Vaxö skola elever åk 5

Comments

Transcription

Vaxö skola elever åk 5
Elevenkät åk 5 och 8 2015
Elever åk 5 2015 Vaxö skola
Procent
Antal
Resarö skola
0%
0
Rindö skola
0%
0
Söderfjärdsskolan
0%
0
Vaxö skola
100%
20
Montessoriskolan
0%
0
Norrbergsskolan
0%
0
Svarande
20
Procent
Antal
Flicka
65%
13
Pojke
35%
7
Svarande
20
Stämmer
mycket
dåligt
1
Stämmer
mycket bra
2
3
4
Vet
ej
Medel
Svara
nde
Jag känner mig trygg i skolan.
0%
5%
20%
65%
10%
3,67
20
Jag trivs i skolan.
5%
10%
35%
50%
0%
3,3
20
Skolan har tydliga regler.
0%
5%
35%
50%
10%
3,5
20
Eleverna i skolan är sjysta mot
0%
5%
30%
45%
20%
3,5
20
5%
0%
20%
65%
10%
3,61
20
5%
0%
10%
70%
15%
3,71
20
5%
0%
35%
50%
10%
3,44
20
5%
0%
25%
70%
0%
3,6
20
0%
0%
50%
40%
10%
3,44
20
0%
0%
20%
75%
5%
3,79
20
Totalt
3,56
20
varandra.
De vuxna som arbetar i skolan bryr sig
om mig.
Skolan arbetar mot kränkande
handlingar som tex mobbning.
De vuxna som arbetar i skolan ingriper
om någon elev behandlas illa.
Jag vet vart jag ska vända mig om
någon är osjyst mot mig.
Jag kan koncentrera mig under
lektioner och arbetspass.
Alla elever har samma möjlighet,
oavsett varifrån de kommer eller om de
är flickor eller pojkar.
Stämmer
mycket
dåligt
1
Stämmer
mycket bra
2
3
4
Vet
ej
Medel
Svara
nde
Jag lär mig saker på lektionerna.
0%
10%
40%
50%
0%
3,4
20
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag
5,3%
10,5%
52,6%
10,5%
21,1%
2,87
19
0%
0%
35%
65%
0%
3,65
20
Mina lärare förklarar så att jag förstår.
0%
5%
45%
45%
5%
3,42
20
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill.
0%
5%
10%
65%
20%
3,75
20
Mina lärare talar om för mig när jag
0%
5%
35%
55%
5%
3,53
20
0%
0%
20%
45%
35%
3,69
20
Totalt
3,47
20
får lust att lära mig mer.
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet
om jag behöver det.
lyckats bra.
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå
kunskapskraven i alla ämnen.
Stämmer
mycket
dåligt
1
Stämmer
mycket bra
2
3
4
Vet
ej
Medel
Svara
nde
0%
5%
45%
40%
10%
3,39
20
0%
20%
30%
40%
10%
3,22
20
Jag tar ansvar för mitt skolarbete.
0%
5%
15%
75%
5%
3,74
20
Det finns tillfällen då jag kan påverka
0%
0%
33,3%
44,4%
22,2%
3,57
18
Min klass har ett fungerande klassråd.
0%
15%
30%
45%
10%
3,33
20
Rektorn lyssnar på vad eleverna tycker.
0%
25%
40%
20%
15%
2,94
20
Totalt
3,37
20
Lärarna i min skola tar hänsyn till
elevernas åsikter.
Jag är med och planerar mitt
skolarbete.
på vilket sätt vi ska arbeta under
lektionerna.
Stämmer
mycket
dåligt
1
Jag vet vad jag ska kunna för att nå
Stämmer
mycket bra
2
3
4
Vet
ej
Medel
Svara
nde
0%
0%
30%
55%
15%
3,65
20
0%
5%
30%
65%
0%
3,6
20
0%
0%
15%
60%
25%
3,8
20
Totalt
3,68
20
kunskapskraven i de olika ämnena.
Jag får veta hur det går för mig i
skolarbetet.
Jag får möjlighet att själv utvärdera
mina skolarbeten och mitt resultat.
Mycket
sällan
1
Mycket ofta
2
3
4
Vet
ej
Medel
Interaktiv skrivtavla/projektor
0%
16,7%
22,2%
61,1%
0%
3,44
18
Dator
0%
10%
25%
65%
0%
3,55
20
Surfplatta/iPad
10%
15%
40%
30%
5%
2,95
20
Digitalkamera (kamera, iPad,
35%
15%
20%
15%
15%
2,18
20
Totalt
3,03
20
Svaran
de
mobiltelefon)
Stämmer mycket
dåligt
1
2
Stämmer
mycket bra
3
4
Vet
ej
Medel
Svara
nde
Jag är nöjd med min skola.
5,3%
21,1%
42,1%
31,6%
0%
3
19
Jag kan rekommendera min skola
10,5%
31,6%
42,1%
10,5%
5,3%
2,56
19
Totalt
2,78
20
till en kompis.
Vikt
1
Fråga
3. Normer och värden
Poäng
3,58
1
6. Kunskaper
3,47
1
7. Elevernas ansvar och inflytade
3,37
1
8. Bedömning och betyg
3,68
1
10. Övergripande frågor
2,78
Medel
3,38
Summa
16,88