programblad våren 2015

Comments

Transcription

programblad våren 2015
SPF Kärnan
programblad våren 2015
Ordförandens tankar...
Sommaren och hösten som gått har varit händelserik inte minst för oss
pensionärer. Vi har haft val till riksdag, region och kommun. För pensionärerna blev valet på flera sätt en besvikelse. I valdebatten försvann
äldrefrågorna helt. Den nya riksdagen har tyvärr den lägsta medelåldern
någonsin.
I juni hade SPF sin kongress i Jönköping. Man tog bl.a. beslut om att vi i
framtiden ska heta SPF Seniorerna. Vi fick en ny förbundsordförande,
Christina Rogestam, som vi ställer stora förhoppningar till och förhoppningen är ju att vi ska synas mera i media framöver. Kongressen antog Mål
och Riktlinjer 2015-2017. De nya riktlinjerna kommer att ligga till grund för
SPF Kärnans kommande verksamhetsplan för 2015. Huvudinriktningen på
de av förbundet och distriktets antagna planer är:
 Vi-anda och identitet
 Rekrytera och behålla medlemmar
 Synas och höras
SPF Seniorerna spelar en enormt positiv roll för många. Vi får pensionärerna att samlas kring någon
aktivitet och att umgås och lära känna varandra, att finna nya vänner. Man kan ju spela boule, bridge,
promenera etc. utan att det ordnas av någon förening. Men var är det meningen att vi ska lära känna dessa
vänner? Jo faktiskt i en förening som SPF Kärnan. Samhället blir alltmer digitalt och föreningen arbetar
aktivt för att minska det digitala utanförskapet för många av våra medlemmar genom en gratis ITrådgivning. Det handlar om praktisk hjälp med att använda nya smarta telefoner, surfplattor och datorer.
Vår strävan är att vara en förening i tiden och vi tar till oss nya sätt att kommunicera med våra
medlemmar, t ex via vår hemsida och en ny Facebooksida (SPF Seniorerna Kärnan), där du kan lämna
dina synpunkter och få annan information. Vi gör dessutom massmejlutskick, och alldeles ny är
möjligheten att göra sms-påminnelser inför möten och träffar. Men vi glömmer inte dig som vill ha
information i pappersform, och därför kommer vi även i fortsättningen att skicka hem de tryckta vår- och
höstprogrammen till våra medlemmar.
Till sist vill jag tillsammans med styrelsen tacka alla er som på olika sätt är
engagerade i vår förening och alla våra medlemmar samt önska ett Gott Nytt 2015!
Lars Petersson
Plats för QRkod
Har du inte meddelat din e-postadress och eller mobilnummer till kansliet
([email protected]) önskar vi att du gör det snarast!
Syftet är att kunna nå dig med information och t.ex. SMS-påminnelse på ett enkelt sätt.
månadsmöten
20 januari
EDDIE OLIVA PÅ SCEN
Den välkände sångaren och entertainern Eddie Oliva underhåller med svensk
och italiensk musik.
Pris: 160 kr inklusive mat och vin
24 februari
ÅRSMÖTE
Efter årsmötet blir det underhållning med Kärnans sångkör.
Till kaffet serveras fastlagsbulle.
24 mars
JAG ÄR INTE BARA POLIS
Ewa-Gun Westford är informatör vid Skånepolisen. Hon berättar om hur
det är att vara människa vid sidan om sin yrkesroll som polis.
Pris: 80 kr inklusive kaffe och kaka
21 april
MIGGIE SHOW-SARAJEVO
Den välkända och populära Helsingborgs-orkestern Miggie ShowSarajevo bjuder på sprittande och medryckande musik från Balkan.
Pris: 80 kr inklusive kaffe och kaka.
19 maj
SVENSK-DANSK UNDERHÅLLNING
Birger Langholtz, event manager och ”nöjeskung” på danska
Sundbusserne, bjuder på svensk-dansk förlustelse.
Pris: 80 kr inklusive kaffe och kaka
Hjärtligt välkommen till månadsmötena som arrangeras i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan!
Bindande anmälan till månadsmötena sker på tfn 0709-45 44 75 eller på
e-postadressen [email protected] senast fredagen före mötet.
Se även annons i HD och information på vår hemsida www.spfkarnan.se.
aktiviteter
Kärnans sångkör
Kören övar tisdagar i G A församlingshem kl 15.30 med start den 13 januari (utom de tisdagar
det är månadsmöte). Kontaktperson är Urban Lindberg, tel 042-14 38 77.
Boule
Boule inomhus spelas torsdagar kl 09.30 -11.30 på Jutan, Västra Sandgatan 15, med start
15 januari. Kontaktperson: Britt-Marie Elvirson, tel 042-14 70 82.
Boule utomhus spelas varje torsdag kl 10.00 -12.00 på Gröningen med start 23 april.
Kontaktperson: Karin Näslund, tel 042-13 29 07.
