Akutsjuksköterska no1 2015 SENA

Comments

Transcription

Akutsjuksköterska no1 2015 SENA
akutsjuksköterska.
RIKSFÖRENINGEN FÖR AKUTSJUKSKÖTERSKOR.
2015 – no.1.
Swedish Emergency Nurses Association. 2015. www.SENA.se
riksföreningen
DU KAN GÖRA SKILLNAD!
Riksföreningen
för
Akutsjuksköterskor (SENA) är en frivillig,
politiskt
obunden
och
riksomfattande sammanslutning av
sjuksköterskor verksamma inom
området akutsjukvård.
Vår förhoppning är att SENA under
2015 skall bli en ännu starkare
aktör att räkna med gällande
kompetensutveckling,
arbetsmiljö, löneutveckling och patientsäkerhetsfrågor.
Riksföreningen skall vara med
och påverka och förbättra den
intrahospitala akutsjukvården och
därigenom också vår yrkesmässiga
framtid
och
den
utveckling som genomsyrar den
moderna akutsjukvården.
Har du någon nyhet, eller kanske
bara en åsikt, tveka inte att höra
av dig via vår Facebooksida eller
till:
[email protected]
I flera år har riksföreningen haft en viktig men undanskymd roll i utformingen
av framtidens akutsjukvård. Lågmält har föreningens medlemmar sökt
påverka beslutsfattare gällande kompetensutveckling
och förbättrade arbetssätt inom akutsjukvård. Vi ser nu
frukterna av detta arbete: Kompetensbeskrivningen för
Akutsjuksköterskor, examinerade Specialistsjuksköterskor i
Akutsjukvård och en ökad förståelse för sjuksköterskans
centrala roll i den akuta vårdkedjan.
Nu går vi in i en annan fas. Föreningen är idag
representerad i såväl statliga utredningar som
konferenser samt agerar remissinstans gällande
akutsjukvård för både Socialstyrelsen, SSF och
Vårdförbundet. Medlemsantalet fortsätter öka. Vi ser
också en växande spridning i sociala medier, framförallt
via vår Facebooksida som slår intresserekord månad efter månad. Under året
kommer vi nu att öka vår exponering, bland annat med hjälp av detta
nyhetsbrev - ”Akutsjuksköterskan” - där vi kommer delge intressanta nyheter
både om vad som händer i föreningen men också om vad som händer på
arbetsplatserna, ute i verkligheten. Där kommer Du in i bilden, föreningen är
inte mer än sina medlemmar och du som medlem har stor möjlighet att
påverka din framtid som akutsjuksköterska genom medlemskap i
riksföreningen. Liksom tidigare är avgiften 150Kr per år och du betalar enklast
genom att gå in på: www.sena.se.
Med vänlig hälsning Anders Widmark, Spec. Ssk, Ordförande SENA
aktuellt i
föreningen
omvärld och
annat
Riksföreningen
för
Akutsjuksköterskor
ansvarar
för
det
specifika
sjuksköterskespåret under akutkonferensen
SWEET´s 2015. Måndagen är fylld av
massor av spännande föreläsningar
gällande det akuta kontextet. Läs
mer: www.sena.se
Elin Svenzén, Leg. Ssk., medverkar i projektet
”Sjuksköterskemottagning på akuten” på
Universitetssjukhuset
i
Linköping.
Projektet
innebär
att
erfarna
akutsjuksköterskor utbildats
internt
till
så
kallade
behandlingssjuksköterskor i
syfte
att
självständigt
kunna
handlägga
specifika
patientgrupper
med låg prioritet. Det kan
handla om att suturera
enklare
sårskador,
behandla lättare brännskador eller skriva
röntgenremisser
på
misstänkta
extremitetsskador. Vid till exempel distorsioner
och
okomplicerade
frakturer,
behöver
patienten
inte
träffa
läkare
utan
behandlingssjuksköterskan kan själv handlägga
patienten klart.
Läs mer på: www.sena.se
Du vet väl att du kommer åt det allra senaste
från SENA via Facebook? Gå in på:
Liselotte Björk, SENA´s representant på den
internationella scenen, rapporterar från
EuSENs årsmöte 2014. Intressant läsning om
det europeiska nätverket för sjuksköterskor
inom
akutsjukvård.
Läs
mer
på:
www.sena.se
ÅRSMÖTE 2015
Det idag kanske viktigaste forumet för alla
sjuksköterskor
verksamma
inom
akutsjukvård. Årsmötet sker den 11 mars
2015,
kl
16:00
i
Svensk
sjuksköterskeförenings lokaler. Är du inte
medlem så accepteras medlems-ansökan
och betalning på plats. För mer info följ oss
på Facebook eller hemsidan.
www.facebook.com/Akutsjukskoterska
månadens
medlem
Gunnar Modin, Styrelseledamot och
akutsjuksköterska
- Varför är du med i SENA?
Det är det bästa forum vi har för oss
akutsjuksköterskor, det enda relevanta om
du frågar mig. Vår arbetsmiljö och våra
arbetsvillkor påverkas självklart av de
enorma problem som akutsjukhusen brottas
med relaterat till både sjuksköterskebristen
och det ökande flödet av patienter. Det
står också klart att ingen kommer kliva fram
och ta ställning för oss akutsjuksköterskor – vi
måste organisera oss och ta ett gemensamt
ansvar för vår framtid. SENA är ett första
steg.
länkar och övrigt
Riksföreningen trauma – www.trauma.se
Riksföreningen för Ambulanssjuksklöterskor (RAS) – www.ambssk.se
Dagens sjuksköterska – www.dagenssjukskoterska.se
Emergency Department Critical Care & Resuscitation – www.emcrit.org
European Society for Emergency Nursing – www.eusen.org
Swedish society for Emergency Medicine – www.swesem.org
Vårdutveckling – www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/
Life in the Fast Lane – www.lifeinthefastlane.com
e