TRÄDGÅRD - YrkesAkademin

Comments

Transcription

TRÄDGÅRD - YrkesAkademin
TRÄDGÅRD
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
TRÄDGÅRDYRKET
En framtidsbransch
Inom trädgårdsyrket finns många yrken att välja på.
Trädgårdsbranschen har ett stort behov av nya medarbetare.
Utbildningen ger kompetens att jobba som:
Parkarbetare/Utemiljöarbetare
Golfbanearbetare
Kyrkogårdsarbetare
Trädgårdsanläggare
På handelsträdgård
Växthusodlare
Grönsaksodlare
För att kunna börja arbeta inom trädgård krävs både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.
PASSANDE
EGENSKAPER
Om du väljer att arbeta i trädgårdsyrken kan dessa egenskaper vara passande:
Bra fysik och gillar att jobba utomhus
Ansvarstagande och handlingskraftig
Flexibel
God samarbetsförmåga
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer
om arbetsmarknadsutbildningen.
Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du
i vissa fall ta del av en arbetsmarknadsutbildning.
Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete
och underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt
kompetens.
Din arbetsförmedlare gör en arbetsmarknads­politisk bedömning av din arbetssituation och tar hänsyn till din bransch,
dina erfarenheter och den konjunktur som råder. Utifrån det
av­gör han eller hon om en arbetsmarknadsutbild­ning är ett
bra sätt att öka dina möjligheter att få ett arbete.
Gillar att ibland jobba självständigt
Serviceinriktad
www.ya.se
INFO om utbildningen – VÄND
INFO
om utbildningen
TRÄDGÅRD
UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Utbildningarna innehåller både praktiska moment och
teori och anpassas efter dina behov, intressen och tidigare
kunskaper. För att du ska få goda praktiska kunskaper och
kontakter med trädgårdsbranschen ingår praktik på trädgårdsföretag. Det krävs inga förkunskaper men du ska
självklart ha intresse för trädgård.
OMFATTNING
Heltid, 40 veckor.
Utbildningen är indelad i tre inriktningar:
Odling och handelsträdgård 40 veckor
Skötsel av utemiljöer
40 veckor
Trädgårdsanläggning
40 veckor
Utbildningen inleds med 24 veckor av gemensamma basmoduler för samtliga inriktningar
BASMODULER 24 veckor
Markens och växternas biologi
Växtkännedom
Beskärning och trädvård
Maskiner och redskap
Entreprenörskap
INRIKTNINGSMODULER 16 veckor
Odling och handelsträdgård
KONTAKT YRKESAKADEMIN:
Skötsel av utemiljöer
Hans Bill
Trädgårdsanläggning
Mail: [email protected]
Tel: 070-427 33 01
ANSÖKAN TILL UTBILDNINGEN
SKER VIA DIN HANDLÄGGARE
PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN.
YrkesAkademin
Finns i hela landet.
Huvudkontoret Falun: Box 127, 791 23 Falun
TFN: 023-585 00, E-post: [email protected]
2015.05
www.ya.se

Similar documents