SCHEMA - Lunds tingsrätt

Comments

Transcription

SCHEMA - Lunds tingsrätt
LUNDS TINGSRÄTT
Sida 1 ( 7 )
SCHEMA
Lunds tingsrätt
Vecka 36: 31 augusti - 6 september 2015
Omfattade enheter: Lunds tingsrätt
Måndag 31 augusti 2015
kl. 09:00-11:30
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 3834-14, Huvudförhandling
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 3
Lund
B 590-15, Huvudförhandling, dag 3 av 3
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 3 B
Lund
T 1098-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 7
Lund
T 2540-15, Fortsatt muntlig förberedelse
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 9
Lund
T 891-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:15-16:15
Tingshuset, Sal 5
Lund
T 1037-14, Huvudförhandling, dag 1 av 2
kl. 09:45-11:30
Tingssal 1
Landskrona
B 3376-15, Huvudförhandling
angående misshandel m m
Brottmålsenhet
angående människorov m m
Brottmålsenhet
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet I
angående barns boende
Tvistemålsenhet I
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet I
angående vårdnad m m
Tvistemålsenhet II
Rätten: JOSV
Protokollf./föredr: ANMÅ
Rätten: GL
Protokollf./föredr: AZSK
Rätten: MIPE
Protokollf./föredr: ALWA
Rätten: MAAN
Protokollf./föredr: STHA
Rätten: NIEK
Protokollf./föredr: ELKA
Rätten: SUPA +nämnd
Protokollf./föredr: LIWE
Rätten: THAD
Protokollf./föredr: JOBJ
angående obehörigt avvikande från trafikolycksplats m m
Brottmålsenhet
kl. 13:00-15:30
Tingssal 1
Landskrona
B 5385-14, Huvudförhandling
kl. 13:00-16:00
Tingshuset, Sal 3 B
Lund
T 1056-15, Muntlig förberedelse
angående misshandel
Brottmålsenhet
angående ogiltligförklaring av avsked mm
Tvistemålsenhet I
Rätten: THAD
Protokollf./föredr: JOBJ
Rätten: MAAN
Protokollf./föredr: ANEL
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 13:00-16:15
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 6452-14, Huvudförhandling
kl. 13:15-15:30
Tingshuset, Sal 7
Lund
FT 2790-15, Muntlig förberedelse
kl. 14:00-16:00
Tingshuset, Sal 8
Lund
T 3415-15, Muntlig förberedelse
angående misshandel
Brottmålsenhet
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten) Återvinning
Tvistemålsenhet II
angående vårdnad om barn m m
Tvistemålsenhet II
Sida 2 ( 7 )
Rätten: JOSV
Protokollf./föredr: ANMÅ
Rätten: CHWE
Protokollf./föredr: LIPO
Rätten: YLTE
Protokollf./föredr: LEOL
Tisdag 1 september 2015
kl. 09:00-12:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 369-14, Huvudförhandling
Rätten: NIEK
Protokollf./föredr: CAPE
angående penninghäleri
Brottmålsenhet
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 4684-14, Huvudförhandling, dag 1 av 3
Rätten: GUNF
Protokollf./föredr: LIBA
angående grov stöld m m
Brottmålsenhet
kl. 09:15-11:00
Tingshuset, Sal 7
Lund
FT 2584-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, sal 11
Lund
T 2959-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 8
Lund
T 776-15, Muntlig förberedelse
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet II
angående vårdnad om barn
Tvistemålsenhet I
Rätten: DAOL
Protokollf./föredr: ELCA
Rätten: MIPE
Protokollf./föredr: ANEL
Rätten: SATI
Protokollf./föredr: CHWE
angående fordran för utfört arbete
Tvistemålsenhet II
kl. 09:15-14:00
Tingshuset, Sal 5
Lund
T 1037-14, Huvudförhandling, dag 2 av 2
kl. 09:30-09:45
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 4032-15, Konkursförhandling
