December 2014 (PDF-dokument, 130 kB)

Comments

Transcription

December 2014 (PDF-dokument, 130 kB)
NYHETSBREV NÄRINGSLIVSKONTORET
DECEMBER
…”Från Vision till Verkstad”…
Axplock av 2014 års aktiviteter
 Företagarfrukost
 Företagsbesök
 ”Språngbräda Sjöbo”
 Skola - näringsliv
Totalt 10 Företagarfrukostar med c:a 40-70 deltagare vid varje frukost.
45 besök av kommunstyrelsens ordf. & näringslivsutvecklare.
Företagare ges möjlighet att få ”lotshjälp” 1:a fredagen varje månad.
Servicegruppen består av; bygglovsinspektör, miljöchef,
förvaltningschef tekniska förvaltningen, utvecklingsstrateg,
stadsarkitekt + näringslivsutvecklare.
TRANSFER: som förmedlar föreläsningar till skolan genom att engagera
lokala företag på orten.
Sommarlovsentreprenörer 19 st. i åldern 15-19 år 17 juni – 22 augusti
Inspirationsseminarier för en Framgångsrik Handel
Våren 2014 arrangerade Sjöbo kommunerna tillsammans med kommunerna i Mitt Skåne dvs.
Hörby, Höör och Eslöv fyra inspirations- och utvecklingsseminarier för företag inom handeln på
dessa orter.
Fredag 11 april på Biograf Flora: ” Bygga nytt i en liten håla? ALDRIG!
Eller...?”
Ett nationellt seminarium om hur man ökar tempot i bostadsbyggandet på landsbygden.
Medverkande: Socialdepartementet, Länsstyrelsen, Boverket, Sveriges Byggindustrier,
Sparbanken Skåne, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Fastighetsägarna i Sverige,
Bo-Kris kommittén och Hyresgästföreningen i Skåne.
Moderator: Jan Wifstrand från Rapidus.
Årets Företagsfest fredag 29 augusti på Husargården då följande sex pristagare belönades;
 Årets Företagare; Per-Åke Nilsson, Interlift AB, Sjöbo
 Årets Ambassadörer; Kreativa Klasaröd med Boel Brynell, Eva Hasund, Heber Teixeira,
Jane Svensson och Nixi Orvoën, Klasaröd
 Årets Landsbygdsföretagare; Ingemar Persson Backdala Gård, Vallarum
 Årets Nyföretagare;Marie och Leon Bchara, SmakSak, Blentarp
 Årets Handlare; Lars Lundberg, Tuna Busland, Sjöbo
 Årets Anställd; Karin Nilsson, AB Sjöbohem
 Årets Raket (x-tra pris); Claes Andersson, Teleservice, Sjöbo
Projektet - Fördubbla besöksnäringen i Sjöbo kommun
23 januari Företagarfrukost med fokus på hur turism- och besöksnäringen kan utvecklas.
27 februari+5 mars arrangerade vi 5 st. arbetsmöten c:a 2,5 tim. vardera med ovanstående tema.
Camilla Jönsson från företaget Robusta AB medverkade som processledare.
20 mars hade vi ett uppföljningsmöte på Eriksgården där vi ”samlade ihop oss” kring de tankar och
idéer som diskuterats på de 5 arbetsmötena.
24 april hölls ytterligare ett uppföljningsmöte på Äventyrscampen.
22 maj Företagarfrukost då 10 företag från besöksnäringen presenterade sig.
Med utgångspunkt från ovanstående aktiviteter så har politikerna i kultur-, tillväxt och
fritidsutskottet beslutat att under år 2015 + 2016 satsa ytterligare resurser för ett fortsatt
utvecklingsarbete med besöksnäringen. Så företagare inom turism- och besöksnäringen;
reservera datumet 29 januari antingen kl. 10:00-12:00 och/eller kl. 18:30-20:30 för
ytterligare information.
Vad händer år 2015?
Företagarfrukostar i samarbete med Företagarna (FR) i Sjöbo.
Notera följande datum; 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24
september, 29 oktober, 26 november. Tid: kl. 07:30-09:30.
För information om programmet se;
http://www.sjobo.se/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-radgivning/foretagarfrukost/
Har du önskemål på programmet hör av dig Anette Fridh, ordf. i Företagarna (FR)
och/eller Lena Ytterberg. Vill du att vi har Företagarfrukost hos dig? Hör av dig!
Företagarfrukosten 29 januari
bl a Astrid Hackl från Business Sweden med rubriken;
