Se inbjudan här

Comments

Transcription

Se inbjudan här
DackeKatten
inbjuder till sin 40 och 41:e Internationella kattutställning
Den 14-15 maj 2016 i Gislaved Ishall, Gislerinken
2 cert, välj en dag eller båda.
(Gislaved är beläget ca: 7,5 mil söder om Jönköping utmed Nissastigen, väg 26)
Utställningen är en bära självutställning
Utställningen är begränsad till max 400 katter per dag.
Inbjudna domare:
Thea Friskovec
Jörgen Billing
Jaana Jyrkinen
Anne Köhn
Lene Glem
CH
DK
FI
DK
DK
Allround
Allround
Allround
I, II
II
Anmälningsinformation
Anmälningstid & Inbetalningstid:
21 mars– 25 april 2016
Anmälningsavgifter:
Första katt/kull (inkl. katalog)
330 SEK/dag
Påföljande katter
300 SEK/dag
Individuell bedömning av kattunge
150 SEK/dag*
Veteran/Senior/Avel
150 SEK/dag**
Uppfödning
150 SEK/dag
Byte av katt efter 20 april 100 SEK/katt
*Vid anmälan i kullklass
**Utställd i annan klass, annars ordinarie avgift
ANMÄLAN
Sveraks medlemmar anmäler online via
www.minakatter.sverak.se Vägledning finns på Sveraks
hemsida. Kan du inte anmäla online skickar du Sveraks
anmälningsblankett till Eva Kjällsdotter med post.
Även utländska utställare skickar sitt lands
anmälningsblankett via post till: Eva Kjällsdotter,
Silvervägen 3, 269 39 Båstad, [email protected]
Ras, ägare och REGNR måste framgå av inbetalningen!
Avgiften sätts in på DK:s bankgiro: 362-4905.
För utländska utställare:
BIC/IBAN HANDSESS/SE15 6000 0000 0007 7731 5688
Klassändringar kan göras via mail.Vid återbetalning av
anmälningsavgiften tas en administrativ avgift ut på 50
SEK/katt. Kontakta: Eva Kjällsdotter, Silvervägen 3, 269 39
Båstad, [email protected] tfn: 0431-719 59. FIFes och
SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och
gränsbestämmelser. För mer information se www.sverak.se
respektive www.jordbruksverket.se.
Assistenter, montrar, priser & upplysningar
ASSISTENTER ersätts med 330 SEK/dag och mat.
En assistent/domare. Anmälan till: Birgitta Schmidt,
[email protected] tfn: 031-41 79 34
MONTRAR bokas genom: Veronica Tidqvist,
[email protected], alt. tfn:076-829 30 32
PRISER tar vi emot med glädje emot senast 25 april.
Kontakta:Ida Käck, Blendas gata 63
42251 Hisings Backa, [email protected]
tfn: 0768-51 75 13
UPPLYSNINGAR: (ej telefon efter kl 21.00)
Eva Kjällsdotter, tfn: 0431-719 59 [email protected]
Eva Johansson, tfn: 036-450 95 [email protected]
Lena Chapman
Laura Scholten
Aliosha Romero
Annelie Persson
Iréne Eek-Magnusson
ES
NL
IS
SE
SE
III, IV
III, IV
II
II
II,IV
ANNONSER
Kommersiella annonser:
1/1 sida A4 500 SEK, 1/2 sida (liggande A5) 300 SEK
Uppfödarannonser:
1/1 sida A4 300 SEK, 1/2 sida (liggande A5) 200 SEK
Endast digitalt färdigt material i s/v mailas till: Ida Käck,
[email protected] tfn: 0768-51 75 13
INCHECKNING
* Veterinärbesiktning kl.07.00–08.30
Giltig vaccination och idmärkning samt bekräftelse ska
uppvisas. Kontroll av idmärkning kommer att ske.
OBS! Incheckning sker från Radhusvägen, som är infart
till baksidan av hallen. (www.eniro.se)
Adress till utställningslokalen (Entré): Gislerinken,
Gislegatan 332 33 Gislaved. Fri parkering i anslutning till
hallen
Övrig information
* Priser/kokarder är avgiftsfria
* SVERAKs & FIFEs utställningsregler gäller liksom
Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämelser.
* Huskatter måste ha huskattbevis.
* Katt under registrering ska ha intyg, bifogas samtidigt med
amälningsblanketten.
* Vita katter ska ha hörselintyg.
* Anmäl inte svårhanterliga katter.
* Katternas samtliga klor skall vara klippta.
* Utställningen stänger för utställare senast kl 18.
* Utställningen är öppen för allmänheten kl. 9-17.
* Vi har inte plats för egna burar.
Övernattning: Hotell Nissastigen tfn: 0371-58 90 00.
Ange att du har katt med när du bokar rum.
www.hotellnissastigen.se
Gisleparken, stugor. Hotell Åsen, Anderstorp.
Isabergs Fritidsby Stugor. Hotell Hestraviken,
Fler övernattning finns på Gislaveds kommuns hemsida:
http://www.gislaved.se/turism. För aktuell information, se
fortlöpande vår utställningsida på hemsidan:
www.dackekatten.se
Välkommen till en trevlig katthelg i Gislaved!