Deltagarlista Kompetensförsörjningsdagarna 20

Comments

Transcription

Deltagarlista Kompetensförsörjningsdagarna 20
Deltagarlista Kompetensförsörjningsdagarna
20-21 oktober 2015
Förnamn
Ana Emilia
Anders
Anette
Efternamn
Klasson
Axelsson
Granberg
Organisation
Regionförbundet i Kalmar län
Region Skåne
Region Örebro län
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ann-Britt
Anna
Anna
Anna
Anwar
Aurora
Birgitta
Nordahl
Sollén
Knutsson
Manhem
Jamil
Pelli
Heijer
Hänström
Söderlund
Garefelt
Ljung
Stoltz
Karlsson
Klint
Eng Jakobsson
N. Granberg
Månberg
Hassel
Danielsson
Gustafsson
Unander Nordle
Mattsson
Nilsson
Asklund
Lundmark
Regionförbundet Sörmland
Migrationsverket
Regionförbundet Sörmland
Tillväxtverket
Region Örebro Län
Region Västerbotten
Arbetsförmedlingen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Länsstyrelsen Västernorrland
Folkbildningsrådet
Länsstyrelsen Stockholm
Myndigheten för yrkeshögskolan
Tillväxtverket
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Sveriges Kommuner och Landsting
Skolverket
Utbildningsdepartementet
Region Dalarna
Region Dalarna
Region Kronoberg
Region Jämtland Härjedalen
Arbetsmarknadsdepartementet
Kommunförbundet Norrbotten
Region Jämtland Härjedalen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Birgitta
Björn
Bo
Britt-Inger
Camilla
Carl
Cecilia
Christin
Christina
Christina
Conny
Dan
Diana
Elin
Erik
Helena
Håkan
Jan
Jenny
Jenny
Jenny
Joakim
Johan
Johanna
Jonas
Karin
Karin
Katarina
Katarina
Kent
Kristine
Lejla
Lena
Rehnstam
Hollstrand
Idebro
Höög
Boström Elias
Olsson
Sjöström
Mokvist
Alm Chearnley
Botås
Storm Åsell
Johansson
Bogren
Persson
Gros
Lundström
Ljunggren
Lil
Lönnberg
Linn
Johansson
Malin
Persson
Marcus
Brunskog
Sjöberg
Margareta Boström
Maria
Andersson
Svensson
Maria
Hallberg
MarjaLeena
Lampinen
Mats
Andersson
Mikaela
Zelmerlööw
Monica
Söderström
Monika
Kväl
Ola
Agermark
Ola
Olsson
Utbildningsdepartementet
Kommunförbundet Stockholms län
Tillväxtverket
Region Värmland
Västra Götalandsregionen
Svenskt näringsliv
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Regeringskansliet/Adep
Reglab
Sveriges kommuner och landsting
Region Blekinge
Region Gävleborg
Ratio
Region Östergötland
Sveriges Kommuner och Landsting
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Delegationen för unga till arbete
Region Värmland
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Östhammars kommun
Kommunförbundet Stockholms län
[email protected]
[email protected]
Region Örebro län
[email protected]
Västra Götalandsregionen
Svenska ESF-rådet
Skolverket
Regionförbundet Uppsala län
Tillväxtverket
Alvesta kommun
Region Jönköpings län
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ove
Sandra
Svenson
Lindeskog
Sara
Sara
Susanne
Therese
Thomas
Thomas
Tiina
Tobias
Tove
Rågwall
Haffling
Zander
Kullåker
Persson
Lundberg
Kikerpuu
Thomson
Cullhed
Österling
Wallner
Johansson
Tove
Örjan
Västmanlands Kommuner och
Landsting
Region Skåne
Delegationen för arbetsplatslärande
inom yrkesintroduktionsanställningar
(YA-delegationen)
Länsstyrelsen Västmanland
Delegationen för unga till arbete
Region Gotland
Myndigheten för yrkeshögskolan
Region Gävleborg
Mälardalsrådet
Region Västerbotten
Länsstyrelsen Norrbotten
Regionförbundet Uppsala län
Tillväxtverket
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Similar documents