För smådjur

Comments

Transcription

För smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Acticam injektionsvätska för hundar och
katter
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC66
X X
Acticam 1,5 mg/ml oral suspension för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC66
X
Actikor 20 mg tablett
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
Actikor 5 mg tablett
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
Activyl Tick Plus 150 mg+480 mg spot-on,
lösning för små hundar
permetrin; indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Activyl Tick Plus 300 mg+960 mg spot-on,
lösning för medelstora hundar
permetrin; indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Activyl Tick Plus 600 mg+1920 mg spoton, lösning för stora hundar
permetrin; indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Activyl Tick Plus 75 mg+240 mg spot-on,
lösning för mycket små hundar
permetrin; indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Activyl Tick Plus 900 mg+2880 mg spoton, lösning för mycket stora hundar
permetrin; indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
1/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Activyl 100 mg spot-on, lösning för
mycket smä hundar
indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AX27
X
Activyl 100 mg spot-on, lösning för små
hundar
indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AX27
X
Activyl 100 mg spot-on, lösning för små
katter
indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AX27
X
Activyl 200 mg spot-on, lösning för stora
katter
indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AX27
X
Activyl 300 mg spot-on, lösning för
medelstora hundar
indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AX27
X
Activyl 600 mg spot-on, lösning för stora
hundar
indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AX27
X
Activyl 900 mg spot-on, lösning för
mycket stora hundar
indoxakarb
centr. för. tillst.
X
QP53AX27
X
Adaxio 20 mg/ml + 20 mg/ml shampo
klorhexidinglukonat; mikonazolnitrat
försälj. tillst.
X
QD08AC52
X
Advocate spot-on, lösning för små katter
och illrar
moxidektin; imidakloprid
centr. för. tillst.
X
QP54AB52
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
2/ 55
22.12.2015
X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Advocate spot-on, lösning för stora katter
moxidektin; imidakloprid
centr. för. tillst.
X
QP54AB52
Advocate 100 mg+25 mg spot-on, lösning
för medelstora hundar
moxidektin; imidakloprid
centr. för. tillst.
X
QP54AB52
X
Advocate 250 mg+ 62,5 mg spot-on,
lösning för stora hundar
moxidektin; imidakloprid
centr. för. tillst.
X
QP54AB52
X
Advocate 40 mg+10 mg spot-on, lösning
för små hund
moxidektin; imidakloprid
centr. för. tillst.
X
QP54AB52
X
Advocate 400 mg+100 mg spot-on, lösning
för mycket stora hund
moxidektin; imidakloprid
centr. för. tillst.
X
QP54AB52
X
Alfaxan 10 mg/ml injektionsvätska
alfaksalon
försälj. tillst.
X
QN01AX05
X X
Alizin 30 mg/ml injektionsvätska
aglepriston
försälj. tillst.
X
QG03XB90
X
Alvegesic vet 10 mg/ml injektionsvätska
butorfanol
försälj. tillst.
X
QN02AF01
X X
Alzane vet 5 mg/ml injektionsvätska för
hund och katt
atipamezolhydroklorid
försälj. tillst.
X
QV03AB90
X X
Amflee vet 2,5 mg/ml kutan spray
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
3/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Amovet vet 50 mg/ml pulver till oral
lösning
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X X
Amovet 375 mg vet. tabl.
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X X
Amoxibactin 250 mg tablett
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X
Amoxibactin 50 mg tablett
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X X
Amoxibactin 500 mg tablett
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X
Amoxiclav vet 200 mg/50 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Amoxiclav vet 400 mg/100 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Amoxin 375 mg vet. tabl.
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA5
X X
Amoxival vet 200 mg tablett
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X
Amoxival vet 400 mg tabletti
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X
försälj. tillst.
Anaestamine 100 mg/ml injektionsvätska
ketaminhydroklorid
Anmärkningar: Gnagare (marsvin, hamster, råtta, mus).
X
QN01AX03
X X X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
4/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Antirobe 150 mg vet. kaps.
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X
Antirobe 25 mg vet. kaps.
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X X
Antirobe 300 mg vet. kaps.
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X
Antirobe 75 mg vet. kaps.
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X X
Antisedan 5 mg/ml vet. inj.
atipamezolhydroklorid
försälj. tillst.
X
QV03AB90
X X
Apomorphin 10 mg/ml inj.
försälj. tillst.
X
QV03AB07 Temporärt specialtillstånd
X
Apoquel 16 mg tablett
oclacitinib
centr. för. tillst.
X
QD11AH90
X
Apoquel 3,6 mg tablett
oclacitinib
centr. för. tillst.
X
QD11AH90
X
Apoquel 5,4 mg tablett
oclacitinib
centr. för. tillst.
X
QD11AH90
X
Atipam vet 5 mg/ml injektionsvätska
atipamezolhydroklorid
försälj. tillst.
X
QV03AB90
X X
Atopica vet 10 mg capsel
ciklosporin
försälj. tillst.
X
QL04AA01
X
Atopica vet 100 mg capsel
ciklosporin
försälj. tillst.
X
QL04AA01
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
apomorfinklorid
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
5/ 55
22.12.2015
6/ 55
22.12.2015
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Atopica vet 100 mg/ml oral lösning för
katter
ciklosporin
försälj. tillst.
X
QL04AA01
Atopica vet 25 mg capsel
ciklosporin
försälj. tillst.
X
QL04AA01
X
Atopica vet 50 mg capsel
ciklosporin
försälj. tillst.
X
QL04AA01
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
försälj. tillst.
X QN01AB06
Attane vet 1000 mg/g inhalationsånga,
vätska
isofluran
Anmärkningar: Annat smådjur (råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor och marsvin).
X X
QS02CA
X
försälj. tillst.
QP52AC13
X X
Axilur vet. 250 mg tabl.
fenbendazol
försälj. tillst.
QP52AC13
X X
Axilur vet. 500 mg tabl.
fenbendazol
försälj. tillst.
QP52AC13
X X
Barbivet vet 30 mg tabl
försälj. tillst.
X
QN03AA02 HCI-läkemedel
X
Barbivet vet 60 mg tablett
fenobarbital
försälj. tillst.
X
QN03AA02
X
Baytril vet 25 mg/ml oral suspension för
katt
enrofloxacin
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Aurizon örondroppar, suspension
dexametason; clotrimatsol; marbofloksasin
försälj. tillst.
Axilur vet. 22 % granulat
fenbendazol
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
fenobarbital
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
X
X X X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Baytril vet 250 mg tablett
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
enrofloxacin
Baytril 150 mg vet. tabl.
enrofloxacin
Baytril 50 mg vet. tabl.
enrofloxacin
Baytril 50 mg/ml vet. inj.
enrofloxacin
Bayvantic vet för hund under 4 kg spoton lösning
permetrin; imidakloprid
försälj. tillst.
QP53AC54
X
Bayvantic vet för hund 10-25 kg spot-on
lösning
permetrin; imidakloprid
försälj. tillst.
QP53AC54
X
Bayvantic vet för hund 25-40 kg spot-on
lösning
permetrin; imidakloprid
försälj. tillst.
QP53AC54
X
Bayvantic vet för hund 4-10 kf spot-on
lösning
permetrin; imidakloprid
försälj. tillst.
QP53AC54
X
Benakor vet 20 mg tablett för hundar
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
Benakor vet 2,5 mg tablett för hundar
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
7/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
Preparat
Tillstånd
Benakor vet 5 mg tablett för hundar
benazepril
försälj. tillst.
Benecur vet 220 mg/g granulat
fenbendazol
försälj. tillst.
Betamox vet 150 mg/ml inj.
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
Rec. ATC-kod
X
X
Bruksvillkor
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
QC09AA07
X
QP52AC13
X
QJ01CA04
X X
X
X QA11EA00
försälj. tillst.
Beviplex vet. inj.
natriumriboflavinfosfat (riboflavin, B2-vitamin); nikotinamid; pantotenol (B3-vitamin); pyridoxinhydroklorid (B6-vitamin); cyanocobalamin (B12-vitamin);
tiaminhydroklorid (B1-vitamin)
Bravecto 1000 mg tuggtabletter
fluraner
centr. för. tillst.
X
QP53BX05
X
Bravecto 112,5 mg tuggtabletter
fluraner
centr. för. tillst.
X
QP53BX05
X
Bravecto 1400 mg tuggtabletter
fluraner
centr. för. tillst.
X
QP53BX05
X
Bravecto 250 mg tuggtabletter
fluraner
centr. för. tillst.
