Anbud på hyra av fritidshus

Comments

Transcription

Anbud på hyra av fritidshus
Anbud på hyra av premanenthus Stäkstorp,
Drottningholm
(Lägsta anbudshyra som kommer att accepteras är 18 000:-/månad)
Anbudssumma kr/månad :
_____________________________
Med bokstäver:
kronor
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Fax:
E-post adress:
Jag lämnar ovanstående anbud och förbinder mig att fullfölja mina åtaganden enligt
villkor i ”Hyresavtal för permanenthus” med dnr 235-1392/15, samt vedertagna
villkor enligt hyreslagstiftningen.
Ort:
Datum:
Namnteckning:
Statens fastighetsverk (SFV) förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt.
Med anbudet bifogas några rader om Dig själv, t ex vad Du arbetar med, familj och
intressen samt varför Du skulle passa som hyresgäst i ovan nämnda bostad. SFV
kommer att göra en kreditupplysning innan kontraktets tecknande och kan också
komma att begära in kompletterande upplysningar.
Anbudet ska vara SFV tillhanda senast 2015-06-12 och skickas till:
Statens fastighetsverk
Fo Jord
Box 254
751 05 Uppsala
Märk kuvertet med ”Anbud hyra, Stäkstorp, Drottningholm”
STATENS FASTIGHETSVERK

Similar documents