På föreningens hemsida, som har adressen, www

Comments

Transcription

På föreningens hemsida, som har adressen, www
Höstprogrammet sänds ut med e-post dig som meddelat adress till
[email protected], eller hämtas från föreningens hemsida
www.knivstatradgard.se. Om du ej har den möjligheten kontakta
Ewa Fogelfors, tel. 34 12 63.
Föreningen har en liten boklåda. Titlarna finner du på hemsidan eller
kontakta Ewa Fogelfors, som ansvarar för den.
Utförligare information får du på mötena eller om du ringer
någon av styrelsemedlemmarna.
Välkomna till trevlig samvaro, önskar styrelsen.
Ulla Hübinette
Majlis Eriksson
Gun Halling
Irene Mattisson
34
38
34
50
28
06
38
88
92
07
33
50
Ewa Fogelfors
Sylvia Karlsson
Marianne Ahrne
PROGRAM FÖR VÅREN 2015
34 12 63
34 25 38
38 01 43
När du betalt medlemsavgiften, som är 300 kr för 2015, får du även
6 nummer per år av tidningen Hemträdgården.
Hjärtligt välkomna!
Knivstabygdens Trädgårdssällskap
Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med
Foto Ulla Hübinette Vit backsippa
Tisdag 20 januari kl. 18.30
Vinterfåglar. Ornitolog Anders Anell berättar om de
fåglar som vi kan se vintertid och vid fågelbordet. Han tar även upp
vilken mat vi kan ge dem och hur vi förebygger sjukdomar.
Plats: Kvallsta, Kommunhuset.
Torsdag 5 mars kl. 19.00
Årsmöte
OBS! Detta är kallelsen till årsmötet. Kom ihåg motioner lämnas in till styrelsen senast 5 veckor före årsmötet. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar äger rum.
Professor emeritus Tomas Nilsson berättar om
”Träd i trädgården”
Plats: Kvallsta, Kommunhuset.
Lördag 11 april kl.13.30
Trädgårdens helande kraft. Grön rehabilitering har kommit
att ordineras allt fler patienter. Om detta talar leg. arbetsterapeuten
Yvonne Westerberg, grundare och utvecklare av flera
hälsoträdgårdar - trädgård och natur som rum och redskap för hälsa
och livskvalitet i livets alla skeden. Entré 50 kr.
kaffe kan vi handla i caféet. Vi ser på deras trädgård och köper bröd
eller någon present med hem.
Färden går vidare utmed sjön till Örbyhus och där vi hoppas få
besöka Pelargonfönstret.
Vägbeskrivning se www.angslyckanscafe.n.nu
Torsdag 21 maj kl. 18.30
Besök Funbo plantskola.
Som vanligt visar Inger Filipsson oss runt och visar oss nyheter och
växter som hon tycker är speciellt odlingsvärda. Vi får 10 % på det vi
handlar.
Söndag 31 maj kl. 11 - 14
Växtmarknad på Kvarngården
Kom och sälj det du har för mycket av och köp nya vackra eller
spännande växter. 10 % av intäkterna från det du säljer går till
föreningen. Skänk gärna något till föreningens lotteribord.
Knivsta Hembygdsgille anordnar kaffeservering.
Plats: Kvarngården, söder om Knivsta utmed
Odensalavägen.
Plats: Kvallsta, Kommunhuset.
Söndag 3 maj
Familjeutflykt till Ängslyckans café och fågeltornet
vid Vendelsjön.
Vi träffas 9.30 för samåkning på ICA Näras parkering. Väl framme
börjar vi med att gå till fågeltornet. Ha kikaren med. Lunch eller
Vi tipsar om:
26 – 29 mars Nordiska trädgårdar
Trädgårdsmässa i Älvsjö, Stockholm.
Rabattkupong i nummer 1 av Hemträdgården.
14 – 16 augusti Riksförbundets sommarmöte i Borlänge.
Enköpings parker