Hjärnstamsaudiometri vid hörselutredning på barn

Comments

Transcription

Hjärnstamsaudiometri vid hörselutredning på barn
Hjärnstamsaudiometri vid
hörselutredning på barn
Berörda enheter
Hörcentralen Sunderby Sjukhus, Luleå
Ansvariga
Barnaudionomerna
Syfte
Garantera patientsäkerheten
Processbeskrivning

Undersökningen utförs av två barnaudionomer.

Förbered den utrustning som behövs vid undersökningen. Lysrör,
mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skall vara avstängda
för att inte störa mätningen.
Innan mätningen informeras föräldrarna om förfarandet.
Barnets hud tvättas med sprit samt gnuggas med peeling. Elektroder
fästs i pannan, på kinden och bakom öronen.
Kontrollera impedansen på elektroderna
Välj lämplig storlek på prob
När barnet ligger stilla/sover påbörjas mätningen
En audionom sköter mätutrustningen och den andra iakttar barnet
under mätningen och säkerställer att proben sitter korrekt i
hörselgången
Klickljud presenteras via EarPhone. Vid tröskelmätning väljs
användartest ”barn ABR” i menyvalet. Vid endast 70-kurvor väljer
man det i menyvalet.
Efter mätningen tas elektroderna bort och barnets hud tvättas rent.
Audionomerna informerar föräldrarna om testresultatet









Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Anette Sörlin
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Lisa Sundström, Maria
Rosengren
VARD-5-4651
2015-10-29
Sida
1.0

Similar documents