Näsgård gröda som motsvarar en SAM grödkod 2015

Comments

Transcription

Näsgård gröda som motsvarar en SAM grödkod 2015
SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2015
Grödkod SAM Gröda
1
2
3
4
5
7
2015-03-09
Näsgård Mark gröda
Fälttyp
Korn (höst)
Höstkorn
Åkermark
Höstkorn, helsäd foder
Åkermark
Höstkorn, malt
Åkermark
Höstkorn, utsäde
Åkermark
Vårkorn, foder
Åkermark
Vårkorn, foder m insådd
Åkermark
Vårkorn, helsäd foder
Åkermark
Vårkorn, malt
Åkermark
Vårkorn, malt m insådd
Åkermark
Vårkorn, stärkelse
Åkermark
Vårkorn, utsäde
Åkermark
Havre, foder
Åkermark
Havre, gryn
Åkermark
Havre, med insådd
Åkermark
Havre, utsäde
Åkermark
Höstvete, bröd
Åkermark
Korn (vår)
Havre
Vete (höst)
Höstvete, foder
Åkermark
Höstvete, helsäd biogas
Åkermark
Höstvete, helsäd foder
Åkermark
Höstvete, mölle
Åkermark
Höstvete, stärkelse
Åkermark
Höstvete, utsäde
Åkermark
Vårdurum
Åkermark
Vårdurum m insådd
Åkermark
Vårvete, bröd
Åkermark
Vårvete, bröd m insådd
Åkermark
Vårvete, utsäde
Åkermark
Rågvete
Åkermark
Rågvete, helsäd biogas
Åkermark
Rågvete, utsäde
Åkermark
Vete (vår)
Rågvete (höst)
Sida 1 av 10
Grödkod SAM Gröda
8
9
10
11
12
Näsgård Mark gröda
Råg
Råg
Åkermark
Råg, helsäd biogas
Åkermark
Råg, hybrid
Åkermark
Råg, utsäde
Åkermark
Majs, CCM
Åkermark
Majs, ensilage
Åkermark
Majs, ensilage biogas
Åkermark
Majs, mogen skörd
Åkermark
Sockermajs
Åkermark
Bovete
Åkermark
Försök, spannmål
Åkermark
Majs
Bovete
Spannmålsförsök
Blandsäd (stråsädesblandningar)
Blandsäd, vårstråsäd
13
14
15
16
17
18
20
21
2015-03-09
Åkermark
Blandsäd (spannmåls-/baljväxtblandning), mer än 50% spannmål
Blandsäd, havre & ärt 51+49%
Åkermark
Blandsäd, vårkorn & ärt 51+49%
Åkermark
Kanariefrö
Åkermark
Hirs
Åkermark
Kanariefrö
Hirs
Stråsäd till grönfoder/ensilage
Stråsäd, grönfoder/ensilage
Åkermark
Fågelåker
Åkermark
Fågelåker
Betesmark med AV som inte ger rätt till gårdsstöd och komp
Betesmark med AV, ej gårdstöd
19
Fälttyp
Betesmark
Slåtteräng med AV som inte ger rätt till gårdsstöd och komp
Slåtteräng med AV, ej gårdstöd
Betesmark
Höstraps
Åkermark
Höstraps, utsäde
Åkermark
Vårraps, olja
Åkermark
Vårraps, utsäde
Åkermark
Raps (höst)
Raps (vår)
Sida 2 av 10
Grödkod SAM Gröda
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2015-03-09
Näsgård Mark gröda
Fälttyp
Ryps (höst)
Höstrybs
Åkermark
Vårrybs olja
Åkermark
Solros
Åkermark
Höstraps, försök
Åkermark
Vårraps, försök
Åkermark
Högerukaraps
Åkermark
Vitsenap
Åkermark
Oljerättika
Åkermark
Vårrågvete
Åkermark
Foderärt
Åkermark
Matärt/kokärt
Åkermark
Konservärt
Åkermark
Åkerböna
Åkermark
Sötlupin, frö
Åkermark
Ryps (vår)
Solros
Oljeväxtförsök
Högerukaraps
Vitsenap
Oljerättika
Rågvete (vår)
Ärtor (ej konservärt)
Konservärter
Åkerbönor
Sötlupiner
Proteingrödsblandning (baljväxt/spannmål)
Baljväxt/spannmål 50+50%
Åkermark
Bruna bönor
Åkermark
Vicker
Åkermark
Kikärt
Åkermark
Sojabönor, oljeväxt
Åkermark
Sojabönor, foderväxt
Åkermark
Bruna bönor
Vicker
Kikärt
Sojabönor (oljeväxt)
Sojabönor (foderväxt)
Sida 3 av 10
Grödkod SAM Gröda
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
2015-03-09
Näsgård Mark gröda
Fälttyp
Oljelin
Lin, olja
Åkermark
Lin, spånads
Åkermark
Spånadslin
Hampa
Hampa
Åkermark
Hampa, ensilage biogas
Åkermark
Borlottibönor
Åkermark
Bönor
Åkermark
Kidneyböna
Åkermark
Svarta bönor
Åkermark
Potatis chips
Åkermark
Potatis fabrik
Åkermark
Potatis färsk
Åkermark
Potatis mat
Åkermark
Potatis tidig
Åkermark
Potatis utsäde
Åkermark
Potatis stärk ej kon
Åkermark
Potatis stärk. kontr
Åkermark
Bönor övriga
Matpotatis
Stärkelsepotatis
Sockerbetor
Sockerbetor
Åkermark
