SCHEMA VT 2015

Comments

Transcription

SCHEMA VT 2015
Utbildningsansvarig:
Jan-Erik Nilsson
Tel: 0702-07 43 52
[email protected]
.se
Grundläggande utbildning i kognitiv & beteendeinriktad terapi, kurs 33 (S1142)
SCHEMA VT 2015
Rev. 141222
Vecka
Datum
(mån)
Tid
Ämne
Lärare
3
12/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20/1
26/1
2/2
9/2
08.45 – 09.15
09.15 – 16.30
08.30 – 12.00
08.30 – 16.30
08.30 – 16.30
13.00 – 16.30
23/2
2/3
9/3
16/3
23/3
08.30 – 16.30
08.30 – 16.30
13.00 – 16.30
13.00 – 16.30
13.00 – 16.30
Introduktion
Utv. Psykologi: kognitiv och affektiv utv.
Utv. Psykologi: kognitiv och affektiv utv.
Inlärningspsykologi
Utv. psykologi: anknytning & självteori
Utv. psykologi: anknytning & självteori
SPORTLOV
Fallformulering o beteendeexperiment
Beteendeanalys
Diagnostik
Inför de första samtalen
KBT vid ångesttillstånd: PÅ, AG, SF
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
30/3
6/4
13/4
20/4
27/4
4/5
13.00 – 16.30
13.00 – 16.30
13.00 – 16.30
13.00 – 16.30
Påsklov
Annandag påsk
KBT vid ångesttillstånd: PÅ, AG, SF
KBT vid ångesttillstånd: OCD
KBT vid ångesttillstånd: GAD, HK
Behandlingsseminarium ångest
CaS
LK
AKK
GB
18/5
25/5
1/6
08.30 – 16.30
13.00 – 16.30
13.00 – 16.30
KBT vid depressiva tillstånd
KBT vid depressiva tillstånd
Behandlingsseminarium depression
ME
ME
GB
JEN/HW
ULS
ULS
AKK
CS
CS
JK
RS
MA
GB
CaS
Anm.
OBS!
tisdag
Första
handledtillf.
Med reservation för ändringar!
Lärare:
AKK
CaS
CS
GB
HW
JEN
JS
LK
MA
ME
RS
ULS
Anna Kahn-Kreku
Carina Sjöberg
Catharina Strid
Gunilla Bliding
Hanna Wahlberg
Jan-Erik Nilsson
Jens Knutsson
Lasse Kohnke
Marie Asp
Mattias Einarsson
Richard Stenmark
Ulrika Linse-Strömland
Adress
Telefon
Organisationsnummer
Internet
Kognio - centrum för KBT
Annedalsv 9
227 64 Lund
0703-21 22 13
556704-9712
www.kognio.se
e-post
[email protected]