LAGER TERMINAL OCH TRUCK

Comments

Transcription

LAGER TERMINAL OCH TRUCK
LAGER TERMINAL
OCH TRUCK
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Lager, terminal och
truckförarutbildning
Vid godsterminaler lossas gods från större transporter för
att skickas vidare.
Som lager/terminalarbetare ser du till att varorna kommer
på rätt plats i lagret. Vid leverans plockas varorna ihop
enligt en kundorder, ofta med hjälp av en truck eller andra
maskinella hjälpmedel.
Lager och industri
Åkeriföretag – Lastbilscentraler
Handel – butiker, stormarknader
Godsterminaler
Sjöfart- flyg- och järnvägsterminaler
Sågverk m fl
YrkesAkademin samarbetar med företag lokalt, regionalt
och inom Norden som ger direkta ingångar till arbetsmarknaden.
En bred utbildning med
många yrkesinriktningar
Inom lager och terminal finns många varierande uppgifter.
Samordning, leveransbevakning, lagerlistor och dokumenthantering är exempel. Mycket gods förflyttas, lastas och
lossas med truck.
För att passa för yrket ska du vara beredd att hugga i.
Det är ofta mycket att hålla reda på och leveranserna ska
ske i rätt tid. Arbetstiderna är schemalagda, förutom jobb
på dagtid är skiftgång vanligt. Du behöver vara/ha:
Serviceinriktad
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer
om arbetsmarknadsutbildningen.
Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du
i vissa fall ta del av en arbetsmarknadsutbildning.
Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete
och underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt
kompetens.
Din arbetsförmedlare gör en arbetsmarknads­politisk bedömning av din arbetssituation och tar hänsyn till din bransch,
dina erfarenheter och den konjunktur som råder. Utifrån det
av­gör han eller hon om en arbetsmarknadsutbild­ning är ett
bra sätt att öka dina möjligheter att få ett arbete.
Gott ordningssinne
Stresstålig
Punktlig
God fysik
Samarbets- och initiativförmåga
Utbildningen tar mellan 8–12 veckor, men kan variera.
www.ya.se
INFO om utbildningen – VÄND
INFO
om utbildningen
LAGER TERMINAL
OCH TRUCK
UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
KONTAKT YRKESAKADEMIN:
Testmodul 1–2 veckor
Mail: [email protected]
Introduktion i yrket och kartläggning av förkunskaper
och lämplighet för yrket.
Information – Studiebesök – olika tester, t ex svenska.
ALVESTA Hagavägen 3
Tel: 023-589 62
BORLÄNGE Fraktgatan 5
Tel: 0243-120 30
ESKILSTUNA Svarvargatan 1
Tel: 023-589 77
HELSINGBORG
Kapplöpningsgatan 3
Tel: 023-589 52
OSKARSHAMN
Sörviksvägen 8
Tel: 0491-141 81
SKÖVDE
Kaplansgatan 25
Tel: 023-584 60
SUNDVALL
Gärdevägen 3
Tel: 023-589 61
ÖSTERSUND Frösöpark Byggnad 92,
Stockevägen 54
Tel: 023-584 13
Arbetsmarknadsutbildning
Lager- och Terminalmodul
Logistik, transportekonomi, lagerplanering
Godshantering, paketering och emballage
Lyftanordningar, maskinella hjälpmedel
Plocklistor, transportdokument
Arbetsmiljöregler, ergonomi, säkert arbete
Truckförarmodul
Intyg för trucktyperna A1–4, B1–4, TLP 10
Arbetsplatslärande på företag
Tilläggsmoduler
Heta Arbeten – Travers – Skylift – Saxlift – Första hjälpen
(vid efterfrågan från blivande arbetsgivare)
Områdeschef Lager Terminal Truck:
UTBILDNINGENS LÄNGD:
David Tunell
Förberedande utbildning/testmodul:
1–2 veckor (Lager-och Terminalutbildning)
Kursadministratör:
Christina Karlström
TFN: 023-589 07
TFN: 023-584 59
Grundutbildning
Rikttid 8–12 veckor (variationer kan förekomma)
Truckförarmodul
Rikttid 40 tim
(vid enbart Truckförarmodul ingen testmodul)
ANSÖKAN TILL UTBILDNINGEN
SKER VIA DIN HANDLÄGGARE
PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN.
YrkesAkademin
finns i hela landet.
Huvudkontoret Falun: Box 127, 791 23 Falun
Tel: 023-585 00, E-post: [email protected]
2015.04
www.ya.se