ÄLG & KRONVILTJAKTEN 2015_16_förslag

Comments

Transcription

ÄLG & KRONVILTJAKTEN 2015_16_förslag
Södra Vi Älg o
KronviltSkötselområde
ÄLG & KRONVILTJAKTEN 2015/-16
INOM SÖDRA VI ÄSO
”Förslag”
Förutsättningar och upplysningar:
I överenstämmelse med föregående års jakt efter älg och kronvilt kommer även årets jakt att ske
som ”avlysningsjakt” enligt skötselplan.
Jakten startar dock med en ”preliminär tilldelning” baserad på jaktlagens tillgängliga areal.
OBS! i begreppet ”tillgänglig areal” finns för mindre jaktlag en ”lånad” areal från kommande år.
Systemet låna/återbetalning av areal över tid ger jaktlag med otillräcklig ”verklig areal” för vuxen
tilldelning en möjlighet till tilldelning av vuxen med något/några års intervall.
Skötselplanen:
Vårt ”generaldokument” som stipulerar hur våra stammar av älg och kronvilt skall beskattas, är i
praktiken vår verkliga tilldelning. Skötselplanerna har upprättats i samverkan med Vimmerby
Älgvårdsområde samt granskats och godkänts av länsstyrelsen.
Våra gällande Skötselplaner 2015/-16:
Antal djur av vardera slag som skall fällas, avskjutningsplan för skötselområdet
ÄLG:
Avskjutning enligt skötselplan:
antal:
13 Tjur.
15 Ko-kviga.
29 Årskalv.
Jakttider älg:
Tjur:
12 oktober 2015 t.om. 31 januari 2016.
Ko – kviga: 12 oktober 2015 t.om. 31 januari 2016.
Årskalv:
12 oktober 2015 t.om. 31 januari 2016.
KRONVILT:
Avskjutning enligt skötselplan:
antal:
8 Tjur.
8 Hind.
14 Årskalv.
Jakttider kronvilt:
Enligt länsstyrelsen definition:
”Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden
den 16 augusti t.o.m. den 31 januari.
Under tiden den 16 augusti t.o.m. 11 oktober får jakten enbart avse hind och kalv.
Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller
vaktjakt”.