Praktik vid Justitiedepartementets EU

Comments

Transcription

Praktik vid Justitiedepartementets EU
2014-03-06
Kulturdepartementet
Enheten för demokrati och det civila
samhället
Praktik vid Enheten för demokrati och det civila
samhället
Enheten för demokrati och det civila samhället erbjuder praktik under
höstterminen 2015. Praktiken omfattar 20 veckor och startar i
september.
Du som har kandidatexamen med samhällsvetenskaplig eller juridisk
inriktning, företrädesvis med nationell förankring, kan få möjlighet till
inblick i de frågor som enheten ansvarar för. Du får bidra till enhetens
arbete genom att omvärldsbevaka, sammanställa och analysera
rapporter, delta i möten och vara en del av hela bredden av enhetens
arbete. Enheten erbjuder dig en givande, stimulerande och engagerad
praktik i regeringskansliet.
Enheten arbetar med allmänna val, mellanvalsdemokratiska frågor,
som t.ex. förtroendevaldas villkor och individers möjligheter till insyn,
inflytande och delaktighet i samhället och åtgärder för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. Enheten ansvarar för även
för frågor som rör det civila samhället och trossamfunden. Enheten
består av statsvetare och jurister.
Verksamheten präglas av kunskapsinhämtning, policyutveckling samt
myndighetsuppdrag.
Vi söker två praktikanter:
-
En praktikant som kan bistå enheten med att inhämta och
sammanställa information, ta fram underlag till beställningar,
göra analyser av demokratirelaterade frågor samt göra en daglig
sammanställning av demokratirelaterad information i
nyhetsflödet. Du kommer att bistå enhetens medarbetare efter
behov och samtidigt få en ökad kunskap om svensk
2
demokratipolitik. Du bör ha ett starkt intresse för nationella
demokratifrågor.
-
En praktikant som arbetar särskilt med politiken för det civila
samhället, kan delta i olika forum för regeringens samråd med
det civila samhället och delta i Regeringskansliets interna
arbete gällande politikområdet. Du bör ha ett starkt intresse för
nationellt arbete med frågor som rör det civila samhället.
Som praktikant bör du ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i
tal och skrift. God samarbetsförmåga är ett krav liksom ett gott
omdöme, god organisatorisk förmåga, en flexibel attityd och en vilja
att arbeta med både teoretiska och praktiska frågor.
Ansökan ska ha inkommit senast den 27 mars 2015 per e-post till
[email protected] Den bör innehålla ett kort personligt
introduktionsbrev och CV.
Närmare upplysningar om praktikplatsen lämnas av Mikaela Glod på
telefon 08-405 17 39 eller enhetschef Helena Josefson på telefon 08-405
12 17.