X
QP53BX05
X
Bravecto 500 mg tuggtabletter
fluraner
centr. för. tillst.
X
QP53BX05
X
centr. för. tillst.
Broadline spot-on, lösning för katter < 2,5
kg
eprinomectin; fipronil; prazikvantel; S-metopren
X
QP54AA54
X
centr. för. tillst.
Broadline spot-on, lösning för katter 2,5 7,5 kg
eprinomectin; fipronil; prazikvantel; S-metopren
X
QP54AA54
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
8/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Bupaq Multidose vet 0,3 mg/ml
injektionsvätska
buprenorfin
försälj. tillst.
X
QN02AE01
X X
Butordol 10 mg/ml injektionsvätska
butorfanol
försälj. tillst.
X
QN02AF01
X X
försälj. tillst.
Canaural vet örondroppar
dietanolaminfusidat; framycetinsulfat; nystatin; prednisolon
X
QS02CA01
X X
QP52AF02
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
Canex vet. 2,2 % oral pasta
pyrantelembonat
försälj. tillst.
Canicaral vet 100 tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Canicaral vet 40 tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Canidryl 100 mg tablett för hund
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Canidryl 20 mg tablett för hund
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Canidryl 50 mg tablett för hund
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
9/ 55
22.12.2015
X
centr. för. tillst.
X QI07AB01
Canigen L4 injektionsvätska
L. interrogans serogrupp Canicola serovar Portland-vere, inaktiverat; L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, inaktiverat; L. interrogans serogrupp
Australis serovar Bratislava, inaktiverat; L. kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Dadas, inaktiverat
centr. för. tillst.
X QI07AO
CaniLeish pulver och vätska till
injektionsvätska
Leishmania infantum utsöndrat/avsöndrat protein (Excreted Secreted Protein, ESP) minst 100 ?g
X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Caninsulin 40 IU/ml injektionsvätska
svininsulin
försälj. tillst.
X
QA10AC03
X X
Canizol vet 200 mg tabletti för hundar
ketokonazol
försälj. tillst.
X
QJ02AB02
X
Canizol vet 400 mg tablett för hundar
ketokonazol
försälj. tillst.
X
QJ02AB02
X
försälj. tillst.
Canofite vet. örondroppar, suspension
mikonazolnitrat; polymyxin-B-sulfat; prednisolonacetat
X
QD01AC20
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
Cardalis 10 mg / 80 mg tablett
benazepril; spironolakton
centr. för. tillst.
X
QC09BA07
X
Cardalis 2,5 mg / 20 mg tablett
benazepril; spironolakton
centr. för. tillst.
X
QC09BA07
X
Cardalis 5 mg / 40 mg tablett
benazepril; spironolakton
centr. för. tillst.
X
QC09BA07
X
Cardisure vet. 10 mg tabletter för hund
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Cardisure vet. 1,25 mg tabletter för hund
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Cardisure vet. 2,5 mg tabletter för hund
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Cardisure vet. 5 mg tabletter för hund
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Carprieve vet 100 mg tuggtabletter för
hund
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
10/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Carprieve vet 20 mg tuggtabletter för
hund
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Carprieve vet 50 mg tuggtabletter för
hund
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Carprofelican vet 50 mg/ml
injektionsvätska
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X X
Cartrophen 100 mg/ml vet. inj.
natriumpentosanpolysulf.
försälj. tillst.
X
QM01AX
X
Cazitel Plus tablett för hundar
febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
QP52AA51
X
Cazitel tabletter för stora hundar
febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
QP52AA51
X
Cazitel 230/20 mg tabletter för katter
prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
QP52AA51
X
Cepetor vet 1 mg/ml inj
medetomidinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QN05CM91
X X
Cerenia 10mg/ml injektionsvätska
maropitant
centr. för. tillst.
X
QA04AD90
X X
Cerenia 16mg tablett
maropitant
centr. för. tillst.
X
QA04AD90
X
Cerenia 160mg tablett
maropitant
centr. för. tillst.
X
QA04AD90
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
11/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Cerenia 24mg tablett
maropitant
centr. för. tillst.
X
QA04AD90
X
Cerenia 60mg tablett
maropitant
centr. för. tillst.
X
QA04AD90
X
Certifect 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spoton, lösning
amitratz; fipronil; S-metopren
centr. för. tillst.
X
QP53AW65
X
Certifect 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg spoton, lösning
amitratz; fipronil; S-metopren
centr. för. tillst.
X
QP53AW65
X
Certifect 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg spoton, lösning
amitratz; fipronil; S-metopren
centr. för. tillst.
X
QP53AW65
X
Certifect 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on,
lösning
amitratz; fipronil; S-metopren
centr. för. tillst.
X
QP53AW65
X
Cimalgex 30 mg tuggtablett för hund
cimicoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH93
X
Cimalgex 8 mg tuggtablett för hund
cimicoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH93
X
Cimalgex 80 mg tuggtablett för hund
cimicoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH93
X
Clamovet 200 mg/50 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Clamovet 40 mg/10 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
12/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Clamovet 400 mg/100 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Clavaseptin vet 200/50 mg tabletter för
hundar
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Clavaseptin vet 40/ 10 mg tabletter för
hundar och katter
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Clavaseptin vet 400/100 mg tabletter
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Clavaseptin vet 50/12,5 mg tabletter för
hundar och katter
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Clavubactin 250 mg/62,5 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Clavubactin 50 mg/12,5 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Clavubactin 500 mg/125 mg tablett
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Clinacin 150mg tabl.
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X
Clinacin 300 mg tablett
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X
Clinacin 75mg tabl.
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
13/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Clindabuc 200 mg tabl.
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X
Clindabuc 75 mg tabl.
klindamycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF01
X X
Clomicalm 20 mg tabl.
klomipramidhydroklorid
centr. för. tillst.
X
QN05BX90
X
Clomicalm 5 mg tabl.
klomipramidhydroklorid
centr. för. tillst.
X
QN05BX90
X
Clomicalm 80 mg tabl.
klomipramidhydroklorid
centr. för. tillst.
X
QN05BX90
X
Comfortis 1040 mg tuggtablett
spinosad
centr. för. tillst.
X
QP53BX03
X
Comfortis 140 mg tuggtablett
spinosad
centr. för. tillst.
X
QP53BX03
X X
Comfortis 1620 mg tuggtablett
spinosad
centr. för. tillst.
X
QP53BX03
X
Comfortis 180 mg tuggtablett
spinosad
centr. för. tillst.
X
QP53BX03
X X
Comfortis 270 mg tuggtablett
spinosad
centr. för. tillst.
X
QP53BX03
X X
Comfortis 425 mg tuggtablett
spinosad
centr. för. tillst.
X
QP53BX03
X X
Comfortis 665 mg tuggtablett
spinosad
centr. för. tillst.
X
QP53BX03
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
14/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Comfortis 90 mg tuggtablett
spinosad
centr. för. tillst.
X
QP53BX03
Convenia 80 mg/ml pulver och vätska till
injektionsvätska, lösning
cefovecin
centr. för. tillst.
X
QJ01DD91
Cortavance 0,584 mg/ml spray för hud
hydrokortisonaseponat
centr. för. tillst.
X
QD07AC
X
Cyclance vet 100 mg/ml oral lösning
ciklosporin
försälj. tillst.
X
QL04AD01
X
Depo-Medrol 40 mg/ml vet. inj.
metylprednisolonacetat
försälj. tillst.
X
QH02AB04
X X
Depo-Provera 150 mg/ml inj.
medroxiprogesteronacetat
försälj. tillst.
X
QG03DA02
X
Dexdomitor 0,1 mg/ml injektionsvätska
dexmedetomidinhydroklorid
centr. för. tillst.
X
QN05CM18
X X
Dexdomitor 0,5 mg/ml inj.
dexmedetomidinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QN05CM
X X
Dimazon 50 mg/ml inj.
furosemid
försälj. tillst.
X
QC03CA01
X X
Dolagis vet 120 tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Dolagis vet 50 mg tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Dolox vet. 100 mg tuggtablett för hundar
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X X
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
15/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Dolox vet. 20 mg tuggtablett för hundar
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Dolox vet. 50 mg tuggtablett för hundar
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Dolpac vet tabletter för medelstora
hundar
prazikvantel; pyrantelembonat; oxantel
försälj. tillst.
X
QP52AA51
X
Dolpac vet tabletter för små hundar
prazikvantel; pyrantelembonat; oxantel
försälj. tillst.
