Avskjutningsbestämmelser 2015 - Norra Frosta Älgskötselområde

Comments

Transcription

Avskjutningsbestämmelser 2015 - Norra Frosta Älgskötselområde
NORRA FROSTA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
Avskjutningsbestämmelser, tilldelning mm. 2015.
Jakttid: 25/10 – 15/12
Tillåtna djur:
Perioden 25/10 – 7/11 :
Perioden 8/11 – 15/12 :
Ensamma mindre hondjur
En kalv från ko med dubbelkalv
Tjur med 9 taggar eller fler
Alla kalvar
Tjur med 9 taggar eller fler
Jakten bedrivs som avlysningsjakt. Detta innebär att älgskötselområdet tilldelas en kvot av älgar som man tänkt
skjuta. När årets kvot för älgskötselområdet på 2 tjurar, 3 hondjur och 6 kalvar är fällda avslutas jakten
omgående för alla jaktlag
Det är också jaktledarens skyldighet att informera sig om vad som kvarstår av kvoten innan ny jaktdag påbörjas.
Information om kvarvarande kvot finns på föreningens hemsida norrafrostaaso.se efter kl: 20.00 varje kväll.
Eventuell överskjutning kommer att regleras vid nästa års tilldelning
DU SOM FÄLLER EN ÄLG, skall omgående ringa Fredrik Svärd 0708-85 45 03 eller Mats Nygren på 0705-84
50 65 för att besiktiga älgen. Älgen skall fortfarande ha pälsen och huvudet kvar när den besiktigas. Så snart efter att
ni vägt älgen så skall slaktvikten rapporteras in. Ni ska även lämna uppgifter om vilken dag ni vägt älgen.
Felskjutning! Felskjuten älg skall lämnas till Skånska Vilt viltslakteri i Vinslöv 044-801 02 vilket skall ombesörjas
av jaktlaget. På slakteriet skall ni ange Norra Frosta Älgskötselområde. Pengarna tillfaller Älgskötselområdet.
Älg skall levereras med pälsen på samt alla röda organ, magsäck och tarmar urtagna. Om det är en tjur skall hornet
förverkas av styrelsen.
Vid felskjuten älg avräknas 1 älg från nästkommande års tilldelning.
Underkäken från vuxen älg skall lämnas in senast 2015-12-01 till Johan Jönsson, Maglö 1412, 280 10 Sösdala för
åldersbestämning.
Käkarna skall vara väl frusna och märkt med jaktlag , slaktvikt och älgtyp.
Obs: Endast underkäkshalvan skall lämnas in. Underkäkshalvan får ej kokas.
Fällavgiften för vuxet djur är 1 000:- samt 100:- för kalv vilket skall betalas in till älgskötselområde
plusgirokonto 232034-9 omgående efter avslutad jakt dock senast 2015-12-15.
ÄLGOBS
Nu är det dags att ta krafttag om älgobsen. Älgskötselområdet kommer att skicka ut egna blanketter som sen
styrelsen kommer att samla in. Blanketterna skall inte skickas till jägarförbundet utan det gör styrelsen.
Älgobsen kommer att vara vår värdefullaste mätare på hur trenderna av älgstammens sammansättning ser ut.
Älgobsblanketten skall skickas till: Lennart Högberg, Maglö 1424, 280 10 Sösdala omgående efter avslutad
älgjakt.
God jaktlycka önskar styrelsen!
Ordförande:
 0706-14 88 06
Björn Holm
Cementgatan 27A
216 18 Limhamn
[email protected]
Kassör:
 0727-39 17 39
Bengt Rosenberg
Nyodlingsgatan 1
216 21 Malmö
[email protected]
Sekreterare:
 0413- 233 21
Lars Kroon
0737-53 26 23
Vintergatan 19
243 34 Höör
[email protected]

Similar documents