Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH021 - Ping-Pong

Comments

Transcription

Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH021 - Ping-Pong
Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH021 Medicinska och odontologiska stödämnen (MOD 3).
Kurskod
Kurs
Ämnesområde
1TH021
MOD 3 moment 1
Lokalanestesi
Lärandemål
Tentamensfrågor
Svar
Redogöra för preparatval
och dosering för
lokalanestesi med hänsyn
till patientens allmänna
hälsotillstånd.
Ange högsta rekommenderade
dos vid ett enstaka
behandlingstillfälle för:
Xylocain-adrenalin 2%, Citanestoctapressin 3% och Septokain.
Vad bör man beakta vid val av
anestesimedel?
5 ampuller (1,8 ml per ampull) är maxdos för Citanest och
Xylocainpreparaten. För Septokain är maxdosen 6 ampuller (1,7 ml
per ampull). På patienter som tar tricykliska antidepressiva mediciner
skall man inte ge adrenalinpreparat t.ex. Xylocain.
På alla patienter behöver också individanpassa bedövningsmedlet om
patienter t.ex. är att betrakta som ”sköra” (t.ex. svår
kranskärlssjukdom) kan det vara indicerat att ge Citanest.
1TH021
MOD 3 moment 1
Lokalanestesi
Kan Du ge bedövning till
gravida? Ammande? Förklara
Ditt ställningstagande.
Ja det går bra, även om adekvata data från behandling av gravida
kvinnor saknas. Bedövningsmedel passerar placenta och utsöndras i
bröstmjölk i små mängder, men det finns inga hållpunkter för att
bedövningsmedel för dentalt bruk kan orsaka störningar hos kvinnan
eller fostret.
1TH021
MOD 3 moment 1
Lokalanestesi
En av Dina patienter uppvisar
tecken på begynnande svimning
efter att Du lagt lokalbedövning
i munhålan. Vilka är symptomen
och vilka åtgärder vidtar Du?
Symptom svettningar, flackande blick, tecken på oro, blek hud och
blåaktiga läppar.
Behandlingen handlar om att normalisera blodförsörjningen till
hjärnan. Avbryt behandlingen, se till att det är fria luftvägar (lossa på
åtsittande kläder kring halsen), ha huvudet lågt och fötterna högt (pat
skall ligga ner). Öppna fönster. Tala lugnade och låt patienten vila och
svalka pannan.