X
QP52AA51
X
Dolpac vet tabletter för stora hundar
prazikvantel; pyrantelembonat; oxantel
försälj. tillst.
X
QP52AA51
X
Domitor 1 mg/ml vet. inj.
medetomidinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QN05CM91
X X
Dorbene vet 1 mg/ml inj.
medetomidinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QN05CM91
X X
Doxybactin 10 mg/ml vet oral suspension
doxicyklinhyklat
försälj. tillst.
X
QJ01AA02
X X
Droncit vet. 50 mg tabl.
prazikvantel
försälj. tillst.
QP52AA01
X X
Drontal comp forte vet tabl.
febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
QP52AA51
X
Drontal comp. vet. tabl.
febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
QP52AA51
X
Drontal vet. tabl.
prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
QP52AA51
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
16/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Duoprim vet. inj.
sulfadoxin; trimetoprim
försälj. tillst.
X
QJ01EW13
X
Duphamox 150 mg/ml vet. inj.
amoxicillintrihydrat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X X
försälj. tillst.
Duplocillin LA vet injektionsvätska
benzylpenicillinprokain; bensylpenicillinbensatin
X
QJ01CR50
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
17/ 55
22.12.2015
X
X QI07AD04
försälj. tillst.
Duramune DAPPi pulver för
injektionsvätska och lösning
Hundens valpsjukevirus, levande försvagade; Hundens parvovirus, levande försvagade; Hundens adenovirus 2, levande försvagade; Hundens parainfluensavirus, levande försvagade
försälj. tillst.
Duramune Pi pulver för injektionsvätska
och lösning
Hundens parainfluensavirus, levande försvagade
X
QI07AD08
X
centr. för. tillst.
Easotic örondroppar, suspension för
hundar
gentamycinsulfat; mikonazolnitrat; hydrokortisonaseponat
X
QS02CA03
X
försälj. tillst.
X
QJ01MA93
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
försälj. tillst.
X
QJ01MA93
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
försälj. tillst.
X
QJ01MA93
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
Efex vet 10 mg tuggtabletter
marbofloksasin
Efex vet 100 mg tuggtabletter
marbofloksasin
Efex vet 40 mg tuggtabletter
marbofloksasin
Effipro 100 mg/ml spot-on för katter
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Effipro 100 mg/ml spot-on för medelstora
hundar
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Effipro 100 mg/ml spot-on för mycket
stora hundar
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Effipro 100 mg/ml spot-on för små
hundar
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Effipro 100 mg/ml spot-on för stora
hundar
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Enrotron vet 150 mg tablett
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
Equilis Tetanus-Serum injektionsvätska
Tetanusantitoxin
försälj. tillst.
X
QI05AM01
X
Ethacilin 300 000 IU/ml vet. inj.
benzylpenicillinprokain
försälj. tillst.
X
QJ01CE09
X X
Eurican Herpes 205 pulver för
injektionsvätska
Hundens herpesvirusantigen F205-stam
centr. för. tillst.
X
QI07A
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
enrofloxacin
Enrotron vet 50 mg tablett
enrofloxacin
centr. för. tillst.
X QI06AD
Eurifel RCP FELV injektioneste
FeLV rekombinant kanariefägelpoxvirus, levande; Felint panleukopenivirus, levande försvagade
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
18/ 55
22.12.2015
19/ 55
22.12.2015
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
Preparat
Tillstånd
Eutabarb vet. 400 mg/ml injektionsvätska
försälj. tillst.
X
QN51AA01 Preparat för eutanasi. Bokföring för narkotika.
X X X X X
Euthanimal vet 200 mg/ml
injektionsvätska, lösning
pentobarbital
försälj. tillst.
X
QN51AA01 Preparat för eutanasi. Bokföring för narkotika.
X X
Euthanimal vet 400 mg/ml
injektionsvätska, lösning
pentobarbital
försälj. tillst.
X
QN51AA01 Preparat för eutanasi. Bokföring för narkotika.
X X
Euthasol vet 400 mg/ml injektionsvätska,
lösning
pentobarbital
försälj. tillst.
X
QN51AA01 Preparat för eutanasi. Bokföring för narkotika.
X X X X
Exproline vet 2,5 mg/ml kutan spray
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X X
Exproline vet 50 mg spot-on lösning för
katt
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Exproline vet 67/134/268/402 mg spot-on
lösning för hund
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Exspot 744 mg/ml vet. Lösning
permetrin
försälj. tillst.
QP53AC04
X
Felimazole vet 1,25 mg dragerad tablett
för katt
tiamazol
försälj. tillst.
X
QH03BB02
X
Felimazole vet 2,5 mg dragerad tablett för
katt
tiamazol
försälj. tillst.
X
QH03BB02
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
pentobarbital
X
Livsmedelssäkerhetsverket
Preparat
Tillstånd
Felimazole vet 5 mg dragerad tablett för
katt
tiamazol
försälj. tillst.
Rec. ATC-kod
X
Bruksvillkor
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
X
QH03BB02
X
X QI06AA04
försälj. tillst.
Fel-O-Vax PCT injektionvätska
felint rhinotracheitvirus, inaktiverat; felint calicivirus, inaktiverat; felint panleukopenivirus, inaktiverat
Fenoflox vet 50 mg/ml injektionsvätska
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
20/ 55
22.12.2015
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
enrofloxacin
X
centr. för. tillst.
X QI06AL01
Fevaxyn Pentofel injektionsvätska
Chlamydia psittaci, inaktiverad; Felint leukemivirus, inaktiverad; felint rhinotracheitvirus, inaktiverat; felint calicivirus, inaktiverat; felint panleukopenivirus, inaktiverat
X
försälj. tillst.
X QI06AL02
Fevaxyn Quatrifel injektionsvätska
Chlamydia psittaci, inaktiverad; felint rhinotracheitvirus, inaktiverat; felint calicivirus, inaktiverat; felint panleukopenivirus, inaktiverat
X X
Finilac vet 50 mikrogram/ml oral lösning
kabergolin
försälj. tillst.
X
QG02CB03
Floxabactin vet 15 mg tablett
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
enrofloxacin
Floxabactin vet 150 tablett
enrofloxacin
Floxabactin vet 50 mg tablett
enrofloxacin
Flubenol vet 220 mg tuggtabl.
flubendazol
försälj. tillst.
QP52AC12
X
Flubenol vet 44 mg/ml pasta
flubendazol
försälj. tillst.
QP52AC12
X X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Fortekor plus 1,25 mg/2,5 mg tablett
benazepril; pimobendaani
centr. för. tillst.
X
QC09BX90
X
Fortekor plus 5 mg/10 mg tablett
benazepril; pimobendaani
centr. för. tillst.
X
QC09BX90
X
Fortekor vet 20 mg tablett
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
Fortekor vet 2,5 mg tabletti
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X X
Fortekor vet 5 mg tablett
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
Forthyron Smak vet 200 mikrog tablett till
hund
levotyroxinnatrium (tyroxin)
försälj. tillst.
X
QH03AA01
X
Forthyron Smak vet 400 mikrog tablett till
hund
levotyroxinnatrium (tyroxin)
försälj. tillst.
X
QH03AA01
X
Forthyron Smak vet 600 mikrog tablett till
hund
levotyroxinnatrium (tyroxin)
försälj. tillst.
X
QH03AA01
X
Forthyron Smak vet 800 mikrog tablett till
hund
levotyroxinnatrium (tyroxin)
försälj. tillst.
X
QH03AA01
X
Frontect spot-on lösning för hund 10-20
kg
fipronil; permetrin; butylhydroxitoluen
försälj. tillst.
X
QP53AX65
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
21/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Frontect spot-on lösning för hund 20-40
kg
fipronil; permetrin; butylhydroxitoluen
försälj. tillst.
X
QP53AX65
X
Frontect spot-on lösning för hund 2-5 kg
fipronil; permetrin; butylhydroxitoluen
försälj. tillst.
X
QP53AX65
X
Frontect spot-on lösning för hund 40-60
kg
fipronil; permetrin; butylhydroxitoluen
försälj. tillst.
X
QP53AX65
X
Frontect spot-on lösning för hund 5-10
kg
fipronil; permetrin; butylhydroxitoluen
försälj. tillst.
X
QP53AX65
X
Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on
lösning
fipronil; (S) metopren
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Frontline Comp 268/241,2 mg spot-on
lösning
fipronil; (S) metopren
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Frontline Comp 402 mg/361,8 spot-on
lösning
fipronil; (S) metopren
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Frontline Comp 50 mg/60 mg spot-on
lösning
fipronil; (S) metopren
försälj. tillst.
