EX-klassade detektorer och larmknappar

Comments

Transcription

EX-klassade detektorer och larmknappar
Datablad
SDF00281SE
Version 1.0
03/02/2015
Brandlarm
EX-klassade detektorer och larmknappar
EX-klassade branddetektorer och larmknappar från Intellia
Intellias EX-klassade produkter innefattar
adresserbara joniserande och optiska
rökdetektorer, temperaturdetektorer,
detektorsocklar och kompatibla manuella
larmknappar. Det finns även två valbara
omvandlare som säkerställer
kommunikationsintegriteten mellan
detektorerna och kontrollutrustningen inom
ett EX-systems gränser.
Intellias EX-klassade detektorer och larmknappar är
godkända enligt BASEEFA. De är godkända enligt
BS EN60079-0:2004, BS EN50284:1999, BS
EN50020:2002 och BS EN60079-26:2004. Alla
typer är certifierade enligt EEx ia IIC T5 vid
omgivande temperaturer på upp till 40oC, eller T4
vid omgivande temperaturer på upp till 60oC.
Datablad
SDF00281SE
Version 1.0
03/02/2015
Brandlarm
Intellia EX-klassad joniserande rökdetektor 55000-640 APO
Detektorns sensordel består av två kammare; en öppen, yttre kammare och en referenskammare
innanför. Monterad i referenskammaren är en radioaktiv folie av Americium 241 som gör det möjligt
för ström att gå igenom den inre och yttre kammaren när detektorn är i drift.
När rök kommer in i detektorn minskar strömflödet i den yttre kammaren och därför ökar den
uppmätta spänningen mellan de två kamrarna. Denna analoga spänningssignal konverteras till en
digital signal av det elektroniska kablaget och sänds till central. Kontrollutrustningens
mikroprocessor jämför signalen med lagrad data och initierar ett förlarm eller brandlarm när
rökdensiteten ökar. När det finns ett brandtillstånd instruerar centralen detektorn att slå på sin
indikeringslampa.
Säkerhetsanmärkning
Detektorerna, oberoende provade av Nationella Radiologiska Skyddsstyrelsen (NRPB), möter
samtliga krav specificerade i ”Recommendations for ionisation smoke detectors in implementation of
radiation standards” publicerat av Kärnenergibyrån i Organisationen för Ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) 1977.
Vid slutet på dess rekommenderade drifttid om 10 år bör joniserande rökdetektorer returneras till
Schneider Electric för återvinning, eller återvinnas på ett lokalt godkänt och miljösäkert sätt.
Intellia EX-klassad optisk rökdetektor 55000-540 APO
Intellia optiska rökdetektorer integrerar en pulserande LED
placerad i en labyrint inuti detektorns kapsling. Labyrinten
är designad att utesluta ljus från externa källor. Vinklad
mot indikatorn är en fotodiod som i klara luftförhållanden
inte mottager ljus direkt från indikeringen. Detektorn
skickar en ”klar luft”-signal till centralen. När rök kommer
in i labyrinten sprids ljus på fotodioden och signalen till
centralen ökar. Signalen processeras av elektroniskt
kablage och sänds till kontrollutrustningen på exakt samma
sätt som i en joniserande rökdeteketor.
Intellia EX-klassad värmedetektor 55000-440 APO
Intellias EX-klassade värmedetektor skiljer sig från Intellias
EX-klassade rökdetektorer genom sin låga
luftflödesmotståndskapsling vilken ger god kontakt mellan
sensortermistorn och omgivande luft.
Enheten övervakar temperaturen genom att använda ett
enda nätverk av termistorer vilket ger en spänningsutgång
proportionell till den externa lufttemperaturen.
Spänningssignalen processeras och skickas till
kontrollutrustningen på samma sätt som i en joniserande
rökdetektor.
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00281SE
Version 1.0
03/02/2015
Brandlarm
Tekniska data
55000-640 APO
Detektorprincip
Driftspänning
Viloström
Larmindikator
Matningskablage
Luftfuktighet
Skyddsklassning
Drifttemperatur
55000-540 APO
Temperaturområde
(Ingen kondens eller is)
Max. relativ luftfuktighet
(ingen kondens)
Dimensioner
Vikt
Material
- Kapsling
- Terminaler
BASEEFA-certifikat, nr.
