Välkomstbrev PA

Comments

Transcription

Välkomstbrev PA
Välkommen till Kandidatprogrammet för Personal- och
arbetsvetenskap vid Linköpings universitet
Du är antagen till Kandidatprogrammet för personal- och arbetsvetenskap.
Upprop, information och introduktion
Uppropet sker onsdagen 12 augusti, kl 10.15 i sal I101, hus I på universitetsområdet i Valla.
Observera att din närvaro är obligatorisk på uppropsdagen. Den som inte närvarar förlorar sin
plats. Vid sjukdom eller förhinder måste du meddela programadministratören via e-post
[email protected] Ange då namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
Vid uppropstillfället kommer du att träffa programansvarig Peter Nilsson, programadministratör
Maria Fält och studievägledare Karin Siverskog. Informationen från programmets sida, denna första
dag, beräknas vara slut kl 12. Därefter tar studentföreningen PULS över.
Övriga tider v 33, information och introduktion Att studera på PA-programmet i Linköping:
Torsdag 13/8, kl 1015-1200, sal I 101
Fredag 14/8, kl 1015-1200, sal I 101
Litteraturlista och schema
Bifogat detta brev (scrolla ner) finns litteraturlista för första delkursen på höstterminen,
”Beteendevetenskapligt personalarbete, en introduktion och integration”. De tre böckerna, som är
obligatoriska, förväntas du som student ha införskaffat till första kurstillfället, måndag 17/8.
Detaljschema för den första delkursen finns tillgängligt på www.liu.se/antagen/pa-programmet
Återigen, varmt välkommen till oss på PA-programmet i Linköping. Vi hoppas du kommer att trivas
med ditt val av utbildning!
Maria Fält
Programadministratör
013-28 21 29
[email protected]
Obligatorisk kurslitteratur HT 2015
Beteendevetenskapligt personalarbete, en introduktion och integration, 759G57
Jacobson, D.I. & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. Lund:
Studentlitteratur. Kap 1-3, 6
Nilsson, P. et al. (2011). Human Resource Development – att utveckla medarbetare och organisationer.
Lund: Studentlitteratur. Kap 1.
Ulfsdotter Eriksson, Y. (2013). Personalvetenskap - som förhållningssätt. Stockholm: Liber

Similar documents