bettskena och fysikalisk terapi-handout - Ping-Pong

Comments

Transcription

bettskena och fysikalisk terapi-handout - Ping-Pong
Orofacial smärta och käkfunktion T6
Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Bettfysiologens behandlingsarsenal

Information

Minska symptom



Angrip orsak
◦
◦
◦
◦
Över- eller snedbelastning
Stress
Generell sjukdom
…
◦
◦
◦
◦
Minska risk för återfall
◦ Förbättra rörelseförmåga,
muskelstyrka, koordination och
tuggförmåga
◦ Förbättra belastningsförhållanden
◦ Smärta och inflammation i
första hand
◦ Minska tandslitage

En bettskena framställs vid:
Temporomandibulär dysfunktion (TMD)
Bruxism, parafunktioner
Attrition
Som diagnostiskt hjälpmedel
Aldrig skada!
◦ Osäkra relationer
ocklusala faktorer vs sjukdom
◦ TMD benign
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
3
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
4
Orofacial smärta och käkfunktion T6

Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Plan stabiliseringsskena
◦ Michiganskena (med eller utan tunggaller)
◦ Shore-plåt
◦ Dagskena uk



Frontal påbitningsplåt/avlastningsplåt/Relax-skena
Mjuka bettskenor (resilienta)
Anteriorföringsskena
◦ Ledortopedisk skena
◦ Farrarskena
◦ Protrusionsskena

Antiapnéskena
◦ Monoblock
◦ Dual-block (SomnoDent)
◦ Mjuk antiapnéskena
25 år gammal!
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

2015-06-24
5
Kan retineras:

◦ I överkäken
◦ I underkäken


Princip för val av käke:
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
6
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
8
Mekanisk retention
Vid behov med hjälp
av klamrar
1. Vid tandförluster väljer man den käken med flest
saknade tänder
 För maximalt antal kontakter
2. Vid fullt betandade bett vanligtvis överkäken
 Pga tändernas form, mindre irritation för tungan
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
7
Orofacial smärta och käkfunktion T6

Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Dämpar muskelaktiviteten

◦ Avlastar käkleder och tuggmuskler



Balanserar bettet
Tandskydd vid attrition
Placebo
Hos 52% av patienterna minskade den
nattliga muskelaktiviteten (EMG) vid
användning av bettskena
◦ Patienten måste tro på behandlingen så de inte
köper ”grisen i säcken”
Solberg et al., 1975
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

2015-06-24
9
Kraften vid sammanbitning minskade

(i förhållande till maximal frivillig sammanbitningskraft)
Hiyama et al., 2003
2015-06-24
2015-06-24
10
Antalet registrerade tillfällen av bruxism
minskade
◦ från 12,2 per timma till 1,5 per timma i temporalis
◦ från 7,6 per timma till 1,0 per timma i masseter
◦ från 81% till 42% i temporalis
◦ från 73% till 42% i masseter
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Hiyama et al., 2003
11
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
12
Orofacial smärta och käkfunktion T6
Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IG
2015-06-24
13
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

Symptomatisk diskförskjutning m. återgång, artros, huvudvärk, tandslitage
Symptomatisk diskförskjutning utan återgång, bruxism, tung-o-munsveda

Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
15
2015-06-24
16
Avtryck i alginat
Index
◦
◦
◦
◦
FoU
14
◦ Samtliga tänder inkl. partiellt erupterade
◦ Kronor samt omgivande gingiva
◦ Bestäm käke för placering av skena
TMD UNS, käkmuskelsmärta, artralgi, artrit
Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta, dysocklusion
2015-06-24
Viktigt!
Alminaxvax, Tenaxvax eller liknande
Alltid i RP
Ej genomslag
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Orofacial smärta och käkfunktion T6

Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Kontrollera:

◦ Retention, stabilitet och utsträckning
◦ Ocklusion
◦ För hård retention/skenan spänner
 Slipa ur försiktigt
 RP
 IP
◦ För svag retention/skenan sitter för löst
◦ Artikulation
 Gör om
 LTR
 PTR
 MTR

