Inkopplingsanvisning till blixtljus

Comments

Transcription

Inkopplingsanvisning till blixtljus
Inkopplingsanvisning till blixtljus
ANV204
46010
Röd kabel: + Matning 10-32V
Svart kabel: - Jord
Gul kabel: Växling av blixtmönster, används separat på varje blixtljus eller koppla samman
flera blixtljus till en återfjädrande brytare för att enkelt kunna ändra ljusmönster.
Vit kabel: Kopplas in gruppvis om man vill växla blinkningar från sida till sida. Koppla vit
kabel till + matning på en sida så kommer blixtljusen automatiskt växla sida när de tänds upp.
Blixtmönster:
Totalt 19 olika lägen varav nr 1 är en blandning av resterande 18. Nr 9 och 10 är ECE R65-godkända.
Mönstersynkronisering
Modul 1
Mönsteralternering
Modul 2
Modul 2
Röd
Vit
Gul
Svart
Svart
Gul
Vit
Röd
Röd
Vit
Gul
Svart
Svart
Gul
Vit
Röd
Jord
Modul 1
Jord
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
Tel 0304-751010 • Fax 0304-751011
www.oie.se • [email protected]