Välkommen tillbaka till skolan läsåret 2015-2016

Comments

Transcription

Välkommen tillbaka till skolan läsåret 2015-2016
28 juli 2015
Välkomna tillbaka till skolan och nytt läsår på Stavsborgsskolan 2015-2016
Hej!
Det är fortfarande sommarlov för er elever och kanske semester för er vårdnadshavare. Jag hoppas
att ni alla njuter av någonstans där ni trivs och vill vara. Snart börjar läsåret igen och vi har väldigt
mycket spännande framför oss.
Skolstart
Skolan börjar den 17 augusti klockan 9.00 i respektive klassrum. Första dagen slutar skoldagen efter
lunch.
Välkomna till årskurs 8-9
Under juni och juli månad har vi anställt nya medarbetare som berör högstadiet, helt eller delvis. Vi
hälsar följande välkomna till vår verksamhet:
 Louise Olausson, specialpedagog årskurs 4-9
 Susanne Hultman Stenlund, engelsklärare, mentor i 8A
 Aneta Andersson, SO- lärare, mentor i 7C
 Sigrid Toll, lärare i SV och SV som andra språk, mentor i 9A
 Jenny Hultgren, lärare i SV och Sv som andra språk för högstadiet, mentor 7D
 Glenn Brooker, trä-och metallslöjdslärare, mentor i 7B
 Lena Pettersson, MA/NO-lärare, mentor i 9C
 Rosie Gustafsson, kock
Under sommaren har vi fått följande uppsägningar: Tomas Stenhammar lärare i MA/NO som börjar på
Lidingö, Niklas Eriksson lärare i träslöjd som börjar på Värmdö och Anna-Karin Elfmark lärare i SO
som börjar i Haninge. Vi önskar dem lycka till med sina nya uppdrag.
Vi har följande organisation för respektive årskurs:
Årskurs 8
Antal
elever
Årskurs 9
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
20
20
22
18
28
26
28
Helene Sandlund
Susanne Hultman
Stenlund
Kicki
Torberger
Bernt
Wahlberg
Elena
Bylund
Cecilia
Tapani
Bruno
Krasse
Georg
Kaufmann
Mats
Johansson
Eva Morin
Sigrid Toll
Evelyn Rubin
Kristina
Axelsson
Lena
Pettersson
Eva
Eva
Eva
Eva
Sigrid
Sigrid
Sigrid
Susanne
Susanne
Elena
Elena
Kristina
Kristina
Kristina
Bernt
Bernt
Cecilia T
Bernt
Georg
Georg
Georg
Cecilia T
Cecilia T
Cecilia T
Cecilia T
Lena P
Lena P
Lena P
Georg
Georg
Georg
Mentor
Mentor
Svenska
Engelska
Matematik
NO
Teknik
SO
Bernt
Bernt
Aneta
Evelyn
Evelyn
Evelyn
Evelyn
Bruno
Christina
Bruno
Bruno
Bruno
Bruno
Bruno
Christina
Christina
Christina
Christina
Christina
Christina
Christina
Helene
Daniel
Helene
Daniel
Helene
Daniel
Daniel
Mats J
Glenn/
Gunilla
Mats J
Glenn/
Gunilla
Mats J
Glenn/
Gunilla
Mats J
Glenn/
Gunilla
Mats J
Glenn/
Gunilla
Mats J
Glenn/
Gunilla
Mats J
Glenn/
Gunilla
Bild
Hem-och
konsumentkunskap
Idrott och Hälsa
Musik
Slöjd
Förklaringar: Namn i rött är nya lärare för klassen

Evelyn Rubin övertar Anna-Karin Elfmarks 9:or

Kristina Axelsson övertar Lotta Lundbergs engelska i 9A och 9B

Sigrid Toll ersätter Barbro Sörman
Elevens val
Elevens val högstadiet, EVH, äger rum 60 minuter per vecka. Du/eleven kan välja på följande:
Åk 8 – onsdagar kl. 11.30-12.30

Bild

Svenska, innehållet beslutar ni elever och pedagog tillsammans. Kanske en skoltidning?

Engelska, innehållet beslutar ni elever och pedagog tillsammans. Kanske roliga diskussioner
på engelska?

Idrott i din förening (du som tränar lite extra mycket och kan tillgodoräkna dig tiden som EVH)

Svenska som andra språk

Stödundervisning med speciallärare (alla kan välja detta)
Åk 9 – tisdagar kl.15.15 -16.15

Svenska, bland annat träning inför NP under HT

Engelska, bland annat träning inför NP under VT

Musik

Matematik- något utöver den vanliga undervisningen (25 platser) samt träning inför NP under
VT

Stödundervisning med speciallärare (alla kan välja detta)

Idrott i din förening (du som tränar lite extra mycket och kan tillgodoräkna dig tiden som EVH)

Svenska som andra språk
Valet gör du första dagen den 17 augusti. Du gör ett 1:a, 2:a och 3:e val. Valet görs för en termin.
Omval sker i november.
Elevens tid
Elevens tid är ett val som du som elev gör vecka för vecka. Varje tisdag eftermiddag kommer listor att
sättas upp vilka lärare som under onsdagen har Elevens tid. t ex kan du teckna dig för matematik om
du vet att du behöver träna mer. Kanske behöver du komma igång med ditt slöjdarbete, då bokar du
dig på slöjden. Varje grupp har begränsade platser. Svenska som andra språk och stöd av
specialpedagog finns alltid att välja även här. Lektionen är 50 minuter.
Nytt för musik i åk 9
Musikundervisningen kommer att ske i halvklass.
Schema generellt
Starttid: Måndagar börjar eleverna klockan 9.15. Övriga dagar börjar tidigast klockan 8.10
Sluttid: Sluttiden varierar från klass till klass. På onsdagar slutar alla senast 13.15. Muntliga Nationella
Prov, utvecklingssamtal och eventuellt igentagning av lektioner kommer att ske på vissa onsdagar.
Lektionerna är då obligatoriska och kompenseras inte ut på annat sätt.
Föräldramöten - påannonsering
Årskurs 8 och 9, onsdagen den 2 september klockan 18.00. Separat inbjudan kommer senare.
Vad har hänt sedan ni lämnade skolan i juni 2015
Det har under sommaren pågått en hel del förbättringsarbeten och också ombyggnationer vilket ska
resultera i en ännu trevligare och mer funktionell skola för er elever och indirekt för er vårdnadshavare.
Den största förändringen har skett på plan 0 för åk 4-6 där vi ordnat ett nytt klassrum, målat
korridorerna och i de andra klassrummen. På andra ställen i skolan har det målats i korridorer, vi har
köpt nya möbler till korridorer och uppehållsytor samt köpt en del nya elevskåp som kommer att
ersätta dem som stod utanför sal 13. I matsalen har vi ordnat en dörr till så att man går in genom en
dörr och ut genom en annan. Vi har möblerat om och ersatt en del av borden.
Riktigt klart är det väl inte än men snart och finns blir det !
Vi på Stavsborgsskolan ser verkligen fram emot att få träffa er alla igen och tillsammans fortsätta att
utveckla skolan till en riktigt bra F-9 skola, en arbetsplats för både elever och personal där man ska
känna sig stolt över att vara, där man känner tillit till varandra och där man driver utveckling i syfte att
ge eleverna de bästa förutsättningarna till ett livslångt lärande.
Ha nu en fortsatt skön sommar tills vi ses igen!
Soliga hälsningar,
Lena Jansson, rektor och Johanna Bergström, bitr. rektor