Klassning
Artikelnummer
55000-440 APO
Joniserande kammare
Fotoelektrisk detektering
Radioaktiv isotop:
Temperaturkänslig
av ljus spritt framåt av
Americium 241
resistans
rökpartiklar
Aktivitet: 33,3kBq, 0,9µCi
14 – 22VDC
340µA
300µA
300µA
1 röd LED
Tvåtråds, polkänslig
0 – 95% relativ luftfuktighet (ingen kondens eller is)
IP43
-20oC - +40oC (T5)
-20oC - +60oC (T4)
-20oC - +60oC
0 – 95%
100mm diameter
42mm höjd
(50mm höjd i sockel)
105g
Vit polykarbonat V-0-klassad UL94
Förnicklat rostfritt stål
06725227
Monteringssockel 45681-215 APO
BAS02ATEX1289
E Ex ia IIC T5 (T4 vid Ta2 60oC)
06725217
06725257
06725207
Schneider Electric förbehåller sig rätten till ändringar.
Läge
1
2
3
4
5
Klass
(EN54-5:2000)
A1R
A2
A2S
CR
CS
Värmedetektor
Applikationstemp. oC
Typ.
Max.
25
50
25
50
25
50
55
80
55
80
Statisk responstemp. oC
Min.
Typ.
Max.
54
57
65
54
61
70
54
61
70
84
90
100
84
90
100
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00281SE
Version 1.0
03/02/2015
Brandlarm
Intellia EX-klassad sockel 45681-215 APO
Sockeln till de EX-klassade produkterna är inte identisk med sockeln till de vanliga produkterna.
Detta säkerställer att standarddetektorer inte kan installeras i ett EX-klassat system av misstag.
L1 = Slinga +
L2 = Slinga –
E = Skärm
EX-klassad adresserbar slinga
Intellia EX-klassade manuella larmknappar 55000-940
När den aktiveras avbryter den EX-klassade larmknappen inte bara
pollingcykeln för att indikera till centralen att den har blivit
manövrerad, den rapporterar även sin adress. Därför kan ett larm
och dess plats rapporteras på mindre än 0,2 sekunder.
Standardlarmknappen är baserad på den vattensäkra modellen och
är en röd larmknapp med brytbart glas, en skyddande ram som kan
lyftas upp finns tillgänglig.
Tekniska data
Driftspänning:
Viloström:
Matningskablage:
Plintfunktioner:
Skyddsklass:
Drifttemperatur:
Luftfuktighet:
Dimensioner:
Vikt:
Färg:
BASEEFA-certifikat, nr.:
Klassificering:
Art. nr. 55000-940:
14 – 22VDC
230µA
Tvåtråds, polkänslig
L1: +
L2: O.B.S.! EX-enheter är polkänsliga
IP65/IP67
-20oC - +40oC (T5) / -20oC - +60oC (T4)
0 - 95% (ingen kondens)
124 x 124 x 60mm
400g
Röd
BAS02ATEX1290
E Ex ia IIC T5 (T4 vid Ta2 60oC)
06723737
Schneider Electric förbehåller sig rätten till ändringar.
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00281SE
Version 1.0
03/02/2015
Brandlarm
Intellia protokollomvandlare
Omvandlaren är en slingmatad enhet som drar en låg viloström
och är därför genomskinlig för både slingdrivern och EXdetektorerna. Då omvandlaren används inom det säkra
området, d.v.s. före säkerhetsbarriären, behövs ingen
certifiering. Omvandlaren faller under den generiska
beskrivningen ”Safe Area Apparatus” på det certifierade
systemschemat.
Omvandlaren finns inuti en gjuten plastkapsling som antingen
kan snäppas på en standard 35mm DIN-skena eller
centralmonteras genom att använda de utdragbara spärrarna i
sockeln. Omvandlaren finns tillgänglig i enkel- eller
dubbelkanalsversioner. Varje kanal bör endast anslutas till en
enda EX-klassad slinga genom lämplig säkerhetsbarriär. Varje
kanal kan därför försörja upp till 20 st. Intellia EX-klassade
enheter.
