Decimaltal och tal i bråkform

Comments

Transcription

Decimaltal och tal i bråkform
Decimaltal och tal i bråkform
Titta på figuren. Skriv i bråkform och som decimaltal.
_______________
______________
______________
_______________
______________
______________
_______________
______________
_______________
______________
______________
______________
Skriv som decimaltal
1 meter och 43 centimeter
__________________________meter
2 meter och 2 centimeter
__________________________meter
5 meter och 13 centimeter
__________________________meter
65 centimeter
__________________________meter
5 centimeter
__________________________meter
Skriv längderna i meter och centimeter
1.34 meter____________________________
2.23 meter________________________
0.3 meter _____________________________
0.75 meter________________________
0.06 meter ____________________________
7.07 meter________________________
Skriv talen i bråk och decimalform
En hel och två tiondel __________________________________
Tre hela och fem tiondelar _____________________________
Två hela och sjutton hundradelar _____________________
En hel och 5 hundradelar ______________________________
Skriv i kronor
4 kronor och 50 öre ___________________________________
9 kronor och 20 öre____________________________________
50 öre___________________________________________________
Skriv priserna i kronor och öre
14.50 kr
4.50 kr
__________________________
9.90 kr
______________________
_________________________