QP53AX65
Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on
lösning
fipronil; (S) metopren
försälj. tillst.
QP53AX65
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
22/ 55
22.12.2015
X
23/ 55
22.12.2015
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Frontline vet. 100 mg/ml lösning
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X X
Frontline vet. 2,5 mg/ml kutan spray
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X X
Ful-Glo 1 mg ögonlamell
försälj. tillst.
X
Fungitraxx 10 mg/ml oralt suspension
itrakonazol
centr. för. tillst.
X
QJ02AC02
Furosoral vet 10 mg tablett
furosemid
försälj. tillst.
X
QC03CA01
X X
Furosoral vet 40 mg tablett
furosemid
försälj. tillst.
X
QC03CA01
X X
Furovet vet 20mg tabl.
furosemid
försälj. tillst.
X
QC03CA01
X
Furovet vet 40 mg tabletti
furosemid
försälj. tillst.
X
QC03CA01
X
Fyperix vet 134 mg spot-on lösning för
hund
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Fyperix vet 268 mg spot-on lösning för
hund
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Fyperix vet 402 mg spot-on lösning för
hund
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
Temporärt specialtillstånd
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
X X X X X
fluoresceinnatrium
X
X X
24/ 55
22.12.2015
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Fyperix vet 50 mg spot-on lösning för katt
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
Fyperix vet 67 mg spot-on lösning för
hund
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X
Galastop vet 50 ug/ml lösning
kabergolin
försälj. tillst.
X
QG02CB03
X
Hibiscrub 4 % liuos iholle
försälj. tillst.
X
Imaverol 100 mg/ml vet. linim.
enilkonazol
försälj. tillst.
X
QD01AC90
X
Incurin 1 mg vet tabl.
estriol
centr. för. tillst.
X
QG03C
X
Inflacam 1 mg tuggtabletter för hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Inflacam 1,5 mg/ml oral suspension för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Inflacam 2,5 mg tuggtabletter för hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Inflacam 5 mg/ml injektionsvätska,
lösning för hund och katt
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X X
Interceptor 11.5mg vet. tabl.
milbemycinoksim
försälj. tillst.
X
QP54AB01
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
X
Temporärt specialtillstånd
X X X X X
klorhexidinglukonat
X
25/ 55
22.12.2015
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Interceptor 2,3 mg vet tablett
milbemycinoksim
försälj. tillst.
X
QP54AB01
X
Interceptor 23mg vet. tabl.
försälj. tillst.
X
QP54AB01
X
Interceptor 5.75mg vet. tabl.
milbemycinoksim
försälj. tillst.
X
QP54AB01
X
Isaderm vet. gel
betametasonvalerat; fusidinsyra
försälj. tillst.
X
QD07C
X
Isathal vet 1 % ögondroppar
försälj. tillst.
X
QS01AA13
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
milbemycinoksim
För produktionsdjur endast för okulärt bruk.
X X
fusidinsyra
försälj. tillst.
X QN01AB06
Isoba vet inhalationsånga, vätska
isofluran
Anmärkningar: Gnagare (råtta, mus, hamster, chinchilla, gerbil, marsvin).
X X
X X
X X
X X
X X
X
IsoFlo vet inhalationsvätska
isofluran
försälj. tillst.
X
QN01AB06
Itrafungol vet 10 mg/ml oral lösning
itrakonazol
försälj. tillst.
X
QJ02AC02
X
Kefalex 500 mg vet. tabl.
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DA01
X X
Kefavet 250 mg vet. tabl.
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DA01
X X
Kefavet 50 mg/ml vet. granulat till mixt.
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DA01
X X
26/ 55
22.12.2015
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
Preparat
Tillstånd
Kefavet 500 mg vet. tabl.
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DA01
X
Kelactin vet 50 mikrog/ml oral lösning
kabergolin
försälj. tillst.
X
QG02CB03
X X
Kesium vet 200 mg / 50 mg tuggtabletter
för hundar
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Kesium vet 40 mg / 10 mg tuggtabletter för
katter och hundar
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Kesium vet 400 mg / 100 mg tuggtabletter
för hundar
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Kesium vet 50 mg / 12,5 mg tuggtabletter
för katter och hundar
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Kesium vet 500 mg / 125 mg tuggtabletter
för hundar
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Ketador vet 100 mg/ml injektionsvätska
ketaminhydroklorid
försälj. tillst.
X
QN01AX03
X X
Ketaminol 50 mg/ml vet. inj.
försälj. tillst.
X
QN01AX03 Under karenstiden nödslaktad djur kasseras inte på
grund av läkemedelsresten.
X X X X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
ketaminhydroklorid
X
centr. för. tillst.
X QI06AH07
Leucofeligen FeLV/RCP injektionspulver
och vätska
Renat p45 FeLV-hölje antigen; Levande felint calicivirus (stam F9); Levande felint rhinotracheitvirus (stam F2); Levande felint panleukopeniavirus (stam LR 72)
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Leucogen suspension
Renat p45 FeLV-hölje antigen
centr. för. tillst.
X
QI06AA01
Libeo vet 10 mg tabletter
furosemid
försälj. tillst.
X
QC03CA01
X
Libeo vet 40 mg tabletter
furosemid
försälj. tillst.
X
QC03CA01
X
Libromide 325 mg tabletter för hundar
kaliumbromid
försälj. tillst.
X
QN05CM11
X
Lincocin 100 mg/ml vet. inj.
linkomycinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QJ01FF02
X X
Loxicom 0,5 mg/ml oral suspensio för katt
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Loxicom 0,5 mg/ml oral suspension för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X X
Loxicom 1 mg tuggtablett för hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Loxicom 1,5 mg/ml oral suspension för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Loxicom 2,5 mg tuggtablett för hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Loxicom 5 mg/ml injektionsvätska för
hund och katt
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
27/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
L-Polamivet vet. inj.
försälj. tillst.
X
QN02AC52 Narkotisk medel. Obs: bokföring!
X
Malaseb vet 20 mg/ml + 20 mg/ml
shampoo
klorhexidinglukonat; mikonazolnitrat
försälj. tillst.
X
QD08AC52
X X
Masivet 150 mg tablett
Masitinib
centr. för. tillst.
X
QL01XE90
X
Masivet 50 mg tablett
Masitinib
centr. för. tillst.
X
QL01XE90
X
Mebunat 60 mg/ml vet. inj.
försälj. tillst.
X
QN05CA01 HCI-läkemedel. Bokföring.
X X
Medrol vet tabl
metylprednisolon
försälj. tillst.
X
QH02AB04
X X
Melosus 0,5 mg/ml oral suspension
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Melosus 1,5 mg/ml oral suspensio
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X X
Meloxidyl 0,5 mg/ml oral suspension för
katt
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Meloxidyl 1,5 mg/ml oral suspension för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
fenpipramidhydroklorid; L-metadonhydroklorid
pentobarbital
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
28/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Meloxidyl 5 mg/ml injektionsvätska
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X X
Meloxivet 0,5 mg/ml oral suspension för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Meloxivet 1,5 mg/ml oral suspension för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Meloxoral 0,5 mg/ml oralsuspension för
katt
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
Meloxoral 1,5 mg/ml oralsuspension för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Metacam 0,5 mg/ml oral suspension
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X X
Metacam 1 mg tuggtablett
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Metacam 1,5 mg/ml oral suspension
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Metacam 2 mg/ml injektionsvätska för
katt
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
Metacam 2,5 mg tuggtablett
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Metacam 5 mg/ml inj.
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
29/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Metomotyl 2,5 mg/ml injektionsvätska
metoklopramidhydroklorid
försälj. tillst.
X
QA03FA01
X X
Metomotyl 5 mg/ml injektiosvätska
metoklopramidhydroklorid
försälj. tillst.
X
QA03FA01
X X
Milbemax vet tabletter för hundar
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
X
Milbemax vet tabletter för katter
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
Milbemax vet tabletter för små hundar
och valpar
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
Milbemax vet tabletter för små katter och
kattungar
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
Milbemax vet 12.5 mg/125 mg tuggtablett
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
X
Milbemax vet. 2.5 mg/25 mg tuggtablett
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
X
Milpro vet 12,5 mg / 125 mg tabletti
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
X
Milpro vet 16 mg / 40 mg tablett
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
X
Milpro vet 2,5 mg / 25 mg tablett
milbemycinoksim; prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
X
Milpro vet 4 mg / 10 mg tablett
prazikvantel
försälj. tillst.