Bowling
Varje måndag kl 09.30 - 11.30 bowlar vi på Idrottens hus i samorganisationens regi.
Kontakta Finn Nielsen, tel 042-28 14 42.
Bridge
Bridge spelas måndagar kl 12.45 - ca kl 17.00 fr.o.m. 12 januari i Banckska villan.
Kontaktperson: Gerd Johnsson, tel 042-22 23 21 eller 070-893 91 52.
Canasta
Vårens canasta startar måndagen den 12 januari kl 13.30 på Träffpunkt Tågaborg.
Kontaktperson är Ingrid Larsson, tel 042-16 23 74.
Line Dance
Fortsättningskurs i line dance äger rum på Valltorps vårdboende torsdagar kl 16.00 - 17.30 med
start den 15 januari, sammanlagt 10 gånger. Kostnad: 100 kr.
Ledare: Yvonne Andersson, tel 042-22 63 04 eller 073-822 63 14.
Promenader
Onsdagen den 14 januari kl 10.00 startar vårpromenaderna med en stadsvandring med samling
vid Kärnan och avslutning på Kafferepet/Signe Bergqvist.
Kontakta Leif Holmgren, tel 070-751 87 55 eller Jan-Eric Ericson, tel 042-12 84 13 alternativt
070-631 82 95.
Qigong
Startar torsdagen den 22 januari kl 10.00. Ledare är Ulla-Britt Persson, tel 042-28 27 85.
Stick-café
Cirkeln börjar den 28 januari och fortsätter varannan (udda) vecka sammanlagt åtta gånger.
Ansvarig för gruppen är Gunnel Malmqvist, som du når på tel 042-28 11 93. Kostnad: 100 kr.
Vinkunskap
Fortsättningskurs startar den 21 januari och pågår under fem onsdagar kl 14.00 - 15.30 i jämna
veckor. Kostnad: 100 kr plus vin. Cirkelledare: Inga-Kerstin Nilsson, tel 042-14 61 79.
STUDIECIRKLAR
Gammalt eller nytt? Magnus Nyholm, Helsingborgs Auktionskammare, undervisar om antika
stilar, vardagsföremål, glas och silver. Start 9 februari, Södergatan 10. Avgift: 460 kr.
Anmälan till Kerstin Trygg, tel 042-24 42 75 eller till Britt Jendel, tel 070-743 05 69.
Övriga studiecirklar äger rum i Vuxenskolans lokaler på Södergatan 10, deltagartalet är
maximerat till 10 personer och en cirkelavgift tillkommer på 100 kr. Anmälan sker direkt till
Studieförbundet Vuxenskolan på tel 010-703 67 90.
fler aktiviteter
MUSIK OCH TEATER
Kristina från Duvemåla, Göteborgsoperan, 26 april
Några få djärva män och kvinnor ger sig ut på en riskfylld färd över Atlanten
för att slippa hungersnöd, förmynderi och religiös förföljelse - bland dem
Kristina, Karl Oskar, Robert och Ulrika.
I huvudrollen som Kristina ser vi Maria Ylipää.
Biljetter finns också till Arlövsrevyn, 30 januari, Det blåser på månen,
Storan, 11 januari, samt till Lars Noréns Stillheten, Lillan, 15 februari.
Anmälan till musik- och teaterarrangemang görs till Anne Thunström på tel 042-14 88 91
eller med e-post till [email protected]
LUNCHER OCH TUROR
Den första tisdagen i månaden äter vi lunch på stan med Birgitta Arhusiander som ciceron, och
den sista torsdagen varje månad följer vi med Jan Hult och turar på Sundsbussen Pernille.
Anmälan görs till Birgitta på tel 042-13 02 43, e-post: [email protected], och till
Jan på tel 042-22 02 95, 0708-43 78 58, eller med e-post till [email protected]
RESOR
I slutet av maj gör vi en 4-dagarsresa till härliga Tyskland med besök i Hannover, Harz och
Hameln, och i början på september beger vi oss på en elvadagars vinresa till Alsace och
Mosel.
För information om resorna kontakta Leif Borgner på tel 042-28 19 58, 073-366 41 21 eller med
e-post till [email protected]
!
Månadsmöten
Månadsmötena äger rum i Salongen (f d Folkets Hus A-sal), 2 vån, Södergatan 65. Trevlig underhållning,
gott kaffe med bröd samt lotteri med fina vinster utlovas.
Mötestider
13.30 - 16.00 om inget anges.
När, var, hur?
Månadsmöten och aktiviteter annonseras i HD under rubriken ”Anslagstavlan föreningar” och på hemsidan,
www.spfkarnan.se.
Programblad
Utkommer två gånger om året. Aktuellt program finns även tillgängligt i Studieförbundet Vuxenskolans
reception.
E-post
[email protected]
Hemsida
www.spfkarnan.se
Facebook
SPF Seniorerna Kärnan Helsingborg
Kansli
Södergatan 10, Studieförbundet Vuxenskolan, fredagar kl 10.00 – 12.00, tfn 042-28 75 57.
Café
På fredagscaféet, Södergatan 10, kan du träffa nya och gamla medlemmar mellan kl 10.00 och 12.00.
Anmälan
Föranmälan krävs till de aktiviteter som är förenade med avgift. Anmälan är bindande om inte återbud lämnats
före anmälningstidens utgång. SPF Kärnans medlemmar har företräde till föreningens aktiviteter.