Avhandlingar - ISV - Department of Social and Welfare Studies

Comments

Transcription

Avhandlingar - ISV - Department of Social and Welfare Studies
Avhandlingar
NISAL – Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet

Ása Róin 2015, Om att göra ålder. En konstruktionistisk studie om äldre och åldrande
på Färöarna. On the making of age. A constructionist study on ageing and later life
in the Faroe Islands.

Ida Kåhlin 2015, Delaktig (även) på äldre dar. Åldrande och delaktighet bland
personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. Participation
(also) in Old Age. Ageing and Participation among People with Intellectual
Disabilities Living in Group Homes.

Magnus Broström, 2014. Äldre människors föreställningar om den egna framtiden,
döendet och döden. Older Peoples Thought’s and Reflections about their own
Future, Death and Dying.

Christina Joy Torgé, 2014, Åldrande och omsorg hos par med funktionshinder. Ageing
and Caring as Couples with Disabilities.

Therése Persson 2010, Kvinnlig för sin ålder. En intervjustudie om ålder, kropp och
feminitet Feminine for Her Age. An Interview Study on Age, Body and Femininity.

Dennis Maciuszek, 2009, Towards Dependable Virtual Companions for Later Life
(Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, IISLAB - Laboratoriet för
intelligenta informationssystem)

AnnaLena Hållner 2009, Sätt att räkna tiden. Analys av åldrande och minne i Sigrid
Combüchens trilogi ”Värme, korta och långa” kapitel samt ”En simtur i sundet” Ways
to Count Time. An Analysis of Ageing and Memory in Sigrid Combüchen´s Trilogy
”Värme, Korta och långa kapitel” and ”En simtur i sundet”.

Karin Lövgren 2009, Se lika ung ut som du känner dig: Kulturella föreställningar om
ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. ”Look as Young as you Feel.”
Cultural Conceptions on Age and Ageing in Popular Press Aimed at Women over
40.

Åsa Larsson 2009, Everyday life amongst the oldest old: descriptions of doings and
possession and use of technology. (Tema Ä och HU/medicinsk vetenskap)

Annika Taghizadeh Larsson 2009, Att åldras med funktionshinder: Betydelser av
socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska
funktionsnedsättningar. Ageing with Disability. On the Meaning of Social and
Chronological Ageing for People who Have Lived with Physical Impairments over a
Long Period of Time.

Anna Olaison 2009, Att förhandla om behov. Processandet av äldre personer till
hemtjänstmottagare inom ramen för det gerontologiska sociala arbetets praktik.
Negotiating Needs. Processing older persons as home care recipients in
gerontological social work practices
2015-01-21
Avhandlingar
NISAL – Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet

Magnus Nilsson 2008, Våra Äldre. Om konstruktioner av våra äldre i offentligheten.
Our Elderly. On the Social Construction of Older People in Public Discourse.

Janicke Andersson 2007, Konsten att leva länge. On Prolongevity. Notions on
Prolongivety in Advicory Literature 1700-1930. Carlssons. (ej DIVA)

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist 2006, Tiden har haft sin gång. Hem och tillhörighet bland
sverigefinnar i Mälardalen. Home and Belonging among Sweden Finns in
Mälardalen

Ingrid Hellström 2005, Parrelationer i förändring vid demenssjukdom: en studie med
konstruktivistisk grundad teori Exploring ‘couplehood’ in dementia: a constructivist
grounded theory study. (IVV och Tema Ä)
Alla avhandlingar finns att ladda ner på www.ep.liu.se
2015-01-21