X
QP54AB51
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
X
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
30/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Mirrix vet. 11,5 % oral pasta
pyrantelembonat
försälj. tillst.
Nelio vet 20 mg tablett för hund
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
Nelio vet 2.5 mg tablett
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
Nelio vet 5 mg tablett
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
Nelio vet 5 mg tablett för hund
benazepril
försälj. tillst.
X
QC09AA07
X
försälj. tillst.
Nemavet vet. 50 mg/g pulver
fenbendazol
Anmärkningar: Hund (Recept obligatorium gäller svin).
X
QP52AC13
X
försälj. tillst.
X
QN05AM92 Under karenstiden nödslaktad djur kasseras inte på
grund av läkemedelsresten.
X X
Nexgard 11,3 mg tuggtabletter
afoxolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX04
X
Nexgard 136 mg tuggtabletter
afoxolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX04
X
Nexgard 28.3 mg tuggtabletter
afoxolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX04
X
Nexgard 68 mg tuggtabletter
afoxolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX04
X
Nerfasin vet 20 mg/ml injektionsvätska
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
QP52AF02
X
xylazin
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
31/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
Preparat
Tillstånd
Nimatek vet 100 mg/ml injektionsvätska
ketaminhydroklorid
försälj. tillst.
X
QN01AX03
Nobivac Bb näsdroppar
Bordetella brochiseptica, levande frystorkad
centr. för. tillst.
X
QI06AE02
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
försälj. tillst.
X QI07AD02
Nobivac DHP injektionsvätska
Hundens valpsjukevirus, levande försvagade; Hundens parvovirus, levande försvagade; Hundens adenovirus 2, levande försvagade
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
32/ 55
22.12.2015
X X
X
X
X
försälj. tillst.
X QI07AD04
Nobivac DHPPi injektionsvätska
Hundens valpsjukevirus, levande försvagade; Hundens parvovirus, levande försvagade; Hundens adenovirus 2, levande försvagade; Hundens parainfluensavirus, levande försvagade
X
försälj. tillst.
X QI06AD03
Nobivac Ducat injektionsvätska
felint rhinotracheitvirus, levande försvagade; felint calicivirus, levande försvagade
försälj. tillst.
X QI07AE01
Nobivac KC näsdroppar
Hundens parainfluensavirus, levande försvagade; Bordetella brochiseptica, levande frystorkad
X
Nobivac L4 injektionsvätska
inaktiverade Leptospira-stammar
centr. för. tillst.
X
QI07AB01
X
Nobivac Parvo Live injektionsvätska
Hundens parvovirus, levande försvagade
försälj. tillst.
X
QI07AD01
X
försälj. tillst.
Nobivac Pi injektionsvätska
Hundens parainfluensavirus, levande försvagade
X
QI07AD08
X
försälj. tillst.
X
QI07AA02
X X
Nobivac Rabies injektionsvätska
Rabiesvirus, inaktiverat
försälj. tillst.
X QI06AD04
Nobivac Tricat Trio injektionspulver och
lösningnsmedel
Felint panleukopenivirus, levande försvagade; Felint herpesvirus 1, inaktiverad; felint calicivirus, inaktiverat
Norocarp vet 50 mg/ml injektionsvätska
för hund och katt
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
X X
X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Norocarp 100 mg tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Norocarp 20 mg tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Norocarp 50 mg tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Oftan Akvakol 5 mg/ml ögondroppar
kloramfenikol
försälj. tillst.
X
QS01AA01
X X
Oftan C-C ögondroppar
hydrokortison; kloramfenikol
försälj. tillst.
X
QS01AA20
X X
Oftan Chlora 10 mg/g ögonsalva
kloramfenikol
försälj. tillst.
X
QS01AA01
X X
Oftan Dexa 0.1% ögonsalva
dexametason
försälj. tillst.
X
QS01BA01
X X
Oftan Dexa 1 mg/ml ögondroppar
dexametason natriumfosfat
försälj. tillst.
X
QS01BA01
X X
Oftan Dexa-Chlora ögondroppar
kloramfenikol; dexametason natriumfosfat
försälj. tillst.
X
QS01CA05
X X
Oftan Dexa-Chlora ögonsalva
dexametason; kloramfenikol
försälj. tillst.
X
QS01CA05
X X
Oftan Kloramfenikol 5 mg/ml
ögondroppar
kloramfenikol
försälj. tillst.
X
QS01AA01
X X
X
QL03AX
centr. för. tillst.
Oncept IL-2 pulver och vätska
felint interleukin-2 rekombinant canarypox virus
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
33/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Onsior 10 mg tablett för hundar
robenacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH91
X
Onsior 20 mg tablett för hundar
robenacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH91
X
Onsior 20 mg/ml injektionsvätska för
katter och hundar
robenacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH91
X X
Onsior 40 mg tablett för hundar
robenacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH91
X
Onsior 5 mg tablett för hundar
robenacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH91
X
Onsior 6 mg tablett för katter
robenacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH91
Optimmune 2 mg/g ögönsalva för hundar
ciklosporin
försälj. tillst.
X
QS01XA90
X
Oriprim forte vet. tabl.
sulfadiazin; trimetoprim
försälj. tillst.
X
QJ01EW10
X
Oriprim vet. inj.
sulfadiazin; trimetoprim
försälj. tillst.
X
QJ01EW10
X X
Oriprim vet. tabl.
sulfadiazin; trimetoprim
försälj. tillst.
X
QJ01EW10
X X
Osurnia örongel
betametasonacetat; florfenikol; terbinafin
centr. för. tillst.
X
QS02CA90
X
Otimectin vet 1 mg/g örongel
ivermektin
försälj. tillst.
X
QS02QA03
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
34/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Otita para vet örondroppar
benzokain; hydrokortisonacetat; krotamiton
försälj. tillst.
Otodine lösning i öronen
försälj. tillst.
X
Otomax vet. örondroppar
betametason; gentamycin; clotrimatsol
försälj. tillst.
X
QS02CA
X
Oxyglobin 130 mg/ml inj vätska
hemogobinglutamer-200, från nöt
centr. för. tillst.
X
QB03XA
X
Palladia 10 mg tablett
toseranib
centr. för. tillst.
X
QL01XE91
X
Palladia 15 mg tablett
toseranib
centr. för. tillst.
X
QL01XE91
X
Palladia 50 mg tablett
toseranib
centr. för. tillst.
X
QL01XE91
X
Partoxin 10 IU/ml vet. inj.
oxytocin
försälj. tillst.
X
QH01BB02
X
Penovet vet. 300 mg/ml inj.
benzylpenicillinprokain
försälj. tillst.
X
QJ01CE09
X X
Perlutex 5 mg vet. tabl.
medroxiprogesteronacetat
försälj. tillst.
X
QG03DA02
X X
Pestigon 2,5 mg/ml kutan spray
fipronil
försälj. tillst.
QP53AX15
X X
Petsedan vet 1 mg/ml injektionsvätska,
lösning för hund och katt
medetomidin
försälj. tillst.
QN05CM91
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X X
QS02CA03
Temporärt specialtillstånd
X X
klorhexidinglukonat; tris-EDTA
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
35/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Pexion 100 mg tabletter för hundar
imepitoin
centr. för. tillst.
X
QN03AX90
X
Pexion 400 mg tabletter för hundar
imepitoin
centr. för. tillst.
X
QN03AX90
X
Phenoleptil vet 12,5 mg tablett för hundar
fenobarbital
försälj. tillst.
X
QN03AA02
X
Phenoleptil vet 50 mg tablett för hundar
fenobarbital
försälj. tillst.
X
QN03AA02
X
Phenoleptil 100 mg tabletter för hundar
fenobarbital
försälj. tillst.
X
QN03AA02
X
Phenoleptil 25 mg tablett för hundar
fenobarbital
försälj. tillst.
X
QN03AA02
X
Pimobendan Vetmedica 1,25 mg kapsel
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Pimobendan Vetmedica 1,25 mg
tuggtablett
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Pimobendan Vetmedica 2,5 mg kapsel
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Pimobendan Vetmedica 2,5 mg tuggtablett
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Pimobendan Vetmedica 5 mg kapsel
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Pimobendan Vetmedica 5 mg tuggtablett
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
36/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Pimovita vet 10 mg tuggtablett
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Pimovita vet 1,25 mg tuggtablett
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Pimovita vet 2,5 mg tuggtablett
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Pimovita vet 5 mg tuggtablett
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Posatex öröndroppar
orbifloksasin; mometasonfuroat; posakonazol
centr. för. tillst.
