15:e nordiska användarmötet om icpms, icp-oes

Comments

Transcription

15:e nordiska användarmötet om icpms, icp-oes
t
ite
ers
niv
aU
STOCKHOLM 10-12 NOV 2015
p
,U
n
sso
al
ps
er
a
: Je
tor
era
ett
nP
Syftet med mötet är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling och nätverksbygge på området elementaranalys med ICPMS, ICP-OES och AAS. Att skapa en mötesplats för
användare, utvecklare, forskare och teknikleverantörer.
d
Mo
PROGRAM
15:E NORD
IS
Seminariet riktar sig till alla som arbetar med ICP-tekniker och
med AAS, atomabsorptionsspektroskopi.
KA ANVÄN
DARMÖTET
OM
I C P M S, I C P
-O E S, A A S
Välkommen till 13:de Nordiska Användarmötet om
ICPOES, ICPMS OCH AAS
Knivsta, 15– 17 november 2011
Syftet med mötet är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling och nätverksbygge på området elementaranalys med ICPMS, ICPOES och AAS. Att skapa en mötesplats för
användare, utvecklare, forskare och teknikleverantörer.
Seminariet riktar sig till alla som arbetar med ICP-tekniker och
med AAS, atomabsorptionsspektroskopi.
PARTNERS:
Partner:
KURSLEDA
K U R S: T E O
ETTERSSO
N
R
E
T
I
UTVECKLIN SK KURS I METO
DG INOM ICP
KURSDAG
TEKNIKEN
1: 9 NOVE
MB
K
URSDAG 2
: 10 NOVE ER 09.30–16.30
MBER 09.0
0–12.00
KURSLEDA
RE: RAGNA
K U R S: T E O
R BYE
R
E
T
I
S
K
KURS I
UPPSLUTN
INGSMETO
DER
KURSDAG
1: 12
KURSDAG
T E M A: I C P M
R E: J E A N P
NOVEMBER
15.0
2: 13 NOV
EMBER 09. 0–19.30
00–16.00
PRISER EX MOMS:
KURSERNA
Hela måndagen + innan ordinarie schema på
tisdagen (ca 1.5 dag) + efter ordinarie schema
på torsdagen + hela fredagen (ca 1.5 dag)
P RO G R A M:
S, ICP-OES
10 NOVEM
BER
10.00 Registrering
12.00 Lunch
13.00 Välkomsthälsning Kemistutbildarna
13.10
Speed-dating:
En snabb presentation av utställarna
13.20
Vi hade i alla fall tur med vädret – hur man under full drift bygger om på ett kommersiellt laboratorium för att sänka detektionsgränserna och öka antalet prov med 30%
Birgitta Gustafsson, Kemistutbildarna AB
13.40 The use of Principal Component Analysis for interpretation of ICP-MS and ICP-AES data
Jean Pettersson, Uppsala Universitet
14.00
The big four – the four metals on the Top-10 list of priority chemicals of public health concern and the monitoring of their levels in food.
Barbro Kollander, Livsmedelverket
14.20 How to manage interferences with ICP-MS
Sébastien Sannac, Agilent Technologies
6.900:- per kurs inkl måltider exkl hotell
14.40
New plasma observation approaches to solve the ”axial-radial” dilemma
Dr Petar Ivanov,
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Minst 6 deltagare
15.00
Fika
SEMINARIET
15.20
Nanopartikelanalyser av miljö- och livsmedelsprover
Thomas Roll Larsen, Perkin Elmer
15.40
Hur vi använder ICP i den dagliga verksamheten
Heli Wiberg, Gränges Technology
1 dag, tisdag eller torsdag: 4.700:1 dag, onsdag: 5.700:inkl alla måltider med undantag av konferensmiddag, exkl hotell
2 dagar: 11.200:inkl alla måltider, konferensmiddag och hotell
16.00 Analysis of challenging samples by ICP-OES
Simon Lofthouse, Thermo Fisher Scientific
3 dagar: 13.200:inkl alla måltider, konferensmiddagar och hotell
16.20 Speciation of Arsenic in Rice by High Sen-
setivity LC-ICP-MS
René Nowka, Analytik Jena AG
HOTELL
Enkelrum: 1.845:-/natt
PLATS:
17.00- AMETEK - användarmöte
19.00
19.30 Konferensmiddag