Sockerbetor, biogas (blast bärgad)
Åkermark
Sockerbetor, biogas (blast nedplöjd)
Åkermark
Fodersockerbetor
Åkermark
Foderbetor
Slåtter och betesvall på åkermark med vallgröda ej godkänd för miljöersättning
Ej godkänd vall åker
Åkermark
Betesvall åker, gräs
Åkermark
Betesvall åker, gräs+ 20% baljväxt
Åkermark
Lucern, foder
Åkermark
Permanent gräsmark
Åkermark
Slvall gräs 1 sk+bete
Åkermark
Slvall gräs 1 skörd
Åkermark
Slåtter och betesvall på åker
Slvall gräs 2 sk+bete
Åkermark
Slvall gräs 2 skörd
Åkermark
Slvall gräs 3 skörd
Åkermark
Sida 4 av 10
Grödkod SAM Gröda
51
Näsgård Mark gröda
Slvall gräs 4 skörd
Åkermark
Slvall gräs+ 10% baljv 2 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 10% baljv 3 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 10% baljv 4 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 1 sk+bete
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 2 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 2 sk+bete
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 3 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 4 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv biogas 2 skördar
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv biogas 3 skördar
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljväxt 1 skörd
Åkermark
Slvall gräs+ 40% baljv 2 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 40% baljv 3 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 40% baljv 4 sk
Åkermark
Slåttervall
Åkermark
Westerw. rajgräs foder 3 skördar
Åkermark
Slåtter och betesvall på åker (ej stöd vallodling) (Om markering görs i kolumn Vallodling,
ej stöd)
Betesvall åker, gräs
Åkermark
Betesvall åker, gräs+ 20% baljväxt
2015-03-09
Fälttyp
Åkermark
Lucern, foder
Åkermark
Permanent gräsmark
Åkermark
Slvall gräs 1 sk+bete
Åkermark
Slvall gräs 1 skörd
Åkermark
Slvall gräs 2 sk+bete
Åkermark
Slvall gräs 2 skörd
Åkermark
Slvall gräs 3 skörd
Åkermark
Slvall gräs 4 skörd
Åkermark
Slvall gräs+ 10% baljv 2 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 10% baljv 3 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 10% baljv 4 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 1 sk+bete
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 2 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 2 sk+bete
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 3 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljv 4 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 20% baljväxt 1 skörd
Åkermark
Slvall gräs+ 40% baljv 2 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 40% baljv 3 sk
Åkermark
Slvall gräs+ 40% baljv 4 sk
Åkermark
Slåttervall
Åkermark
Sida 5 av 10
Grödkod SAM Gröda
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
2015-03-09
Näsgård Mark gröda
Fälttyp
Slåttervall (ej stöd vallodling)
Åkermark
Westerw. rajgräs foder 3 skördar
Åkermark
Betesmark ej åker
Betesmark
Slåtteräng
Betesmark
Skogsbete
Betesmark
Fäbodsbete ej gårdstöd
Betesmark
Alvarsbete
Betesmark
Betesmark (ej åker)
Slåtteräng (ej åker)
Skogsbete
Fäbodsbete ej gårdstöd
Alvarbete (Öland, Gotland)
Slåttervall på åker (kontrakt med vallfodertork)
Lucern, industri
Åkermark
Slåttervall valltork
Åkermark
Frövall (ettårig)
Eng. rajgräs, sent frö
Åkermark
Eng. rajgräs. tidig frö
Åkermark
Frövall (ettårig)
Åkermark
Fårsvingel, frö
Åkermark
Hundäxing, frö
Åkermark
Ital. rajgräs, frö
Åkermark
Rajsvingel, frö
Åkermark
Rödsvingel, frö
Åkermark
Rörsvingel
Åkermark
Timotej, frö
Åkermark
Westerw. rajgräs frö
Åkermark
Ängsgröe, frö
Åkermark
Ängsvingel, frö
Åkermark
Frövall (flerårig)
Åkermark
