Uppgift socialpsykologi

Comments

Transcription

Uppgift socialpsykologi
Socialpsykologi
Redogör för vad åskådareffekten innebär med hjälp av ett eget exempel.
Redogör för vad som kan underlätta chansen att få hjälp om du tex ramlar på stan.
Redogör med hjälp av egna exempel för de tre ledarstilarna (demokratisk, autoritär och
passiv) och hur de skiljer sig åt.
Redogör för vad du tillhör för ingrupp och utgrupp.
Redogör för vad som menas med social kontroll.
Redogör för hur du har socialiserats in i det Svenska samhället.
Redogör för vad konformitet innebär
(informativ och normativ).
Redogör för vilka sanktioner som skulle
kunna uppkomma om du skulle bryta mot en
norm i en grupp som du tillhör.
Redogör för vad en attityd är med hjälp av
ett eget exempel.
Redogör för vad en förutfattad mening är
och hur det skiljer sig från en fördom.
Redogör med hjälp av ett eget exempel vad
Haloeffekten innebär.
Redogör med hjälp av ett eget exempel vad
Rosenthaleffekten innebär.
Redogör för skillnaden mellan en aktoritet
och att vara aktoritär.
Sammanfatta skriftligt och maila in.
Lycka till!
// Hanna