Välkomstbrev och schema Hässelby/Vällingby HT-15 - Barn

Comments

Transcription

Välkomstbrev och schema Hässelby/Vällingby HT-15 - Barn
Välkommen till kursen
Att handleda förskoledidaktisk professionsutveckling i
verksamhetsförlagd utbildning i förskolan
(UDA36F) HT-15
Grupp: Hässelby/Vällingby
Du är antagen till kursen Att handleda förskoledidaktisk professionsutveckling i
verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7.5 hp., (kurskod UDA36F). Kursen ges på
kvartsfart (25 %) under tiden 24 september – 14 januari på torsdagar kl. 15.00 -18.00 och
är förlagd till två lokaler i stadsdelen Hässelby/Vällingby.
Registrering
Vi använder webbregistrering för denna kurs, vilket innebär att du registrerar dig själv på
kursen genom webbregistrering. Du måste ha ett universitetskonto för att kunna göra detta.
För att aktivera kontot, gå in på https://aktivera.su.se/Webbregistreringen är öppen mellan
den 13-20 augusti. För att vara säker på att få en plats på kursen måste du själv
webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig eller tar kontakt med kursens
kursadministratör förlorar du din plats på kursen.





Logga in på http://mitt.su.se/
Välj fliken ”Mina studier”
Välj ”Kursregistrering” i vänsterspalten
Bocka för rutan framför kursen (kurskod UDA36F) och klicka på ”Välj”
Klicka sedan på knappen ”Registrera”. Registreringen är nu klar.
Du ingår i Hässelby/Vällingbygruppen
Kurslärare: Annelie Fredricson och Kerstin Strid
Kursstart – observera att undervisningen sker i två olika lokaler
Torsdag 24 september, Förskolan Draken, Ryttmästarvägen 91
Torsdag 15/10, Förvaltningshuset, Hässelby gård, Astrakangatan 19, Cronqvistsalen
Torsdag 5/11, Cronqvistsalen
Torsdag19/11, Cronqvistsalen
Torsdag 10/12, Förskolan Draken
Torsdag 14/1 – 2016, Cronqvistsalen.
Länk till Förskolan Draken:
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=86b91d65483d4bb387e3ebdc3d407772
Kursinformation
Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där
du senast fyra veckor innan kursstart finner viktig information om kursen såsom schema,
kursbeskrivning, kursplan inklusive litteraturlista och kontaktpersoner. Länkar till
kurslitteraturen finns i kursbeskrivningen som du finner på nedanstående länkDu söker själv fram respektive kurshemsida på www.buv.su.se/kurshemsidor
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescati Hagväg 24, 20 & 16 B
www.buv.su.se
Varmt välkommen till kursen!
Birgitta Hammarström-Lewenhagen
Kursansvarig
[email protected]
Maria Lund
Administratör
[email protected]
Telefon: 08-1207 6250
Telefon: 08-1207 6758
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescati Hagväg 24, 20 & 16 B
www.buv.su.se