X
QS02CA91
X
Prac-tic 137,5 mg spot-on, lösning
Pyriprol
centr. för. tillst.
X
QP53AX26
X
Prac-tic 275 mg spot-on, lösning
Pyriprol
centr. för. tillst.
X
QP53AX26
X
Prac-tic 56,25 spot-on, lösning
Pyriprol
centr. för. tillst.
X
QP53AX26
X
Prac-tic 625 mg spot-on, lösning
Pyriprol
centr. för. tillst.
X
QP53AX26
X
Prazitel Plus tablett för hundar
febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
QP52AA
X
Previcox 227 mg tuggtabletter för hund
firokoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH90
X
Previcox 57 mg tuggtabletter för hund
firokoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH90
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
37/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Prilactone 10 mg tablett för hundar
spironolakton
centr. för. tillst.
X
QC03DA01
X
Prilactone 40 mg tablett för hundar
spironolakton
centr. för. tillst.
X
QC03DA01
X
Prilactone 80 mg tablett för hundar
spironolakton
centr. för. tillst.
X
QC03DA01
X
Prilium 150 mg pulver till oral lösning
imidapril
försälj. tillst.
X
QC09AA16
X
Prilium 300 mg pulver till oral lösning
imidapril
försälj. tillst.
X
QC09AA16
X
Prilium 75 mg pulver till oral lösning
imidapril
försälj. tillst.
X
QC09AA16
X
Prilocard 1,25 mg tablett
ramipril
försälj. tillst.
X
QC09AA05
X
Prilocard 2,5 mg tablett
ramipril
försälj. tillst.
X
QC09AA05
X
Prilocard 5 mg tablett
ramipril
försälj. tillst.
X
QC09AA05
X
Procamidor vet 20 mg/ml injektionsvätska
prokainhydroklorid
försälj. tillst.
X
QN01BA02
X X
Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral
suspension för hundar
toltrazuril; emodepsid
centr. för. tillst.
X
QP52AX60
X
Profender spot-on lösning för medelstora
katter
prazikvantel; emodepsid
centr. för. tillst.
X
QP52AA51
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
38/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Profender spot-on lösning för små katter
prazikvantel; emodepsid
centr. för. tillst.
X
QP52AA51
X
Profender spot-on lösning för stora katter
prazikvantel; emodepsid
centr. för. tillst.
X
QP52AA51
X
Profender 15 mg/3 mg depottabletter till
små hundar
prazikvantel; emodepsid
centr. för. tillst.
X
QP52AA51
X
Profender 150 mg/30 mg depottabletter till
stora hundar
prazikvantel; emodepsid
centr. för. tillst.
X
QP52AA51
X
Profender 50 mg/10 mg depottabletter till
medelstora hundar
prazikvantel; emodepsid
centr. för. tillst.
X
QP52AA51
X
Propalin 50 mg/ml sirap
fenylpropanolaminhydroklorid
försälj. tillst.
X
QG04BX91
X
Propanest vet 10 mg/ml injektioneste
propofol
försälj. tillst.
X
QN01AX10
X X
PropoVet 10 mg/ml Multidose
injektionsvätska
propofol
försälj. tillst.
X
QN01AX10
X X
ProZinc 40 IE/ml injektionsvätska
insulin human som protaminzinkinsulin
centr. för. tillst.
X
centr. för. tillst.
Purevax FeLV pulver och vätska för
injektionsvätska
FeLV rekombinant kanariefägelpoxvirus, levande
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
QI06AD
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
39/ 55
22.12.2015
40/ 55
22.12.2015
Preparat
Tillstånd
Purevax Rabies injektionsvätska,
suspension
rabies rekombinant canarypox virus
centr. för. tillst.
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
X
QI06AX
X
X
centr. för. tillst.
Purevax RC pulver och vätska för
injektionsvätska
felint calicivirus, inaktiverat; felint rinotrakeit herpesvirus, försvagat
QI06AX
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
X
centr. för. tillst.
X QI06AX
Purevax RCCH pulver och vätska för
injektionsvätska
Chlamydophila felis, försvagade; felint calicivirus, inaktiverat; felint rinotrakeit herpesvirus, försvagat
X
centr. för. tillst.
X QI06AX
Purevax RCP FeLV pulver och vätska för
injektionsvätska
FeLV rekombinant kanariefägelpoxvirus, levande; Felint panleukopenivirus, levande försvagade; felint calicivirus, inaktiverat; felint rinotrakeit herpesvirus, försvagat
X
centr. för. tillst.
X QI06AX
Purevax RCP pulver och vätska för
injektionsvätska
Felint panleukopenivirus, levande försvagade; felint calicivirus, inaktiverat; felint rinotrakeit herpesvirus, försvagat
X
centr. för. tillst.
X QI06AX
Purevax RCPCH FeLV pulver och vätska
för injektionsvätska
FeLV rekombinant kanariefägelpoxvirus, levande; Felint panleukopenivirus, levande försvagade; Chlamydophila felis, försvagade; felint calicivirus, inaktiverat; felint rinotrakeit
herpesvirus, försvagat
X
centr. för. tillst.
X QI06AX
Purevax RCPCH pulver och vätska för
injektionsvätska
Felint panleukopenivirus, levande försvagade; Chlamydophila felis, försvagade; felint calicivirus, inaktiverat; felint rinotrakeit herpesvirus, försvagat
Quiflox vet 20 mg tablett
försälj. tillst.
X
QJ01MA93
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
försälj. tillst.
X
QJ01MA93
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
marbofloksasin
Quiflox vet 5 mg tablett
marbofloksasin
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Quiflox vet 80 mg tablett
försälj. tillst.
X
QJ01MA93
Rabdomun injektionsvätska
Rabiesvirus, inaktiverat
försälj. tillst.
X
QI07AA02
X X
Rabisin injektionsvätska
Rabiesvirus, inaktiverat
försälj. tillst.
X
QI07AA02
X X
Rapidexon vet 2 mg/ml injektionsvätska
dexametason
försälj. tillst.
X
QH02AB02
X X
Receptal 4 ug/ml vet. inj.
buserelinacetat
försälj. tillst.
X
QH01CA90
Reconcile 16 mg tuggtabletter för hund
fluoxetin
centr. för. tillst.
X
QN06AB03
X
Reconcile 32 mg tuggtabletter för hund
fluoxetin
centr. för. tillst.
X
QN06AB03
X
Reconcile 64 mg tuggtabletter för hund
fluoxetin
centr. för. tillst.
X
QN06AB03
X
Reconcile 8 mg tuggtablett för hund
fluoxetin
centr. för. tillst.
X
QN06AB03
X
Recuvyra 50 mg/ml transdermal lösning
för hundar
fentanyl
centr. för. tillst.
X
QN02AB03 Bokföring för narkotika.
X
Revertor vet 5 mg/ml inj
atipamezolhydroklorid
försälj. tillst.
X
QV03AB90
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
marbofloksasin
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
41/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
RevitaCAM 5 mg/ml munhålespray för
hund
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Rheumocam 1 mg tuggtablett
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Rheumocam 1,5 mg/ml oral suspension
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Rheumocam 2,5 mg tuggtablett
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X
Rheumocam 5 mg/ml injektionsvätska,
lösning för hund och katt
meloksicam
centr. för. tillst.
X
QM01AC06
X X
Rilexine vet 300 mg tablett
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DB01
X X
Rilexine vet 600 mg tablett
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DB01
X
Rilexine vet 75 mg tablett
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DB01
X X
Rimadyl vet 100 mg tuggtablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rimadyl vet 20 mg tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rimadyl vet 20 mg tuggtablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rimadyl vet 50 mg tablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
42/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Rimadyl vet 50 mg tuggtablett
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rimadyl vet 50 mg/ml injektionsvätska
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X X
Rompun vet. 20 mg/ml inj.
försälj. tillst.
X
QN05CM92 Under karenstiden nödslaktad djur kasseras inte på
grund av läkemedelsresten.
X X
Rycarfa vet 100 mg tabletter
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rycarfa vet 20 mg tabletter
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rycarfa vet 50 mg tabletter
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X
Rycarfa vet 50 mg/ml injektionsvätska
karprofen
försälj. tillst.
X
QM01AE91
X X
försälj. tillst.
Saniotic vet öröndroppar
mikonazolnitrat; polymyxin-B-sulfat; prednisolonacetat
X
QS02CA01
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
xylazin
Scalibor vet 1g halsband
deltametrin
försälj. tillst.
