Avräkningsnota

Comments

Transcription

Avräkningsnota
Handel i aktien
Inoff.nu har upphört. Vi kan fortsättningsvis förmedla kontakt mellan köpare och säljare till
dess vi hittat en mera permanent lösning. Transaktionerna får köpare och säljare själva ordna.
Normalt bifogar köparen i ett email en avräkningsnota (se nedan) som köparen ber säljaren
komplettera med exempelvis depå och likvidkonto. Säljaren skriver ut, undertecknar och
skickar avräkningsnotan till köparen. Den kommer sedan i retur till säljaren med köparens
namn. Då aktierna finns på köparens depå får säljaren likviden
Köpkurs Säljkurs
0,8
Senast betalt
0,8
SEK/aktie
Avräkningsnota
Säljare
Personnummer
Gatuadress
Postadress
Telefon
epost
VP-konto/Depånr
Likvidkonto
Bank
Telefon bank
Köpare
Personnummer
Gatuadress
Postadress
Telefon
epost
VP-konto/Depånr
Likvidkonto
Bank
Telefon bank
Köpt/sålt aktier
Aktie
Stav b
Avräkning
Antal
Kurs
Valuta
ISIN-kod
SEK
SE 0000856999
Köpeskilling (SEK)
Courtage (SEK)
Att betala/Att erhålla (SEK)
Datum
Ort
Datum
Ort
Säljarens underskrift
Köparens underskrift