Tekniska data
Driftspänning:
Ingångsström (olastad):
Matningskablage:
Modulationsspänning vid
omvandlare:
Utgångsspänning (till barriär):
Utgående modulationsspänning
(till barriär):
Utgångsström (till barriär):
Ingångspulsström (från
barriär):
Utgångspulsström (dragen från
slingan):
Skyddsklass:
Drifttemperatur:
Luftfuktighet:
Chock, vibration och inverkan:
Dimensioner:
Vikt:
Material (kapsling):
BASEEFA-certifikat, nr.:
Artikelnummer:
- 55000-855 (singelkanal)
- 55000-856 (dubbelkanal)
19 – 28VDC
2mA max. (dubbelkanal)
1mA max. (singelkanal)
Tvåtråds, polkänslig
5 – 9V spets till spets
16,5 – 19V
5 – 6,5V
0,2 – 30mA
8 – 12mA
17 – 23mA
-20oC - +60oC
10 – 95% RH (ingen kondens)
92,5 x 110 x 20mm
Ca. 100g
Makrolon 6485 V-0 klassad till UL94
06725201
06725202
Schneider Electric förbehåller sig rätten till ändringar.
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00281SE
Version 1.0
03/02/2015
Brandlarm
Intellia zenerbarriär, tekniska data
Um:
Max. driftspänning:
Uo:
Io:
Ceg:
Plintfunktioner:
Skyddsklass:
Drifttemperatur:
Luftfuktighet:
Dimensioner:
Vikt:
Färg:
BASEEFA-certifikat, nr.:
Klassificering:
Art. nr. 29600-098 APO:
250V-plintar 11, 12
40V-plintar 11, 12
28V-plintar 1, 2
93mA-plintar 1, 2
5,64nF-plintar 1, 2
1 = ingång +
2 = ingång –
11 = utgång +
12 = utgång –
IP20
-20oC - +60oC
0 – 95% (ingen kondens)
92,5 x 110 x 20mm
90g
Grön
BAS00ATEX7087
E Ex ia IIC T5
(T4 vid Ta2 60oC)
06725203
Schneider Electric förbehåller sig rätten till ändringar.
Modulkapslingar för DIN-skena
Kapslingarna finns i två storlekar och kan
användas till EX-klassade barriärer eller moduler
monterade på DIN-skena.
Kapslingarna har lock i frostat polykarbonat
genom vilka LED-indikeringarna syns. En
märkning för multisyfte, sin inkluderar en sektion
för användning med EX-system, medföljer. Om
systemet inte är EX-klassat kan den del som
gäller detta tas bort.
EX-klassade kretsar
När dessa kapslingar används med EX-klassade
system är det viktigt att segregering ges mellan
EX- och ej EX-klassade kretsar. Ett avstånd om minst 50mm skall finnas mellan spänningssatta
delar i EX- och andra kretsar.
Om kapslingen används som en del av en EX-krets skall den alltid installeras i det säkra området.
Installera aldrig dessa kapslingar i farliga områden.
Vänligen se diagrammen nedan för mer information om konfiguration av enheterna.
Kapacitet
Den mindre kapslingen passar en adresserbar eller två konventionella EX-kretsar eller upp till fyra
interface på DIN-skena (beroende på antal utslagbara genomföringar som behövs).
Den stora kapslingen kan användas med upp till fem adresserbara EX-kretsar (med den dubbla
protokollomvandlaren), upp till åtta konventionella EX-kretsar eller upp till tio interface på DINskena (beroende på antal utslagbara genomföringar som behövs).
För mer information om dessa kapslingars kapacitet, vänligen se tabellen nedan.
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00281SE
Version 1.0
03/02/2015
Brandlarm
Tekniska data
Kapsling för
moduler på
DIN-skena
Dimensioner
LxBxH
20mm
utslagbara
genomf.
29600-239
APO
180 x 125 x
130
12 (borras)
4
29600-240
APO
225 x 180 x
130
22
(förborrade)
10
Standard
DINskena
Maximal kapacitet
Konvent.
Adresserb.
EX DINEX DINskena
skena
1 säkerhets2*
barriär och 1
omvandl.
5 säkerhetsbarriärer och 3
8*
omvandl. (2
dubbla, 1
singel)
Artikelnummer
06727460
06727461
* Kvantiteter beräknade på minimiplats som krävs för segregering av EX-kablage
Schneider Electric förbehåller sig rätten till ändringar.
Adresserbar EX-konfiguration (stor kapsling)
Kabelförskruvning
Kortslutningsisolator
Protokollomvandlare
Barriär
DIN-skena
Ändplint
Säkert område
Farligt område
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00281SE
Version 1.0
03/02/2015
Brandlarm
Inkoppling
Jord
Min. 4mm2
Ändplint
FX ALC
Adresserbar slinga
Kortslutningsisolator
FX ALC
Adresserbar slinga
Protokollomvandlare
Barriär
Kapsling för moduler på DIN-skena
Säkert
område
Farligt
område
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se