Valberedningens förslag inför Fjärde Lagtima Landskap Torsdagen

Comments

Transcription

Valberedningens förslag inför Fjärde Lagtima Landskap Torsdagen
Valberedningens förslag inför
Fjärde Lagtima Landskap
Torsdagen den 3 december 2015
För tiden 2016-01-01 - 2017-12-31
2 ledamöter i Fonden för Samlingslokaler
Samuel Kvist
Martin Jälmby
3 Seniorer
Erik Berggren
Niklas Thiman
Vakant
För tiden 2016-01-01 - 2016-12-31
1 Prokurator Ekonomi
Björn Lindqvist
Motivering:
Björn har stor kompetens inom nationen och har under åren samlat erfarenheter bland annat som
kvällsansvarig, valberedningsordförande och barchef. Vi känner honom som en ansvarstagande och engagerad
människa, med många visioner för nationens framtid. Björn är känd för att sprida glädje, lugn och trygghet
omkring sig, vilket är väldigt viktiga egenskaper för en kuratelare. Dessutom är han positivt inställd till att ta
på sig det stora ansvaret som åligger en PQe.
Björn has a wide competence and experience within the nation, and we have seen him working as KA, head of the election board
and bar chief. We all know that he is a responsible and committed Wermlander, and he has a lot of visions for the future of the
nation. Björn is known to bring a feeling of security and agreement to the people around him, which is very important for someone
in the kuratel. He is also very positive to the great responsibility of the PQe post.
1 Prokurator Social
Amanda Cervenka
Motivering:
Amanda har stor erfarenhet av nationen, och som vi senast såg i balkommittén utför hon sina projekt med
effektivitet och målmedvetenhet. Vi känner henne som en positiv och glad människa, som är bra på att vara
tydlig och rak i sin kommunikation. Amanda är en engagerad och driven person som tycker om att organisera
och strukturera, vilket kommer prägla hennes jobb som PQs.
Amanda has a lot of experience in the nation, and works with her projects (as we saw from the ball committee) with effectivity
and great dedication. She is a positive person, and she strives to be direct and straight in her communication. Amanda likes to
organize and structure her work, which is a great skill to possess for a kuratelare, to keep the work effective.
1 Husförman
Vakant
1 Husnotarie
Vakant
2 Husstyrelseledamöter
Emilia Viggh
Tobias Damstedt
1 Husstyrelseledamot - Sakkunnig
Andrea Ellingsen Larsson
2 Inskrivare
Vakant
1 Miljösamordnare
Vakant
1 NATKU-förman
Vakant
2 Revisorer
Emma Wall
Vakant
1 Revisorsuppleant
Vakant
1 Övermarskalk
Vakant
Val för tiden 2016-01-01 - 2016-06-30
1 Klubbmästare
Damien Pierce
Motivering:
Damien har visat prov på många idéer och visioner om källarverksamheten och nationen, och har tidigare
varit både kvällsansvarig och fotoförman. En förändring som han redan har drivit är t.ex. biljardbordet, som
Damien och Björn föreslog vid ett tidigare Landskap. Då posten som KlubbM involverar juridiskt ansvar
under evenemang och öppetgångar kommer Damien lägga mycket tid och kraft på att sätta sig in i Sveriges
lagar och förordningar, men han verkar taggad på att ta sig an det. Damien är ett känt namn på nationen, och
vi välkomnar honom tillbaka till källaren efter en termins förmannaskap på exp & kultur.
Damien has previously shown that he has many ideas and visions for the nation, and is previously known as both KA and photoforeman. One of his projects has been to get the pool table to the basement, which he and Björn were suggesting at a previous
Landskap meeting. Since the KlubbM post involves juridical responsibility for the basement activities, it requires a lot of time to
read up on Swedish law, which is not always supplied in English, but he seems eager to get on it. Damien is a known person of
Wermlands, and we welcome him back to the basement after a semester in the exp & kultur.
6 Barchefer
Vinay Bhat
Erek Bell
Kristine Lund Björnås
Joel Elmkvist
Max Ahlstedt Åberg
Vakant
3 Cafévärdar
Aino Kapanen
Linna Fredström
Emma Kärrnäs
1 Designchef
Adam Thorén
2 DJ-förmän
Vakant
Vakant
1 Fotoförman
Vakant
4 Hovmästare
Ylva Skagert Hellendal
Daniel Lavefors
Maram Khalaf
Sofia Berg
1 Idrottsförman
Vakant
1 IT-förman
Vakant
4 Krögare
Daniel Rådell
Yannick Leinweber
Vakant
Vakant
5 Kvällsansvariga
André On
Moa Sjöholm
Simon Ingvarsson
Vakant
Vakant
1 Körledare
Sofia Rieloff
1 Manusförfattare
Vakant
2 Redaktörer
Vakant
Vakant
1 Spexproducent
Vakant
3 Söndagskockar
OBS! Posterna tas bort
1 Uthyrningsansvarig
Samuel Kvist
Fyllnadsval för tiden 2015-12-03 - 2016-12-31
1 Senior
Vakant
Fyllnadsval för tiden 2015-12-03 - 2016-06-30
1 Miljösamordnare
Vakant
1 senior
Vakant
Fyllnadsval för tiden 2015-12-03 - 2015-12-31
1 Klubbmästare *
Vakant
1 Barchef
Vakant
2 Söndagskockar
Vakant
1 DJ-förman
Vakant
2 Hovmästare
Vakant
1 Idrottsansvarig
Vakant
1 Kvällsansvarig
Vakant
1 Manusförfattare
Vakant
1 PR-chef
Vakant
2 Redaktörer
Vakant
1 Revisorsuppleant
Vakant
1 Spexproducent
Vakant
1 Senior
Vakant
1 Uthyrningsansvarig
Vakant
1 Övermarskalk
Vakant
Motförslag lämnas till Kurator via [email protected] senast torsdag 26
november 12:00
Nomineringar till Valberedningen skickas till [email protected] senast
torsdag 26 november 12:00