◦ Instabil mot retentionskäke/skenan vickar
 Försök justera
 Gör om
Vid utlämning information om:
◦ Användning
◦ Komplikationer
◦ Hygien
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

Skenan provas i munnen
2015-06-24
17
Om skenan spänner, vickar eller inte går på
plats
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

Approximalytorna

2015-06-24
18
Slipa försiktigt ur dem
◦ försök lokalisera orsaken
 med artikulationsfolie i skenan
 genom att själv vicka på skenan
när den är på plats för att finna
var den tar emot
 fråga patienten var det spänner
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
◦
◦
◦
◦
2015-06-24
19
liten hårdmetallfräs
flamformig karborundum
fissurborr
rundborr
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
20
Orofacial smärta och käkfunktion T6

Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Ocklusion

◦ RP
◦ IP


Patienten liggande
Ocklusionsfolie i Millerhållare
Artikulation
◦ LTR
◦ PTR
◦ MTR – inga MTR kontakter ska finnas
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

2015-06-24
21
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
22
23
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
24
Mål
◦ Bilateralt likvärdiga RP-kontakter från 3:or och bakåt
◦ Använd handstycke med stor fräs
 rak
 päronformad
◦ Alltid plana sidan av fräsen mot skenan och
slipa över hela ytan
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
Orofacial smärta och käkfunktion T6

Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Bilaterala kontakter från 3:or och bakåt

Mål
◦ IP sammanfaller med RP
◦ Kontrollera IP både liggande och sittande

Justera om nödvändigt
◦ RP och IP sammanfaller ofta
◦ Hårda kontakter i fronten
kan behöva justeras
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

2015-06-24
25
Mål
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

◦ Hörntandslyft på LTR-sida
2015-06-24
26
2015-06-24
28
Mål
◦ Bilateral fronttandskontakt
 ev även kontakter på 4:or och 5:or
(gruppkontakt)
◦ Inga kontakter bakom 3:or
◦ Inga MTR interferenser
◦ Jämn kontakt och rörelse
◦ Jämn kontakt och rörelse
 Glidbanor jämnas ut noggrant
 Glidbanan vid 3:or jämnas ut
noggrant
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
27
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Orofacial smärta och käkfunktion T6



Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Runda av kanterna
Kontrollera att patienten kan ta på och av
skenan själv
Kontrollera att patienten inte biter sig i
kinden
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
2015-06-24

Användning

Hygien

Komplikationer

Kontroller
29
31
Till dig som fått
en bettskena
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

Muntorrhet/ökad salivproduktion

Ömhet i tänderna

Decubitus

Förvärrade besvär

Allergi, överkänslighet
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
30
2015-06-24
32
Orofacial smärta och käkfunktion T6
Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
◦ Dessa kontaktallergier beror på att personen blivit
allergisk för akrylatmonomeren eftersom den färdiga
plastprodukten mycket sällan ger allergi.
(Goon A avhandling 2010)

Vid allergi mot metylmetakryalt:

Efter 2-4 veckor

Efter 3 månader
◦ Bettskena
◦ Justera ocklusion, passform om nödvändigt
◦ Motivera vidare användning
◦ Utvärdera effekt
 Patientens subjektiva besvär
 Dina objektiva fynd – jämför med grundundersökningen
 Valplast® (nylonbaserat)
 Vinyl
 Mjuk bettskena
 Vid utebliven effekt – utred orsak, omvärdera terapin
◦ Justera ocklusion, passform om nödvändigt
◦ Rörelseträning
◦ Remiss sjukgymnast
◦ Bio-feed back

Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
Därefter vid årliga revisionsundersökningar
33

Värme

Kyla

TENS

Akupunktur

Biofeedback
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
34
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
36
Orofacial smärta och käkfunktion T6
Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Symptomatisk behandling
 Svag värme
Symptomatisk behandling
 Köldeffekt anestesi
 Anses relaxera muskler med spasm
◦ sederande
◦ ökar mikrocirkulationen


