Mars 2015 (PDF-dokument, 257 kB)

Comments

Transcription

Mars 2015 (PDF-dokument, 257 kB)
Företagarfrukost torsdag 26 mars
07:30
08:00
08:40
09:10
09:20
Mingel och kaffe i caféterian en trappa upp
Hur ser arbetsmarknadsläget ut i sydöstra Skåne 2015?
Var finns jobben och inom vilka branscher.
Josef Lannemyr, analytiker Malmö
Skatteverket informerar om e-tjänster och att deklarera
Christina Gustafsson, skattehandläggare
Information om Innovationscenter för Landsbygden
Erik Noreke, projektledare
Information från näringslivskontoret
Anmälan på länken: http://simplesignup.se/event/57458
Kommande företagarfrukostar
23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober och 26 november
Förstudie/pilotprojekt: Innovationscenter för Landsbygden
Förstudien pågår 1 mars - 31 december 2015.
En ansökan till Tillväxtverket om pengar ur den Regionala Utvecklingsfonden skickas in.
Projektledare under förstudien: Erik Noreke från Lövestad.
Sommarlovsentreprenörerna år 2015
För sjätte året arrangerar Sjöbo kommun Sommarlovsentreprenörerna.
Ungdomar som är mellan 15-19 år och som vill ha sommarjobb veckorna 25-32 som egen företagare
kan anmäla sig. För information och anmälan se http://sesjobo.weebly.com/
Destinationsutveckling Skåne Sydost
Dags för work-shop nr. 3 i besöksnäringsprojektet för sydöstra Skåne åren 2015-2016.
30-35 företag från besöksnäringen i Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn samlas på
Östarps Gästgivaregård onsdag 25 mars för sitt fortsatta arbete med att skapa en långsiktig och
hållbar utveckling i området för besöksnäringen. Genom samverkan och nya arbetssätt ska
besöksnäringens volymer och marginaler öka. Nya säsonger och teman ska skapa eller matcha
befintlig efterfrågan på utlandsmarknaderna, där potentialen finns för ökad tillväxt.
De företag som ingår i processgruppen representerar områdena; Bo, Äta, Göra och Handla.
Från Sjöbo kommun deltager företagen: Recycled Glassdesign, Äventyrscampen, Vallerödslund,
Smaksak, STF Blentarp, Thuleslund Möbler &interiör, Eriksgården och Maja Mångsidig.
Arbetsmarknadskunskap på schemat i Sjöbos skolor
Sjöbo kommun har anmält sitt intresse, och fått ett förhands-ja, till att delta i konceptet
Arbetsmarknadskunskap. Konceptet är en satsning för att minska glappet mellan arbetsmarknaden
och skolan och startade i Västmanland 2011. Erfarenheterna är goda och konceptet har spridit sig
över landet. Nu är det Skånes tur och Region Skånes Kompetenssamverkan kommer att utbilda
kommunikatörer inom Arbetsmarknadskunskap som sedan går ut i klasser, på föräldramöten och till
lärarrummen för att inspirera och prata jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv. Tanken är att
glappet mellan ungdomarna och jobben minskar om det pratas mer arbetsmarknad med barn,
ungdomar och deras föräldrar i skolan. Och att arbetsgivare från privata och offentliga verksamheter
är bäst på att göra det - tillsammans med lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.
Läs mer om konceptet på www.arbetsmarknadskunskap.se eller kom och lyssna mer om detta på
Företagarfrukosten 23 april.
Säljkraft för små- och medelstora företag i tillväxt
Säljkraft är en säljutbildning riktad mot företag som är i den kritiska skärningspunkten med cirka 8-15
anställda. I denna fas krävs ofta en ökad struktur för att nå tillväxt, inte minst inom företagets
säljprocess. Se bifogade pdf!
Det är en utbildning där Almi och Region Skåne samverkar. Sista anmälningsdagen är 3 april!
Ansök om Bygglov via webben
http://mittbygge.se/Kommunoversikt/Sjobo/
Företagsfest fredag 28 augusti - hjälp till nominera kandidater
På Årets Företagsfest delar Företagarna, Sjöbo kommun, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Sjöbo Handelsklubb, KvinNet och Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo ut följande priser;
 Årets Företagare
 Årets Landsbygdsföretagare
 Årets Nyföretagare
 Årets Kvinnliga företagare
 Årets Ambassadör
 Årets Handlare
 Årets Anställd
Hjälp oss nominera kandidater till de olika utmärkelserna.
Sänd förslagen till Lena Ytterberg [email protected] eller tel. 0416-27314
eller till respektive organisation senast 1juni.
Språngbräda Sjöbo – är lotshjälp för företag
Kommunen erbjuder ”lotshjälp” till företagare som vid ett och samma tillfälle behöver komma kontakt
med några av kommunens förvaltningar för att diskutera en specifik företagarfråga vid ex. nyetablering.
”Språngbräda Sjöbo” träffas första fredagen varje månad. Kontakta Lena Ytterberg för mer information
om datum/tider mm.
Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo
Glöm inte att du som företagare kan få rådgivning utan kostnad från Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo,
2 år innan du startar ditt företag och 3 år efter att du startat företaget. Boka rådgivningstid på;
http://www.sjobo.se/naringsliv-och-arbete/stod-och-radgivning/starta-eget/
Lägg ut lediga affärs- och industrilokaler
Se hemsidan http://www.sjobo.se/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-radgivning/mark-och-lokaler/
Företag i Sjöbo erbjuds genom ett samarbete med www.objektvision.se att utan kostnad marknadsföra
sina lediga industrilokaler på kommunens hemsida.
Företagsbesök
Vill du att vi besöker ditt företag? Hör av dig till undertecknad.
Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare
Tel. 0416-27314 eller [email protected]
Hör av dig om du har funderingar eller frågor som berör ditt företag i vår kommun!

Similar documents