Nova Park Conference, Knivsta, nära Arlanda,
Stockholm och Uppsala. www.novaparkkonferens.se
ANMÄLAN & ARRANGÖRER:
Kurser och Seminarier arrangeras av
Kemistutbildarna och anmälan sker på
www.kemistutbildarna.se
Sista anmälningsdag 16 oktober
T E M A: I C P M
P RO G R A M:
S, ICP-OES
11 NOVEM
BER
TEMA: ICP,
P RO G R A M:
AA OCH UP
12 NOVEM
PSLUTNIN
09.00 Registrering
09.00 Registrering
09.20 Välkomsthälsning Kemistutbildarna
09.30 Välkomsthälsning Kemistutbildarna
09.30 Speed-dating: En snabb presentation av utställarna
09.40 Speed-dating: En snabb presentation av utställarna
09.40
Use of ICP-QRS-QMS for accurate detection of trace metals in broas bean
Viktor Sjöberg, Örebro Universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik
10.00 Seleninnehåll i fisk från svenska sjöar. Metodvalidering vid byte av analyslaboratorie
Pernilla Bengtsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
10.20 ICP-OES - process control and product quality at Norilsk Nickel Harjavalta, Paul Cooper, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
10.40 Kaffe
11.10
Direct Analysis of Automotive Fuels with modern ICP-OES, Bengt Svensson, AMETEK Nordic
11.30
Matrix effects in LA-ICP-MS analyses of geological samples, Dr. Cora C. Wohlgemuth
-Ueberwasser, Dept. of Geological Sciences, PetroTectonics Centre Stockholm University
11.50
Latest development in hypenated ICP-MS
technologies, Simon Nelms, Thermo Fisher Scientific
12.10
Lunch
13.20
Analysis of Trace Elements with on-line pre-con-
centration, Siv Hjorth Dundas, Universitetet i Bergen
13.40 Application of the 5100 ICP-OES system in the field of food, enviro and petrochemical analysis
Sébastien Sannac, Agilent Technologies
14.00 Avloppsslam som vattenreningsfilter
Stefan Karlsson, Örebro Universitet, Institutio-
nen för naturvetenskap och teknik
14.20 Kaffe
14.50
”Flat Plate Plasma Technology” revolutionerar plasmastabilitet och plasmaekonomi
Thomas Roll Larsen, Perkin Elmer
15.10
Hur vi använder ICP-MS in den dagliga verksamheten
Paul Würtzell, Ragn-Sells Avfallsbehandling
15.30
Praktiska erfarenheter kring inköp och instal-
lation av en ICP-MS, Thomas Andersson, SLU – Institutionen för vatten och miljö
16.00- Agilent, PerkinElmer, Thermo Fisher Scientific – 18.00 användarmöte
19.30 Konferensmiddag
BER
G
09.50 40 år med AA, ICP Tommy Larsson, Pensionär
10.10
Från Marssond till handhållen LIBS
Lennart Andersson, Scantec Nordic AB
10.20 Integrerad provtagning och metallanalys då och nu på Ringhals kärnkraftverk
Susann Grassl & Ann Savsjö, Ringhals
10.40 Provberedning - vilket är bästa vägen med arbetsmiljön i fokus?
Lars Sandström, Gammadata Instrument AB
11.00
Methods for the analysis of trace elements in collodial silica by ICP-MS
Björn Stolpe, Akzo Nobel Pulp
and Performance Chemicals
11.30
Lunch
12.30
Primärkalibering – när gamla sanningar blir som nya
Sven-Erik Bäckman, Degerforslab AB
12.50
Anrikade isotop-tracers som verktyg i studier av kvicksilvers geokemi
Erik Björn, Umeå Universitet,
Kemiska Institutionen
13.10
Micro-sampling technology (Vessel-inside-vessel)
Mikael Alfredsson, Kovalent AB
13.30
The role of Reference Materials and PT
schemes for laboratories accredited according to ISO 17025, Claudia Ketteler, ERA
13.50
Avslut konferens
Reservation för ändringar