Adjuvant/neoadjuvant kemoterapi HER2-negativ bröstcancer

Comments

Transcription

Adjuvant/neoadjuvant kemoterapi HER2-negativ bröstcancer
2015 04 14 /MJ
Behandlingsöversikt -
Adjuvant/neoadjuvant kemoterapi HER2-negativ bröstcancer över 65 års ålder
E75C x 3 →Docetaxel80 x 3
E75C E75C E75C D80
D80
D80
0
3
6
9
12
15
Veckor
Ev radioterapi
3 - 5 veckor
18
21
24
27
Veckor
Vid receptorposivitet
Postmenopausala: Enligt vårdprogram under 5 års tid vid N+
Körtelpositiva: Ställningstagande till förlängd endokrin terapi efter 5 år
EC = Epirubicin, Cyklofosfamid
D = Docetaxel
Kommentarer:
Primär GCSF-behandling ges vid Docetaxel80 till patienter över 65 års ålder
Start av endokrin terapi sker i samband med start av strålbehandling eller 3 veckor efter