FASTIGHETS- - YrkesAkademin

Comments

Transcription

FASTIGHETS- - YrkesAkademin
FASTIGHETS-
VÄRD/-SKÖTARE/-TEKNIKER
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ETT FRITT YRKE
Att jobba som Fastighetsvärd/-skötare är fritt, utearbete
växlas med innearbete och många kundkontakter. I jobbet
ingår service till kund/hyresgäst, mindre reparationer,
utemiljö och besiktningar.
Det gäller att både ha tålamod och vara diplomatisk.
Utbildningens 3 olika inriktningar ger kunskaper om bl.a.
byggnader, tekniska anläggningar, dokumentation, service,
drift, underhåll och arbete i närhet med kunder och boende.
Fastighetsvärd
Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet.
Fastighetsskötare
Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel.
Fastighetstekniker
Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att
genomföra drift, skötsel och underhåll av tekniska system.
ETT SERVICEYRKE!
Ena dagen skottar du snö, nästa dag byter du ut en spis,
sedan besiktas en lägenhet. Om du är tekniker reglerar du
kanske ventilation eller värme – jobbet är omväxlande!
När du väljer att omskola eller utbilda dig till ett jobb inom
fastighetsbranschen väljer du att arbeta i en bransch med
många olika arbetsuppgifter.
För att du ska trivas med ditt yrkesval och passa i den här
branschen ska du:
Gilla ständiga förbättringar.
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer
om arbetsmarknadsutbildningen.
Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du
i vissa fall ta del av en arbetsmarknadsutbildning.
Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete
och underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt
kompetens.
Din arbetsförmedlare gör en arbetsmarknads­politisk bedömning av din arbetssituation och tar hänsyn till din bransch,
dina erfarenheter och den konjunktur som råder. Utifrån det
av­gör han eller hon om en arbetsmarknadsutbild­ning är ett
bra sätt att öka dina möjligheter att få ett arbete.
Vara en positiv person som är lätt att samarbeta med.
Vara flexibel och inge förtroende.
Vara serviceorienterad och ha förståelse för vad det innebär att arbeta i människors hem.
Kunna ta egna initiativ och vara självgående.
Kunna prioritera.
Gilla att ha många bollar i luften.
www.ya.se
INFO om utbildningen – VÄND
INFO
om utbildningen
FASTIGHETS-
VÄRD/-SKÖTARE/-TEKNIKER
UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Yrkesutbildningen föregås av en testmodul, rikttid
på 1–4 veckor. I modulen ingår studiebesök, information
om de olika yrkesinriktningarna, teoretiska och praktiska
test som leder till en individuell utbildningsplan för de
deltagare som går vidare till utbildningen.
Den individuella utbildningsplanen sätts ihop utifrån
utbildningens olika moduler och vald inriktning.
Yrkesutbildning – rikttid 40 veckor
Utbildningens 3 olika inriktningar,
Fastighetsvärd/-skötare/-tekniker, ger kunskaper om
uppbyggnad och funktion i energi-tekniska anläggningar,
teknisk dokumentation, service, drift och underhåll
samt arbete i närhet med kunder och boende.
I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (praktik).
Kontakta oss:
Regionchef
Håkan Löfgren, Tel: 023-584 85,
E-post: [email protected]
SUNDSVALL
STOCKHOLM
GÄVLE
ESKILSTUNA
VÄSTERÅS
UPPSALA
Regionchef
Anders Hällmark, Tel: 023-584 32,
E-post: [email protected]
LINKÖPING
SKÖVDE
BORÅS
KALMAR
UDDEVALLA
JÖNKÖPING
NÄSSJÖ
VÄSTERVIK
VÄRNAMO
KRISTIANSTAD
VÄXJÖ
Administratör Susanne Bergqvist, Tel: 023-585 30,
E-post: [email protected]
YrkesAkademin
Finns i hela landet.
Huvudkontoret Falun: Box 127, 791 23 Falun
Tel: 023-585 00, E-post: [email protected]
2015.03
www.ya.se

Similar documents