Stubbträda
Åkermark
Träda
Åkermark
Frövall (flerårig)
Träda
Träda EFA
Uttagen
Viltbete
Åkermark
Fäbodsbete, gårdstöd
Betesmark
Fäbodsbete, rätt till gårdstöd
Sida 6 av 10
Grödkod SAM Gröda
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
74
2015-03-09
Näsgård Mark gröda
Fälttyp
Klöver i renbestånd
Rödklöver, frö
Åkermark
Vitklöver, frö
Åkermark
Elefantgräs
Åkermark
Rörflen, kontrakt
Åkermark
Rörflen, övrigt
Åkermark
Energigräs (t.ex rörflen)
Salix
Salix, EFA
Åkermark
Salix, energi (permanent gröda)
Åkermark
Salix, träda
Åkermark
Anpassade skyddszoner
Åkermark
Poppel
Övrigt
Hybridasp
Övrigt
Mångfaldsträda
Åkermark
Jordgubbar
Åkermark
Bär
Åkermark
Hallon
Åkermark
Röda vinbär
Åkermark
Svartvinbär
Åkermark
Fläder
Övrigt
Fruktodling
Övrigt
Plommon
Övrigt
Päron
Övrigt
Surkörsbär
Övrigt
Sötkörsbär
Övrigt
Äpple
Övrigt
Bladpersilja
Åkermark
Blomkål
Åkermark
Broccoli
Åkermark
Brysselkål
Åkermark
Dill, blad
Åkermark
Anpassade skyddszoner
Poppel
Hybridasp
Mångfaldsträda
Jordgubbsodling
Övrig bärodling
Fruktodling
Grönsaksodling (köksväxter)
Sida 7 av 10
Grödkod SAM Gröda
77
2015-03-09
Näsgård Mark gröda
Fälttyp
Gräslök
Åkermark
Grönkål
Åkermark
Grönsaker
Åkermark
Gurka, friland
Åkermark
Isbergssallad
Åkermark
Jordärtskocka
Åkermark
Kepalök
Åkermark
Kinakål
Åkermark
Kålrot foder
Åkermark
Kålrot konsum
Åkermark
Lök, sätt
Åkermark
Lök, sådd
Åkermark
Morot, ekologiska
Åkermark
Morot, fabrik
Åkermark
Morot, höst
Åkermark
Morot, sommar
Åkermark
Morot, tidig
Åkermark
Morot, vinter
Åkermark
Morot, vinter (halmtäckta)
Åkermark
Morötter
Åkermark
Palsternacka
Åkermark
Pumpa
Åkermark
Purjolök
Åkermark
Rabarber
Åkermark
Rädisor
Åkermark
Rödbetor
Åkermark
Rödkål
Åkermark
Sallad
Åkermark
Savoykål
Åkermark
Selleri, blad
Åkermark
Selleri, rot
Åkermark
Sparris, grön
Åkermark
Sparris, vit
Åkermark
Spenat, blad
Åkermark
Spetskål
Åkermark
Squash
Åkermark
Vitkål
Åkermark
Vitlök
Åkermark
Zuccini
Åkermark
Skyddszon
Åkermark
Skyddszon
Sida 8 av 10
Grödkod SAM Gröda
78
Näsgård Mark gröda
Plantskola med odling av permanenta grödor
Plantskola, permanent gröda
79
80
81
82
83
85
86
87
89
90
95
Dill, frö
Åkermark
Kryddväxter och utsäde grönsaker
Åkermark
Kummin
Åkermark
Spenat, frö
Åkermark
Vitkål, frö
Åkermark
Grönfoder
Åkermark
Grönfoder med insådd
Åkermark
Gröngödsling
Åkermark
Våtmark
Övrigt
Julgranar
Övrigt
Pyntegrönt
Övrigt
Grönfoder
Gröngödsling
Våtmark/småvatten
Julgransodling
Trädgårdsodling (ej köksväxter)
Blåklint
Åkermark
Chrysanthemum, frö
Åkermark
Gräsmatteodling
Åkermark
Trådgårdsväxter
Åkermark
Vallmo, frö
Åkermark
Ej stödber. gröda (endast cert. ekologisk eller kretsloppsinriktad prod.)
Diverse, åker
Åkermark
Ej stödgröda
Åkermark
Annan stödber. gröda (endast cert. ekologisk eller kretsloppsinriktad prod.)
Övrig åker mark
Åkermark
Mosaikbetesmarker
Betesmark
Gräsfattiga marker
Betesmark
Mosaikbetesmark
Gräsfattiga marker
Betesmark, slåtteräng under restaurering (utvald miljö)
Betesmark
Mosaikbetesmark & andra gräsfattiga marker (inom utvald miljö)
Mosaikbetesmark/gräsfattig mark
2015-03-09
Åkermark
Övrig markanvändning åkermark
Bete, slåtter under restaurering
96
Åkermark
Kryddväxter och utsäde grönsaker
Annan stöd gröda
88
Fälttyp
Betesmark
Sida 9 av 10
Grödkod SAM Gröda
97
Näsgård Mark gröda
Betesmark med SV som inte ger rätt till gårdsstöd
Betesmark med SV, ej gårdstöd
98
0
2015-03-09
Fälttyp
Betesmark
Slåtteräng med SV som inte ger rätt till gårdstöd
Slåtteräng med SV, ej gårdstöd
Betesmark
(Ingen gröda)
Övrigt
Barrskog
Övrigt
Lövskog
Övrigt
Vinstockar
Övrigt
Gröda ej aktuell i SAM
Sida 10 av 10

Similar documents