…”Vad kan Business Sweden göra för små och medelstora företag i Sjöbo kommun”…
Ny e-tjänst gör det enklare att söka bygglov.
From den 1 januari 2015 kan Sjöbo kommuns invånare söka bygglov via e-tjänsten Mittbygge.se.
Språngbräda Sjöbo – erbjuder ”lotshjälp”
Näringslivskontoret erbjuder ”lotshjälp” till företagare. Det sker via ”Språngbräda Sjöbo”.
Kontakta: Lena Ytterberg för information om datum/tider mm.
Sommarlovsentreprenörerna juni – augusti
Ungdomar i åldrarna 15-19 år ges möjlighet att skapa sin egen verksamhet, sitt eget sommarjobb,
sin sommarfirma, utifrån egna idéer och behov. De får träna på att driva företag. De får lära sig
mycket om entreprenörskap, företagande och sig själva. Läs på: http://sesjobo.weebly.com/
Skåne har fått en mikrofond
Nu är Mikrofonden Skåne bildad. Fonden ska investera i samhällsnyttiga initiativ för lokal
utveckling i hela Skåne och stimulera affärsutvecklingsstrategi bland idéburna aktörer via
mikrolån och garantier för banklån. Målgruppen för Mikrofonden Skåne är sociala och
kooperativa företag, men även små och enskilda företag. Vi kan hjälpa till med garantigivning
och borgen vid banklån samt själva ge mikrolån. Tanken är att bygga upp en verksamhet som
kompletterar Almi, fortsätter Ulla Herlitz.
Kontaktuppgifter
Anna Haraldson Jensen, projektledare Mikrofonden Skåne
E-post: [email protected]
Industriell Plattform http://industriellplattform.se/
Industriell plattform är en stödfunktion för företag i regionen för att öka möjligheterna att få
leverera till bl a MAX IV och ESS i Lund.
Anläggningarna upphandlar för stora summor pengar under såväl byggnation som drift. Ha även
Ha även koll på vad Lunds kommun upphandlar inför uppförandet av;
Kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög som är området mellan Max IV och ESS.
Nyföretagarcentrum i Sjöbo
Glöm inte att du som företagare kan få rådgivning utan kostnad från Nyföretagarcentrum Öresund
i Sjöbo, 2 år innan du startar ditt företag och 3 år efter att du startat företaget.
Boka rådgivningstid och informationsträff på;
http://www.sjobo.se/naringsliv-och-arbete/stod-och-radgivning/starta-eget/
Europa Direkt Sydöstra Skåne i Sjöbo
Europa Direkt är EU:s lokala mötesplatser för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter.
Kontakt: [email protected] eller telefon 0416-272 05.
Se även http://www.sjobo.se/europa-direkt/vad-ar-europa-direkt/
Lägg ut lediga industrilokaler
Se hemsidan www.sjobo.se under rubriken Näringsliv och Arbete
Företag i Sjöbo erbjuds genom ett samarbete med www.objektvision.se att utan kostnad
marknadsföra sina lediga industrilokaler på kommunens hemsida.
Näringsliv Skåne - arbetar för att stärka det skånska näringslivet
Näringsliv Skåne ansvarar för och koordinerar alla näringslivsfrågor inom Region Skåne.
Läs mer på http://www.skane.se/naringsliv
Företagsbesök
Vi besöker regelbundet företag i kommunen – hör av dig till mig så bokar vi ett datum.
Sjöbo i TV;
27 december ”Stjärnorna på Slottet” från Bjärsjölagårds Slott sänds för första gången.
31 december Nyårsbön i Lövestads kyrka med biskopen Antje Ackelen
Ett år har gått och ett nytt står för dörren…
Jag vill passa på att tacka alla er företagare som jag träffat och talat med under året som gått på
företagarfrukostar, företagsbesök och i andra sammanhang.
Tack för alla kloka synpunkter och förslag på hur vi tillsammans kan göra näringslivsklimatet i Sjöbo
kommun ännu bättre.
God Jul och Gott Nytt Företagarår önskar,
Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare
Tel. 0416-273 14 eller [email protected]

Similar documents