Beteendesvårigheter efter hjärnskada Kognitiv rehabilitering

Comments

Transcription

Beteendesvårigheter efter hjärnskada Kognitiv rehabilitering
Beteendesvårigheter efter hjärnskada
Kognitiv rehabilitering
1-dagsutbildning för
sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter,
läkare, kuratorer, biståndsbedömare, personliga assistenter m.fl.
OBS ej för arbetsterapeuter och sjukgymnaster!
• Varför ser det så rörigt ut när Svea klär sig? Hon får ingen ordning på kläderna.
• Varför kör Sven in i dörrkarmen varje gång han passerar dörröppningen?
• Varför hittar inte Åke sina saker på bordet?
• Varför kan Kalle inte läsa tidningen, fast han inte har afasi?
• Varför kan Stina inte hitta på avdelningen eller i hemmet?
• Varför är Pär så arg och ohövlig?
Vid stroke och vid andra förvärvade hjärnskador, drabbas olika delar av hjärnan. Beroende på var skadan uppstår
kan det bli olika beteendestörningar som påverkar förmågan att klara vardagliga aktiviteter och göromål på olika sätt.
Neglekt, spatial störning, nedsatt impulshämning och flexibilitet, nedsatt initiativ, visuell agnosi samt nedsatt insikt är
benämningar på olika kognitiva svårigheter. Kognition handlar om att förstå och hantera sin värld och sitt liv.
Under föreläsningen tas praktiska exempel upp och videofilm används också för att beskriva hur personer med kognitiva
svårigheter ter sig.
Syftet med utbildningsdagen är att kursdeltagarna får kunskap om
•o
lika kognitiva svårigheter som kan uppstå vid hjärnskada för att kunna känna igen dem
hos vårdtagaren.
• hur man kan ta reda på vårdtagarens resurser som hjälper dem att klara av aktiviteter och
göromål på ett bättre sätt.
• vilket stöd och bemötande den hjärnskadade behöver för att lära sig på nytt eller för att
kompensera för nedsatta kognitiva förmågor.
• vikten av teamarbete runt hjärnskadade individer.
Gunnel Eriksson, leg arbetsterapeut, utbildningskonsult
Har mångårig klinisk erfarenhet av arbete inom neurologi och
strokerehabilitering/traumatiska hjärnskador och anordnar kurser
och föreläser för olika yrkeskategorier som arbetar med hjärnskaderehabilitering. Främst med inriktning på kognitiva svårigheter
Gunnel Eriksson Utbildning AB · Stora Åvägen 21 · 436 34 Askim
www.geu.se · [email protected] · 070-892 39 01