälsostyrning för att
förebygga karies hos
förskolebarn
Elizabeth Renderos,
distriktssköterska
Ida Brännemo, ST-tandläkare
pedodonti/doktorand
Migration – en stor
omställning som kan
påverka hälsan. Om
diabetes typ 2 bland
migranter från Turkiet
Kristin Hjörleifsdottir-Steiner
distriktsläkare med dr
Tid: Tisdag 17/11 09.00-16.30
Plats: Transkulturellt Centrum
Kostnad: Verksamheter med SLL-avtal
850:- övriga 950:- exkl moms
Kontaktpersoner: [email protected], [email protected]
Anmälan senast 3/11
www.transkulturelltcentrum.se

Similar documents