Värmebehandling
Kylbehandling
◦ Is/kylblock
◦ Våtvarmt omslag
 applicera över affekterat område
 låt verka i 5 min
 värm upp efteråt (massage)
 applicera över affekterat område
 låt verka i 10-15 min (OBS! ej mer än 30 min)
◦ Ultraljud
◦ Mjuklaser
◦ Kylspray
 Spray & stretch
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
37
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Symptomatisk behandling
Symptomatisk behandling


Hudnära nerver stimuleras med en svag elektrisk
ström
◦ Högfrekvent TENS (50-120 Hz)
 Gate-control teorin
 Aβ-fibrer (beröring, tryck, vibration) aktiveras och hämmar
impulsöverföringen i smärtbanorna redan på ryggmärgsnivå
2015-06-24
38
Nålar sticks in i särskilda akupunkturpunkter
◦ Som svar på stimuleringen börjar centrala
nervsystemet öka produktionen av bland annat
endorfin och kortison
◦ Blodcirkulationen ökar i vävnaden där nålarna sitter
◦ Lågfrekvent TENS (2 Hz)
 Akupunkturliknande effekt
 Aα-fibrer (motoriska efferenter) stimuleras så att synbara
muskelkontraktioner uppstår
 Smärtlindring sägs uppkomma genom frisättning av endorfiner
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
39
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
40
Orofacial smärta och käkfunktion T6

Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
En metod för lära en person att viljemässigt
påverka sina kroppsprocesser, som bruxism
◦ genom att mäta och återföra information om olika
kroppsliga funktioner till en person

Den elektriska aktiviteten i musklerna registreras
med en EMG-apparat och patienten görs
uppmärksam genom
◦ ljudsignal
◦ elsignal
◦ visuell signal - datorskärm
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

2015-06-24
Sänka axlar, slappna av

Träna bukandning

Hållningsträning kroppen

Övningar i kroppskännedom

Rörelseträning
41
Syftar till:
◦
◦
◦
◦

Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis

avslappning av käkmusklerna
att förbättra koordinationen
öka muskelstyrkan
förhindra att kompensatoriska rörelser vid smärta
blir permanenta

Effekt motsvarar effekt av annan behandling

Är billigt och enkelt
2015-06-24
42
2015-06-24
44
Nackdel:
◦ Kooperation!!
◦ Använd träningsdagbok
◦ Individanpassa rörelseträningen
◦ Följ upp patienten
 Kontrollbesök
◦ patienten utför behandlingen själv
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
43
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Orofacial smärta och käkfunktion T6
Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi

Avslappning

Joggning

Fria rörelser

Rörelser mot motstånd

Stretchning

Koordination



◦ Håll kvar 2-3 sek i varje läge!

Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Gapning
Sidorörelse
Max gapning
Max sidorörelser
Max framåtrörelse
2015-06-24
45
Framåtrörelse
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
Cirklande rörelser
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
46
2015-06-24
48
Cirklande rörelse
47
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Orofacial smärta och käkfunktion T6


Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Ökar styrkan i agonisten
Ger reflektorisk avslappning i antagonisten
◦
◦
◦
◦
Gapning mot motstånd
Munslutning mot motstånd
Sidorörelse mot motstånd
Framåtskjutning mot motstånd
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
49
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
50
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
51
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
52
Orofacial smärta och käkfunktion T6
Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
Gapning
Tänjning med spatlar
2015-06-24
53
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
54
55
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
56
Protrusion
Töjning med
gap- och bitklämma
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
Orofacial smärta och käkfunktion T6
Betthandlingsalternativ ‐ bettskena och fysikalisk terapi
Instruktioner till patienten



Varje rörelse upprepas 10 gånger
Det individuellt anpassade programmet upprepas
2 gånger varje dag
Undvik rörelser som smärtar mycket
◦ dock ingen fara om pat får lite ont efter träning

Avsluta om möjligt med avslappning I 5-15 min
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
57
Karolinska Institutet | Nikolaos Christidis
2015-06-24
58