Kunskapsdag Somalier 16 mars 2016

Comments

Transcription

Kunskapsdag Somalier 16 mars 2016
Kunskapsdag
Somalier Väst
Heldagskonferens som ökar dina kunskaper om somalier
och hur du förbättrar deras situation i sverige
16 mars, 2016
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg
Talare:
Dr. Amina Jama Mahmud:
Uppsala Universitet &
Somali Information & Business Centre
Forskare & Projektledare
Sheikh Abdul Rashid Mohamed:
Göteborgs Moské
Imam
Stig Henriksson:
Fagersta kommun
Riksdagsledamot & tidigare kommunalråd
Fagersta kommun
Dr. Amina Jama Mahmud:
Uppsala Universitet &
Somali Information & Business
Centre
Forskare & Projektledare
Stig Henriksson:
Fagersta kommun
Riksdagsledamot & tidigare
kommunalråd Fagersta kommun
4 anledningar till att delta:
• Så ökar du dina kunskaper och din förståelse för somalier för att skapa ett bättre bemötande
• Så utvecklar du nya metoder efter nyanländas
behov för att maximera individens potential
• Så engagerar du föräldrar och barn för att förbättra barnens skolgång
• Så upptäcker du nya metoder som minskar
kvinnors utanförskap på arbetsmarknaden
Dahir Khalid:
Göteborgs Stad
Projektledare & entreprenör
Harbi Amir:
Försäkringskassan
Samhällsvetare & sakkunnig inom somaliskt
samhälle och kultur
Anmäl er redan idag och spara 1500 kr
Målgrupp:
Konferensen vänder sig till
tjänstepersoner inom:
- Integrationsenheten,
- Flyktingmottagningen
- Kommunledningskontoret
- Socialtjänsten
- Arbetsmarknadsenheten
- Utbildningsenheten
- Kultur och fritid
- Myndigheter
- Fastighetsbolag
Arrangör:
www.integrationsforum.se
Kunskapsdag
Somalier Väst
Under de senaste 20 åren har personer från Afrikas horn sökt asyl i Sverige och idag utgör somalier en av de större asylsökande
grupperna. Statistisken visar att somalier som grupp haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och sysselsättningsgraden beräknas fortsatt ligga relativt låg. Samtidigt lyckas den somaliska diasporan i andra länder etablera sig bättre.
Vad kan vi lära oss av den erfarenheten nu när Sverige står inför sitt största invandringsår på årtionden?
Den närmaste tiden kommer ett stort antal av somalierna att få permanenta uppehållstillstånd, samt många av deras anhöriga.
Bland de nyanlända ensamkommande barnen är för närvarande barn och ungdomar från Somalia en stor grupp.
Migrationsverkets prognos för år 2016 visar på att den den somaliska asylmigrationen kommer att fortsätta vara hög.
Konferensens innehåll:
•
•
•
•
•
Vad bör du lära dig och känna till om somalier
Familj, äktenskap och könsroller inom somalisk kultur
Så kan du förbättra somaliska elevers skolsituation
Så lyckas vi med integrationen med nya initiativ som ger resultat
Så lyckades Fagersta att få 55 % av nyanlända somalier i egen försörjning efter två år - framgångsfaktorer
Ta chansen och passa på att öka dina kunskaper och förståelse om somalier, skapa värdefulla kontakter och utbyta erfarenheter
med kollegor och experter från hela landet.
Kontakta oss och anmäl dig redan idag på [email protected] för att säkerställa din plats på en lärorik
kunskapsdag om somalier.
Väl mött den 16 mars!
Mohamed Elmi
Projektledare - Kunskapsdag Somalier
e-post: [email protected]
telnr: 070-7240570
Varför ska du gå på konferensen Kunskapsdag Somalier Väst?
- Lär dig av framgångsrika verksamheter som lyckats
- Öka dina kunskaper och förståelse för somaliers situation i Sverige
- Bli säkrare i ditt bemötande av somalier
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet
Sagt om Kunskapsdag Somalier?
“En mycket bra och intressant dag! Det kan jag varmt rekommendera”
Caroline Portström, Linköpings kommun
“Jag kommer ha bättre verktyg och kunskap till mitt arbete”
Titti Akbarnezadh, Stockholms Stad
“Mycket givande dag som gav ökad kunskap och förståelse för den somaliska kulturen”
Stefan Thalen, Västerås Stad
“Inspirerande dag med nya perspektiv inom ett svårt och väldigt aktuellt ämne”
Therese Eriksson, Gävle kommun
“Många inspirerande talare”
Caroline Teir, Stockholms Stad
“En väldigt givande dag, som fler skulle få möjlighet att vara med om”
Marina Loborn, Örebro kommun
www.integrationsforum.se
16 MARS 2016
08.30 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen
Dahir Khalid, Projektledare & entreprenör, Göteborgs Stad
EXPERTANFÖRANDE:
09.20 Vad bör du lära dig och känna till om somalier
• Vilka sociala strukturer kännetecknar somalier och hur är
klansamhället uppbyggt?
• På vilket sätt skiljer sig de somalier som migrerat till Sverige på
90-talet och de somalier som har migrerat de senaste åren?
• Vilken utbildningsnivå och vilka yrkeskunskaper besitter somalier?
• Hur har somalierna etablerats på arbetsmarknaden?
10.00 Frågestund med talaren
