UngKAB: Sveriges största studie kring unga och sexualitet

Comments

Transcription

UngKAB: Sveriges största studie kring unga och sexualitet
SEMINARIEINBJUDAN
UngKAB: Sveriges största studie
kring unga och sexualitet
Tid: 23 maj, kl 13.15-16.15
Plats: Campus Mittuniversitetet, lokal G1352
Målgrupp: Politiker, chefer, alla som arbetar med unga (15-26 år)
Seminariet är kostnadsfritt
Ronny Tikkanen och Jonna Abelsson, forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, presenterar resultat från Sveriges största
studie kring unga och sexualitet, där över 15 000 unga svarat på frågor om
sexualitet och hälsa. Studien har genomförts på uppdrag av Enheten för
hivprevention och sexuell hälsa vid Smittskyddsinstitutet.
Vid seminariet presenteras resultaten med ett särskilt fokus på
Jämtlands län.
Hur kan resultaten användas i det praktiska arbetet?
Anmälan
Webbanmälan: www.jll.se/ungkab
Senast 16 maj. Det kommer ingen bekräftelse.
Ej avbokad plats debiteras 500 kr.
För mer information kontakta:
Karin Wåhlén-Götzmann, länssamordnare Trygg och säker sexualitet,
Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting
Tel: 063-14 76 17, 070-278 94 60
Ewa Jonsson, samordnare
Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting
Tel: 063-142459, 070-590 05 07
”Sexualitet är en existentiell fråga och har stor
betydelse för människors välbefinnande”
Folkhälsocentrum
www.jll.se/folkhalsa
Foto: bildarkivet.se/Leif Johansson