QP53AC11
X
Scalibor vet 760mg halsband
deltametrin
försälj. tillst.
QP53AC11
X
Sedastart vet 1 mg/ml, upplösning till
hund, kat
medetomidin
försälj. tillst.
QN05CM91
X X
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
43/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Sedastop vet injektionsvätska till hund,
kat
atipamezolhydroklorid
försälj. tillst.
X
QV03AB90
X X
Sedator vet 1.0 mg/ml inj
medetomidinhydroklorid
försälj. tillst.
X
QN05CM91
X X
Semintra 4 mg/ml oral lösning för katter
telmisartan
centr. för. tillst.
X
QC09CA07
X
Seresto vet 1,25/0,56 g halsband för hund
upp till 8 kg
imidakloprid; flumetrin
försälj. tillst.
X
QP53AC55
Seresto vet 1,25/0,56 g halsband för katt
imidakloprid; flumetrin
försälj. tillst.
X
QP53AC55
X
Seresto vet 1,25/0,56 g halsband för katt
och hund upp till 8 kg
imidakloprid; flumetrin
försälj. tillst.
X
QP53AC55
X X
Seresto vet 4,5/2,03 g halsband för hund
över 8 kg
imidakloprid; flumetrin
försälj. tillst.
X
QP53AC55
X
SevoFlo inhalationsånga, lösning
sevofluran
centr. för. tillst.
X
QN01AB08
X
Sileo 0,1 mg/ml munhålegel för hund
dexmedetomidinhydroklorid
centr. för. tillst.
X
QN05CM18
X
Simparica 10 mg tuggtabletter
sarolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX06
X
Simparica 120 mg tuggtabletter
sarolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX06
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
44/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Simparica 20 mg tuggtabletter
sarolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX06
X
Simparica 40 mg tuggtabletter
sarolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX06
X
Simparica 5 mg tuggtabletter
sarolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX06
X
Simparica 80 mg tuggtabletter
sarolaner
centr. för. tillst.
X
QP53BX06
X
Slentrol 5 mg/ml oral lösning för hund
dirlotapid
centr. för. tillst.
X
QA08AB91
X
Spasmium vet 500 mg/ml + 4 mg/ml
injektionsvätska
metamitsol; hyoskinbutylbromid
försälj. tillst.
X
QA03DB04
X
Sporimune vet 50 mg/ml oral lösning
ciklosporin
försälj. tillst.
X
QL04AD01
X
Stronghold 120 mg spot-on
selamektin
centr. för. tillst.
X
QP54AA05
X
Stronghold 15 mg spot-on
selamektin
centr. för. tillst.
X
QP54AA05
X X
Stronghold 240 mg spot-on
selamektin
centr. för. tillst.
X
QP54AA05
X
Stronghold 30 mg spot-on
selamektin
centr. för. tillst.
X
QP54AA05
X
Stronghold 360 mg spot-on
selamektin
centr. för. tillst.
X
QP54AA05
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
45/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Stronghold 45 mg spot-on
selamektin
centr. för. tillst.
X
QP54AA05
Stronghold 60 mg spot-on
selamektin
centr. för. tillst.
X
QP54AA05
X
Suprelorin 4,7 mg implantat för hund
deslorelin
centr. för. tillst.
X
QH01CA93
X
Suprelorin 9,4 mg implantat för hund
deslorelin
centr. för. tillst.
X
QH01CA93
X
Synthadon 10 mg/ml injektionsvätska
försälj. tillst.
X
QN02AC52 Narkotisk medel. Obs: bokföring!
X X
försälj. tillst.
X
QN02AC52 Narkotisk medel. Obs: bokföring!
X X
Synulox vet 140 mg/ml inj.
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CA04
X X
Synulox vet. 40 mg/ml pulver för
oralsuspension
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Synulox 200mg/50 mg vet. tabl.
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Synulox 40mg/10 mg vet. tabl.
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X X
Synulox 400mg/100 mg vet. tabl.
amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat
försälj. tillst.
X
QJ01CR02
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
metadonhydroklorid
Synthadon 5 mg/ml injektionsvätska
metadonhydroklorid
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
46/ 55
22.12.2015
47/ 55
22.12.2015
Preparat
Tillstånd
T 61 vet injektionsvätska
försälj. tillst.
Rec. ATC-kod
X
Bruksvillkor
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
QN51AX50 Ej till djur, som är avsedda att användas som
livsmedel. Djuren avlivade med T 61 är storriskdjuravfall.
X X X X X
embutramid; mebezoniumjodid; tetrakainhydroklorid
Anmärkningar: Gnagare (Hamster och marsvin. ). Burfågel (Tamduva.).
försälj. tillst.
X
QG03DX91 Får administreras endast av veterinär
X
Tempora vet 10 mg tuggtablett
spironolakton
försälj. tillst.
X
QC03DA01
X
Tempora vet 100 mg tuggtablett
spironolakton
försälj. tillst.
X
QC03DA01
X
Tempora vet 50 mg tuggtablett
spironolakton
försälj. tillst.
X
QC03DA01
X
Terra-Poly vet. salva
oxitetracyklinhydroklorid; polymyxin-B-sulfat
försälj. tillst.
X
QD06AA03
X X
Therios vet 300 mg tablett
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DB01
X
Therios vet 75 mg tuggtablett till kat
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DB01
Therios vet 750 mg tablett
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DB01
Thiafeline vet 2,5 mg tablett
tiamazol
försälj. tillst.
X
QH03BB02
X
Thiafeline vet 5 mg tablett
tiamazol
försälj. tillst.
X
QH03BB02
X
Tardak vet 10mg/ml inj.
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
delmadinonacetat
X
X
X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Torbugesic vet 10 mg/ml injektionsvätska
butorfanol
försälj. tillst.
X
QN02FA01
X X
Torphasol vet 4 mg/ml, injektionsvätska
butorfanol
försälj. tillst.
X
QN02AF01
X X
Torpudor vet 10 mg/ml injektionsvätska
butorfanol
försälj. tillst.
X
QN02AF01
X X
Trifexis 1040 mg/17,4 tablett
milbemycinoksim; spinosad
centr. för. tillst.
X
QP54AB51
X
Trifexis 1620 mg/27 mg tablett
milbemycinoksim; spinosad
centr. för. tillst.
X
QP54AB51
X
Trifexis 270 mg/4,5 mg tablett
milbemycinoksim; spinosad
centr. för. tillst.
X
QP54AB51
X
Trifexis 425 mg/7,1 mg tablett
milbemycinoksim; spinosad
centr. för. tillst.
X
QP54AB51
X
Trifexis 665 mg/11,1 mg tablett
milbemycinoksim; spinosad
centr. för. tillst.
X
QP54AB51
X
Trilyme injektionsvätska för hundar
Inaktiverat Borrelia spp
försälj. tillst.
X
QI07AB04
X
Trocoxil 20 mg tuggtabletter för hund
mavacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH92
X
Trocoxil 30 mg tuggtabletter för hund
mavacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH92
X
Trocoxil 6 mg tuggtabletter för hund
mavacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH92
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
48/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Trocoxil 75 mg tuggtabletter för hund
mavacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH92
X
Trocoxil 95 mg tuggtabletter för hund
mavacoxib
centr. för. tillst.
X
QM01AH92
X
TruScient 0,66 mg beredningssats för
implantat för hundar
dibotermin alfa (rhBMP-2)
centr. för. tillst.
X
QM05BC01
X
Tsefalen 1000 mg tablett
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QH01DB01
X
Tsefalen 500 mg tablett
kefalexinmonohydrat
försälj. tillst.
X
QJ01DB01
X
Tylan 200 mg/ml vet. inj.
tylosin
försälj. tillst.
X
QJ01FA90
X X
UpCard 0,75 mg tablett för hund
torasemid
centr. för. tillst.
X
QC03CA04
X
UpCard 18 mg tablett för hund
torasemid
centr. för. tillst.
X
QC03CA04
X
UpCard 3 mg tablett för hund
torasemid
centr. för. tillst.
X
QC03CA04
X
UpCard 7,5 mg tablett för hund
torasemid
centr. för. tillst.
X
QC03CA04
X
Vanguard CPV vet injektionsvätska
Hundens parvovirus, levande försvagade
försälj. tillst.
X
QI07A
X
Vanguard R injektionsvätska
Rabiesvirus, inaktiverat
försälj. tillst.
X
QI07AA02
X X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
49/ 55
22.12.2015
X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Vasotop 1,25 mg tablett
ramipril
försälj. tillst.
