Odontologiska sjukdomar, januari 2015 (pdf

Comments

Transcription

Odontologiska sjukdomar, januari 2015 (pdf
2015-01-12
Odontologiska sjukdomar
Tania Herbst Godoy
DDS, PhD
2015-01-21
Anatomi
Emalj
Dentin
Pulpa
Krona
Rot
Käkben,
alveolarutskott
Anatomi
21, 22, 23
24
25
26
27
28
38
37
36
35
34
31, 32, 33
1
2015-01-12
Karies
Bilder hämtat från: http://www.berglunddental.se/sjukdomar/
Varför får man karies?
Karies och kariesprofylax
Natriumfluorid
•
Tandkräm
Normaldos 1500 ppm NaFl
Högdos 5000 ppm NaFl
– Duraphat®
•
Munsköljvätska 0,2 % NaFl
•
– Dentan®, Flux®
Lack
– Duraphat®, Bifluorid®
•
Gel
•
Sugtabletter
•
Tuggummi
–
–
Klorhexidin
•
Munsköljvätska
•
Gel
– Corsodyl®, Hexident®
– Natriumfluoride-klorhexidin APL 0,2% +
0,5%
Natriumfluoride APL 0,2%
Natriumfluoride-klorhexidin APL 0,2% + 0,5%
– Dentan®, Fludent®
– Fluorette®
2
2015-01-12
Kariessymptom
• Ofta inga symptom, ibland ilningar
• Smärta
– Pulpit (tandvärk)
– Symptomatisk apikal parodontit (infektion i käkbenet)
• Svullnad
– Apikal parodontit som spridit sig
• Allmänpåverkan (pga spridd infektion)
Parodontit
Bilder hämtat från: http://www.berglunddental.se/sjukdomar/
Varför får man parodontit?
Bilder hämtat från: http://www.berglunddental.se/sjukdomar/
3
2015-01-12
Parodontit
Lokal behandling
• Mekanisk rengöring
med fluortandkräm
• Klorhexidin
– Hexident®, Corsodyl®
Systemisk behandling
• Metronidazol
– Flagyl®, Metronidazol®
• Fenoximetylpenicillin
– Kåvepenin®
• Amoxicillin
– Amimox®, Amoxicillin®,
Imacillin®
Visdomständer - perikoronit
Inflammation kring visdomstand
Lokal behandling
• Klorhexidin
– Corsodylgel®
• Hydrokortison,Oxitetracyklin
– Terracortil®
Systemisk behandling
• Smärtlindring
– NSAID och/eller
Paracetamol
– Kombinationspreparat
• Antibiotika
– pcV
4
2015-01-12
Herpes simplex
Virus – (herpes simplex virus I)
Lokal behandling
• Aciklovir
– Anti®, Zovirax®
• Aciklovir och
hydrokortison
– Xerclear®
Systemisk behandling
• Valaciklovir
– Valaciklovir®, Valterex®
• Aciklovir
– Aciklovir®, Geavir®,
Zovirax®
• Penciklovir
– Vectavir®
Muntorrhet
Salivstimulering
Sugtablett
• Natriumfluorid med buffrad äppelsyra
– Xerodent®
• Natriumfluorid
– Dentan®, Dentirol Fluor®, Fludent®
Tuggummi
• Natriumfluorid
– Fluorette®
5
2015-01-12
Svamp
Lokal behandling
• Nystatin
Systemisk behandling
• Flukonazol
– Mycostatin®
– Diflucan®, Flukonazol®
Blödningsrisk
Fibrinolyshämmare
• Tranexamsyra
– Cyklokapron®, Tranexamsyra APL ®
Andra preparat
• Kollagen- Lyostypt®
• Cellulosaderivat- Surgicel®
• Gelatinbas - Spongostan®
Smärta
Lokalt verkande
• Lidokain
– Xylocain®
Systemiskt verkande
• Paracetamol
– Alvedon®, Panodil®
• NSAID
– Ipren®, Ibumetin®
• Kombinationspreparat
– Panocod®, Citodon®
6
2015-01-12
Smärta
Exempel
Ökad smärta
Stark opioid
Morfin
Citodon®, Panocod®
Tillägg av svag opioid
Kombination av perifert
verkande analgetika
(NSAID + paracetamol)
Ibumetin®+ Panodil®
Perifert verkande
analgetika (NSAID eller
paracetamol)
Ibumetin®, Ipren®
Panodil®, Alvedon®
Sedering
• Diazepam
– Stesolid®, Destitin®, Diazepam®
• Midazolam
– Dormicum®
Antibiotika
Systemisk terapeutisk behandling
• Fenoximetylpenicillin (pcV)
– Kåvepenin®, Tikacillin®
Systemiskt bruk i kombination med pcV
• Metronidazol
– Flagyl®, Metronidazol®
Vid överkänslighet mot penicillin
• Klindamycin
– Clindamycin®, Dalacin®
7
2015-01-12
Antibiotika
Antibiotikaprofylax (endos)
• Amoxicillin
– Amimox®, Amoxicillin®, Imacillin®
Antibiotikaprofylax (endos) vid pcV
överkänslighet
• Klindamycin
– Clindamycin®, Dalacin®
Tack för uppmärksamheten!
8