Samhällsodontologi 5 hp - Institutionen för odontologi

Comments

Transcription

Samhällsodontologi 5 hp - Institutionen för odontologi
UMEÅ UNIVERSITET
Medicinsk-odontologisk fakultet
Institutionen för odontologi
Samhällsodontologi
Lektor Tomas Lindh
Umeå 2015-09-08
SAMHÄLLSODONTOLOGI
Termin 10. Detaljschema –ht2015
Föreläsnings- / seminarieschema
Vecka
37
38
Datum
Tor 10/9
Ons 16/9
Tid
Sal
Ämne, föreläsare
13-00 – 15.00
A
Samhällsodontologi, en introduktion. TL
15.00 – 17.00
A
Samhällsodontologi. Lagar och förordningar. NB
13.00 – 15.00
A
Försäkringskassans roll i det statliga tandvårdsstödet. MJ, MA
15.10 – 17.00
A
Diskussion kring patientfall. Återkoppling stadieexamination. AW
39
Ons 23/9
13.00 – 17.00
A
Seminarium: Tillsyn av tandvård. Inspektionen för vård och omsorg. LSv
40
Mån 28/9
08.00 – 12.00
B
Rättsodontologi. JA
41
Mån 5/10
08.00 – 09.00
B
Sammanfattning avsnitt 1. TL
09.00 – 10.00
B
Hemuppgift.. TL
43
Mån19/10
08.00 – 12.00
B
Tandvårdens finansiering och det statliga tandvårdsstödet. LS
44
Mån 26/10 08.00 – 12.00
A
Strategier i tandvården. Framtidsfrågor. Hur ser framtidens tandvård ut
baserad på dagens kunskap? HF, US
13.00 – 15.00
A
Äldretandvård i ett norrlandslän. JI
15.30 – 16.45
A
Rättsmedicinsk verksamhet i Sverige. AG
45
Mån 2/11
08.00 – 12.00
A
Oral hälsa. Tendenser nationellt & internationellt. HF
45
Tors 5/11
13.00 – 15.00
B
Specialisttandvård i samhällets tjänst. BS
15.00 – 17.00
B
Tandhälsoregistret, vad kan det berätta? LS
08.00 – 10.00
B
Samverkan tandläkare – tandhygienist. KK
10.00 – 12.00
B
Sammanfattning avsnitt 2. Genomgång av hemuppgift. TL
13.00 – 17.00
ÖP
46
47
48
Mån 9/11
Mån 16/11 08.00 – 10.00
B
Seminarium: Tentamensgenomgång. TL
10.00 – 12.00
B
Seminarium: Rättsintyg. AG
Tors 26/11 13.00 – 14.00
B
Seminarium: Rättsintyg – fallstudier. AG
14.00 – 17.00
01
Tentamen Samhällsodontologi
Seminarium: Tandvård som affärsidé.
Tors 17/12 13.00 – 15.00
A
Reservtid för kompletteringar
Mån 7/1
ÖP
Omtentamen, sal 6
Postadress
Umeå universitet
901 87 UMEÅ
13.00 – 17.00
Mobiltelefon
070-382 03 32
Telefax
090-13 25 78
E-post
[email protected]
Signatur Föreläsare Titel / Befattning AW Wänman Anders Professor, Umeå universitet BS Sjödin Bengt Förutvarande Tandvårdschef, Örebro HF Forsberg Hans Övertandläkare Pedodonti, Västerbottens läns landsting AG Güvencel Ankin Läkare / Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering JA Ahlqvist Jan Lektor, docent, Umeå universitet JI Isijoki Jenny Tandläkare / Projektledare, Västernorrlands läns landsting (LVN) KK Konradsson Katharina Lektor, Umeå universitet LSv Svärd Lars Tandläkare, inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO LS Sjödin Lars Tandläkare, Västerbottens läns landsting (VLL) MJ Johansson Margaretha Specialist, Försäkringskassan, Umeå MA Andersson Mikael Rådgivare, Försäkringskassan, Umeå NB Bäckman Nils Förutvarande Medicinalråd, Umeå TL Lindh Tomas Lektor, Umeå universitet US Söderström Ulf Tandvårdsstrateg, Västerbottens läns landsting Företagspresentation. Seminarium: Tandvård som affärsidé. ? Postadress
Umeå universitet
901 87 UMEÅ
Mobiltelefon
070-382 03 32
Telefax
090-13 25 78
E-post
[email protected]