RKM Norrbottens vision

Comments

Transcription

RKM Norrbottens vision
Aktuellt inom RKM
Trafikförsörjningsprogram
Pendeltåg i Norrbotten
Gemensam taxa i länet
Flygbil
Hållbarhetsveckan / Europeiska trafikantveckan v38
Trafikförsörjningsprogram
Arbetsgrupp
Kollektivtrafikmyndigheten
Landstinget
Länstrafiken
Kommunförbundet
Trafikverket
Långsiktiga mål
Tillgänglighet
Attraktivitet
Miljö
Effektivitet
Regional utveckling
Trafikförsörjningsprogram 2012-2015 / 2016-2020
Översyn Tidplan revidering TFP, preliminär
2014
Nov
TFP
2015
Jan
Dec
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
2016
Jan
Dec
Uppföljning av TRF och nulägesanalys, målformulering
Samråd/Dialog 1 kommuner
Samråd/Dialog 2 kommuner
Samråd (allmänheten, näringsliv, brasch)
Analyser, utredningar, programskrivning
Remiss
Remissdialog
Sammanställning av remissvar
Justering i TFR
Beredning och Formellt Beslut
b
Avstämningspunkter
Arbetsgrupp
X
Arbetsutskott
Direktion
X
X
X
18-feb
X
03-mar
X
21-apr
X
12-maj
X
16-jun
X
25-aug
X
X
01-okt
27-okt
X
05-nov
X
08-dec
X
Hur hänger alla strategier ihop?
RUS, Regional Utveckling
och Samverkan i
miljömålsystemet.
RUP, Regionalt
utvecklingsprogram
Översiktsplan /
Fördjupad Översiktsplan
Trafikförsörjningsprogram
Nationella planer
Transportplaner (NLL)
Länstransportplan
Etc. etc.
Trafikstrategier
(kommuner)
Pendeltåg i Norrbotten
Gällivare
Morjärv
Kalix
Haparanda
Boden
Älvsbyn
Piteå
Pendlingsmöjlighet:
-Älvsbyn-Piteå
Pendlingsmöjlighet:
-Älvsbyn-Boden
-Boden-Luleå
-Haparanda-Kalix-Boden
-Haparanda-Uleåborg/Rovaniemi
Uleåborg/
Rovaniemi
Luleå-Boden-Morjärv-Kalix-Haparanda - Torneå
Luleå C
Tåg:
Boden C
25 min
Morjärv C
25 min
Kalix C
Haparanda C
20 min
25 min
5 min
Tåg
Buss
Bil
Boden-Morjärv
25 min
2h
1 h (7,5 mil)
Boden-Kalix
50 min
2h
1 h 05 min (8 mil)
Boden-Haparanda 1 h 15 min 3 h
1 h 40 min (13 mil)
Luleå-Boden
25 min
50 min
30 min (3,5 mil)
Luleå-Morjärv
50 min
1h
1 h (9 mil)
Luleå-Kalix
1 h 10 min 1 h 25 min
55 min (8 mil)
Luleå-Haparanda
1 h 35 min 2 h 25 min
1 h 30 min (13 mil)
Torneå C
Arbetsgrupp (Luleå-Haparanda)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kollektivtrafikmyndigheten
Landstinget
Länstrafiken
Norrtåg
Länsstyrelsen
Trafikverket
Haparanda kommun
Kalix kommun
Bodens kommun
Luleå kommun
Översiktlig tidplan
2012-2014
2015
2016-2017
Avsiktsförklaring
Medfinansieringsbeslut
Analyser
Formella beslut
Överenskommelser
Finansiering / Kostnader
Trafikering / Allmän trafikplikt
Byggande plattform, etc.
Fordonstest
Flygbil
Fyra linjer, få stopp
Efterfrågestyrd trafik
Två till tre avgångar per dag
Övertorneå
Jokkmokk
Överkalix
Haparanda
Ungefärliga restider
(inkl 20 min reserv)
Älvsbyn
Älvsbyn
Kalix
Överkalix
Haparanda
Övertorneå
Jokkmokk
1 tim 10 min
1 tim 25 min
1 tim 45 min
1 tim 50 min
2 tim 15 min
2 tim 25 min
Kalix
Gemensam taxa i länet?
Tätortstrafik
-Boden
-Gällivare
-Haparanda
-Kalix
-Kiruna
-Luleå
-Piteå
-Länstrafiken
Zoner
Kommunvis / Km-baserad ?
Resevillkor
Resegarantier
Åldersindelning
Hållbarhetsveckan /
Europeiska Trafikantveckan
Tack!
[email protected]
070-5586320