X
QC09AA05
X
Vasotop 2,5 mg tablett
ramipril
försälj. tillst.
X
QC09AA05
X
Vasotop 5 mg tablett
ramipril
försälj. tillst.
X
QC09AA05
X
Vectra Felis 423 mg/42,3 mg spot-on
lösning för katt
pyriproksifen; dinotefuran
centr. för. tillst.
X
QP53AX73
Vectra 3D spot-on lösning för hund > 40
kg
permetrin; pyriproksifen; dinotefuran
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Vectra 3D spot-on lösning för hund 10-25
kg
permetrin; pyriproksifen; dinotefuran
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Vectra 3D spot-on lösning för hund 1,5-4
kg
permetrin; pyriproksifen; dinotefuran
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Vectra 3D spot-on lösning för hund 25-40
kg
permetrin; pyriproksifen; dinotefuran
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Vectra 3D spot-on lösning för hund 4-10
kg
permetrin; pyriproksifen; dinotefuran
centr. för. tillst.
X
QP53AC54
X
Veloxa vet 150 mg/144 mg/50 mg
tuggtabletter
febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
X
QP52AA51
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
50/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
Preparat
Tillstånd
Veloxa vet 525 mg/504 mg/175 mg
tuggtabletter
febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
försälj. tillst.
Rec. ATC-kod
X
försälj. tillst.
Welpan vet. 15 mg/ml + 5 mg/ml oralt
suspensio för hund
febantel; pyrantelembonat
Anmärkningar: Hund (valpar och högst ett år gamla hundar).
Veraflox 120 mg tabletter för hund
Bruksvillkor
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
QP52AA51
X
QP52AF02
X
centr. för. tillst.
X
QJ01MA
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
centr. för. tillst.
X
QJ01MA
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X X
centr. för. tillst.
X
QJ01MA
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
centr. för. tillst.
X
QJ01MA
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
51/ 55
22.12.2015
pradofloxacin
Veraflox 15 mg tabletter för hund och katt
pradofloxacin
Veraflox 25 mg/ml oral suspension för katt
pradofloxacin
Veraflox 60 mg tabletter för hund
X
pradofloxacin
X
centr. för. tillst.
X QI07AD04
Versican Plus DHPPi pulver och vätska
Hundens valpsjukevirus, levande försvagade; Hundens parvovirus, levande försvagade; Hundens adenovirus 2, levande försvagade; Hundens parainfluensavirus, levande försvagade
X
centr. för. tillst.
X QI07AI02
Versican Plus DHPPi/L4 pulver och
vätska
Hundens valpsjukevirus, levande försvagade; Hundens parvovirus, levande försvagade; Hundens adenovirus 2, levande försvagade; Hundens parainfluensavirus, levande försvagade;
Leptospira interrogans seroryhmä Icterohaemorrhagiae, inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Canicola, inaktiverat; Leptospira kirschneri serogrupp Grippotyphosa,
inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Australis, inaktiverat
52/ 55
22.12.2015
Preparat
Tillstånd
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
Livsmedelssäkerhetsverket
X
centr. för. tillst.
X QI07AJ06
Versican Plus DHPPi/L4R pulver och
vätska
Hundens valpsjukevirus, levande försvagade; Hundens parvovirus, levande försvagade; Hundens adenovirus 2, levande försvagade; Hundens parainfluensavirus, levande försvagade;
Rabiesvirus, inaktiverat; Leptospira interrogans seroryhmä Icterohaemorrhagiae, inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Canicola, inaktiverat; Leptospira kirschneri serogrupp
Grippotyphosa, inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Australis, inaktiverat
X
centr. för. tillst.
X QI07AB01
Versican Plus L4 pulver och vätska
Leptospira interrogans seroryhmä Icterohaemorrhagiae, inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Canicola, inaktiverat; Leptospira kirschneri serogrupp Grippotyphosa,
inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Australis, inaktiverat
centr. för. tillst.
Versican Plus Pi pulver och vätska
Hundens parainfluensavirus, levande försvagade
X
QI07AD08
X
X
centr. för. tillst.
X QI07AI08
Versican Plus Pi/L4 pulver och vätska
Hundens parainfluensavirus, levande försvagade; Leptospira interrogans seroryhmä Icterohaemorrhagiae, inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Canicola, inaktiverat;
Leptospira kirschneri serogrupp Grippotyphosa, inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Australis, inaktiverat
X
centr. för. tillst.
X QI07AJ
Versican Plus Pi/L4/R pulver och vätska
Hundens parainfluensavirus, levande försvagade; Rabiesvirus, inaktiverat; Leptospira interrogans seroryhmä Icterohaemorrhagiae, inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp
Canicola, inaktiverat; Leptospira kirschneri serogrupp Grippotyphosa, inaktiverat; Leptospira interrogans serogrupp Australis, inaktiverat
Vetaraxoid vet. tabl.
hydroxizinhydroklorid; prednisolon
försälj. tillst.
X
QH02AB57
X X
Vetergesic vet 0,3 mg/ml injektionsvätska
buprenorfin
försälj. tillst.
X
QN02AE01
X X
försälj. tillst.
X QN01AB06
Vetflurane 1000 mg/ml inhalationånga,
vätska
isofluran
Anmärkningar: Gnagare (råtta, mus, hamster, chincilla, gerbil, marsvin).
X X
Vetmedin vet 0,75 mg/ml injektionsvätska
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
X X
X X
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Vetmedin vet 10 mg tuggtabletter för
hund
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Vetmedin vet 1,25 mg tuggtabletter för
hund
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Vetmedin vet 2,5 mg tuggtabletter för
hund
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Vetmedin vet 5 mg tuggtabletter för hund
pimobendaani
försälj. tillst.
X
QC01CE90
X
Vetofol vet 10 mg/ml injektionsvätska
propofol
försälj. tillst.
X
QN01AX10
X X
Vetoryl 10 mg, 30 mg, 60 mg och 120 mg
kapsel
trilostan
försälj. tillst.
X
QH02CA01
X
Vetox vet 10 iu / ml lösung
oxytocin
försälj. tillst.
X
QH01BB02
X
Viokase-V vet. pulver
försälj. tillst.
X
QA09AA02 Temporärt specialtillstånd
X X
Virbagen Omega 10 ME för hund och katt
omega-interferon, katt
centr. för. tillst.
X
QL03AB
X X
Virbagen Omega 5 ME för hund och katt
omega-interferon, katt
centr. för. tillst.
X
QL03AB
X X
Vivelin vet tuggtablett
amlopidin
försälj. tillst.
X
QC08CA01
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
amylas; lipas; proteas
X
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
53/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Vomend vet 5 mg/ml injektionsvätska
metoklopramidhydroklorid
försälj. tillst.
X
QA03FA01
X X
Vorenvet vet. 1 mg/ml inj.
dexametason-21-isonikotinat
försälj. tillst.
X
QH02AB02
X X
Xeden vet 15 mg tablett
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
försälj. tillst.
X
QJ01MA90
Andvändningen har begränsats i lagstiftningen.
X
Xysol vet 20 mg/ml injektioneste
xylazin
försälj. tillst.
X
QN05CM92
X X
Ypozane 15 mg tabletter för hund
osateronacetat
centr. för. tillst.
X
QC04CX
X
Ypozane 1,875 mg tabletter för hund
osateronacetat
centr. för. tillst.
X
QG04CX
X
Ypozane 3,75 mg tabletter för hund
osateronacetat
centr. för. tillst.
X
QG04CX
X
Ypozane 7,5 mg tabletter för hund
osateronacetat
centr. för. tillst.
X
QC04CX
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
X
enrofloxacin
Xeden vet 150 mg tablett
enrofloxacin
Xeden vet 200 mg tablett till hund
enrofloxacin
Xeden vet 50 mg tablett
enrofloxacin
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
54/ 55
22.12.2015
Livsmedelssäkerhetsverket
hund
katt
kanin
gnagare
PREPARAT GODKÄNDA FÖR SMÅDJUR
Preparat
Tillstånd
Zitac vet 100 mg tablett
cimetidin
försälj. tillst.
X
QA02BA01
X
Zitac vet 200 mg tablett
cimetidin
försälj. tillst.
X
QA02BA01
X
Zycortal 25 mg/ml injektionsvätska
desoxikortonpivalat
centr. för. tillst.
X
QH02AA03
X
Rec. ATC-kod
Bruksvillkor
burfågel
akvariefisk
kräldjur
frett
annat smådjur
55/ 55
22.12.2015

Similar documents