Avvakta användning av Rephata och Praluent Stora prisskillnader

Comments

Transcription

Avvakta användning av Rephata och Praluent Stora prisskillnader
Nr 7, oktober, 2015
Kortfattade nyheter inom läkemedelsområdet
Informationsblad riktat främst till sjukhusläkare från
Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten.
Avvakta användning av Rephata och Praluent
De nya PCSK-9-hämmarna mot dyslipidemi/hyperkolesterolemi Repatha (evolucumab) och Praluent (alirocumab)
ingår i processen för ordnat införande. TLV håller för närvarande på att utreda förmånsansökan för Repatha och vi
vet att för Praluent avser företaget att ansöka om förmån inom kort. Läkemedlen kommer sannolikt att bli
föremål för trepartsöverläggningar mellan landstingen, TLV och företagen och en arbetsgrupp från landstingen
har etablerats för detta. I december uppskattas förmånsbeslut och införandeprotokoll vara klara för Rephata. Till
dess bör användning av Rephata och Praluent begränsas.
Stora prisskillnader på vitamin B1
Sedan en tid tillbaka finns ett registrerat preparat på vitamin B1 inj., Tiacur. Det är väldigt stor prisskillnad jämfört
med den tidigare produkten som har varit möjlig att söka på licens, vitamin B1 ratiopharm. Eftersom registrerade
produkter ska användas i normalfallet så måste särskild motivering lämnas för att ev. bli beviljad licens. Det finns
även ett kombinationspreparat som innehåller B1, B6 och B12, Neurobion. Medicinskt ansvarige läkare
bestämmer förstås vilket preparat som de vill använda på respektive enhet. Priserna ser idag ut så här:
Tiacur finns i både 25 mg/ml och 50 mg/ml båda 5x2 ml. 25 mg/ml kostar 890:- och 50 mg/ml kostar 1400:Neurobion finns i storlekarna 3x3 ml och 15x3 ml. 3-förp kostar 210,68 och 15-förp 736,25
Vitamin B1 – ratiopharm 50 mg/ml 5x2 ml kostar 58,22
Vitamin B1 - Hevert 100 mg/ml Vrnr 74344 kostar 439,00kr
Ny behandlingsrekommendation vid KOL
Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp tagit fram nya rekommendationer för behandling av
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), mot bakgrund av att nya läkemedel och ny evidens för befintliga
behandlingar har tillkommit. Läs mer
Hjälpmedel i läkemedel är sökbara
Nu finns drygt 100 hjälpämnen sökbara i Läkemedelsverkets Läkemedelsfakta. Det går att söka på substanserna
(hjälpämnena) i rutan ”Innehåller substans” i Läkemedelsverkets Läkemedelsfakta.
Läs mer på Läkemedelsverket sida.
Utbildning om biverkningsrapportering
Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras, den behöver inte vara utredd eller bekräftad. På
Läkemedelsverkets hemsida finns nu utbildningsmaterial för självstudier om biverkningsrapportering. Läs mer
Centrala ordinationsmallar
Våra centrala ordinationsmallar för nutrition är nu uppdaterade med Cernevit, som ska användas istället för
Soluvit och Vitalipid. Mallen nås genom att skriva §Nu.
Nytt IT-system för licensansökningar
Lanseringen skedde 1 oktober. Nytt är bl.a. att licensmotiveringen ska lämnas via Läkemedelsverkets webbplats,
se länk för utbildningsmaterial.
Två fortbildningsdagar – revidering av Mitt läkemedel
Välkommen att anmäla dig till årets terapigruppsdagar på hotell Höga kusten den 5-6 november. Läs mer
Hör gärna av dig om du har tankar och idéer om vad vi bör sprida genom detta informationsblad till: Anna Söderlind; [email protected]
För innehållet ansvarar Maria Alsén-Lindström, ordförande i Läkemedelskommittén, [email protected]
Läkemedelsnytt finns även på www.lvn.se/lk