Harbi Amir, Samhällsvetare & sakkunnig inom somaliskt samhälle och
kultur, Försäkringskassan
Harbi som tidigare arbetat på Migrationsverket och Göteborgs
universitet kommer att utifrån hans erfarenheter ge dig, som möter
somalier i din yrkesroll, verktygen och förståelsen för att arbeta
annorlunda för att möta den somaliska målgruppens behov och
därigenom öka målgruppens delaktighet i samhället och yrkeslivet.
10.15 Förmiddagskaffe och nätverkande
EXPERTANFÖRANDE:
10.35 Den somaliska familjen i omorientering
• Hur fungerar processen för familjebildningar och separationer etc.
• Somaliska kvinnans roll i familjen då och nu
• Skapa gynnsamma förutsättningar som ökar kvinnors etablering i det
svenska samhället
11.15 Frågestund med talaren
Dr. Amina Jama Mahmud, Forskare & Projektledare, Uppsala
universitet & Somali Information & Business Centre
Dr. Amina har doktorsexamen i Tillämpad Hälsoteknik där hennes
forskning fokuserar på mångfald och jämlikhet i hälsa. Hon är även
projektledare för Somali Information & Business Centre i Skåne.
Somali Information and Business Centre syftar till att främja och
synliggöra somaliernas entreprenörskap.
EXPERTANFÖRANDE:
11.30 Så stöttar du somaliska ungdomar och förbättrar
somaliska elevers skolsituation
• Så kan skolor och lärare arbeta annorlunda för att möta somaliska
elevers behov
• Hur kan man engagera föräldrar och göra dem mer delaktiga samt
öka samarbetet mellan föräldrar och lärare som förbättrar barnens
skolgång?
12.00 Frågestund med talaren
Talare bekräftas inom kort
Kunskapsdag
Somalier Väst
EXPERTANFÖRANDE:
13.10 Faktorer som påverkar somaliers etablering i
Sverige
• Så synliggör du nyanlända somalier som en viktig resurs på den
svenska arbetsmarknaden
• Så anpassar och utvecklar du nya metoder efter nyanländas
behov för att maximera individens potential
• Somalier som har lyckats i Sverige – vad kan vi lära av dem och
deras resa?
13.50 Frågestund med talaren
Dahir Khalid, Projektledare & entreprenör, Göteborgs Stad
Dahir har bland annat arbetat med jobbcoachning för
Arbetsförmedlingen, affärsrådgivning och vägledning till
företagare för ALMI, Nyföretagarcentrum och Business Region
Göteborg. Dessutom har han lett kurser i samhällsorientering
för nyanlända.
14.00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL:
14.20 Så lyckades Fagersta att få 55 % av nyanlända
somalier i egen försörjning efter två år - framgångsfaktorer
Fagersta kommun hade en organisation som var byggd för
ett normalt mottagande på 25-30 personer. På kort tid hade
kommunen en inflyttning på över hundra somalier under 2010 och
2011. Med extra ordinära åtgärder med fokus på svenskundervisning
och praktikplatser samt ett med starkt engagemang utav
kommunens dåvarande kommunalråd, så lyckades 55 % av de
nyanlända somalierna ha en egen försörjning efter redan två år.
Stig Henriksson delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
av detta lyckade integrationsprojekt i Fagersta som beskrivs som
Sverigemästare på integration av somalier.
15.00 Frågestund med talaren
Stig Henriksson, Riksdagsledamot & tidigare kommunalråd
Fagersta kommun
EXPERTANFÖRANDE:
15.10 Religionens betydelse för somalier i det svenska
samhället
Programpunkter kommer inom kort
15.50 Frågestund med talaren
Sheikh Abdul Rashid Mohamed, Iman, Göteborgs Moské
Sheikh Abdul Rashid Mohamed är imam vid Göteborgs moské.
Imamen har studerat koranvetenskap vid Medina universitetet men
också sociologi på Loughborough universitetet i Storbritannien där
han har erhållit magisterexamen. Sheikh. Abdul Rashid Mohamed
är medlem i Sveriges Imamråd.
16.00 Ordföranden avslutar konferensen
12.10 Lunch och nätverkande
Anmäl dig redan idag och spara 1500 kr
www.integrationsforum.se/anmalan
Integrationsforum - Sveriges nya mötesplats för dig som arbetar med integration och flyktingmottagning
Kunskapsdag
Somalier Väst
Anmäl dig till Kunskapsdag Somalier Väst:
Kunskapsdag Somalier Väst: www.integrationsforum.se/anmalan
Konferenslokal:
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Södra Hamngatan 59
Göteborg
Tel till konferensanläggningen: 031-75 85 000
[email protected]
Tel: 070-7240570
Priser
Bokning senast 29 januari
Bokning senast 26 februari
Bokning efter 26 februari
Pris
SPARA
3490 kr
4490 kr
4990 kr
1500 kr
1000 kr
16 mars 2016
Andra konferenser inom integration och flyktingmottagning. EKB-Dagen 11 februari.
www.integrationsforum.se/ekb
EKB -Dagen
Forum för ensamkommande flyktingbarn
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och kurser inom integration och flyktingmottagning
Kunskapsdag Somalier Väst arrangeras utav Integrationsforum.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.
www.integrationsforum.se