angående vårdnad m m
Tvistemålsenhet II
angående ansökan om konkurs
Tvistemålsenhet II
Rätten: SUPA +nämnd
Protokollf./föredr: LIWE
Protokollf./föredr: ERHO, FRBA
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 09:45-10:00
Tingshuset, Sal 1
Lund
Sida 3 ( 7 )
K 3986-15, Konkursförhandling
angående ansökan om konkurs
Tvistemålsenhet I
kl. 13:00-15:00
Tingshuset, sal 11
Lund
T 1983-15, Muntlig förberedelse
kl. 13:00-16:00
Tingshuset, Sal 7
Lund
T 3097-15, Muntlig förberedelse
kl. 13:00-16:00
Tingshuset, Sal 8
Lund
T 1476-15, Muntlig förberedelse
kl. 13:00-16:00
T 1420-15, Fortsatt muntlig förberedelse
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet I
angående vårdnad om barn m m
Tvistemålsenhet I
angående fordran
Tvistemålsenhet I
angående äktenskapsskillnad m m
Tvistemålsenhet I
kl. 13:15-16:00
Tingshuset, Sal 3 A
Lund
T 366-15, Muntlig förberedelse
kl. 13:15-16:15
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 1412-14, Huvudförhandling
angående återgång av gåva
Tvistemålsenhet II
angående penninghäleri
Brottmålsenhet
Rätten: MASU
Protokollf./föredr: SAEL
Rätten: SOKN
Protokollf./föredr: ANSÖ
Rätten: JEMA
Protokollf./föredr: ALWA
Rätten: SATI
Protokollf./föredr: BEKA, MASC
Rätten: SAKA
Protokollf./föredr: MALI
Rätten: NIEK
Protokollf./föredr: CAPE
Onsdag 2 september 2015
kl. 09:00-12:00
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 2851-14, Huvudförhandling
Rätten: TONO
Protokollf./föredr: KAWI
angående bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll
Brottmålsenhet
kl. 09:00-12:30
Tingshuset, Sal 3
Lund
B 3093-15, Huvudförhandling
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 4684-14, Huvudförhandling, dag 2 av 3
angående grov misshandel
Brottmålsenhet
Rätten: LEPE
Protokollf./föredr: ALWA
Rätten: GUNF
Protokollf./föredr: LIBA
angående grov stöld m m
Brottmålsenhet
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 9
Lund
FT 6155-14, Muntlig förberedelse
kl. 09:30-11:00
Tingssal 1
Landskrona
B 1933-15, Huvudförhandling
kl. 09:30-16:00
Tingshuset, Sal 10
Lund
T 1983-14, Huvudförhandling
kl. 10:00-12:00
T 1954-14, Annan förhandling
angående fordran för utfört arbete (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet I
angående olovlig körning (grovt brott) m m
Brottmålsenhet
angående vårdnad m m
Tvistemålsenhet II
Sida 4 ( 7 )
Rätten: SAST
Protokollf./föredr: ALLI
Rätten: KNNO
Protokollf./föredr: ELKA
Rätten: LALI +nämnd
Protokollf./föredr: FRBA
Rätten: MATE +nämnd
angående vårdnad om barn
Tvistemålsenhet II
kl. 11:00-11:45
Tingssal 1
Landskrona
B 1997-15, Huvudförhandling
kl. 13:15-15:15
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 2120-15, Huvudförhandling
kl. 13:15-15:45
Tingssal 1
Landskrona
B 2280-15, Huvudförhandling
kl. 15:15-16:15
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 1970-15, Huvudförhandling
angående olovlig körning (grovt brott) m m
Brottmålsenhet
angående obehörigt avvikande från trafikolycksplats m m
Brottmålsenhet
angående misshandel
Brottmålsenhet
angående obehörigt avvikande från trafikolycksplats
Brottmålsenhet
Rätten: KNNO
Protokollf./föredr: ELKA
Rätten: TONO
Protokollf./föredr: KAWI
Rätten: KNNO
Protokollf./föredr: ELKA
Rätten: TONO
Protokollf./föredr: KAWI
Torsdag 3 september 2015
kl. 09:00-10:00
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 1795-15, Huvudförhandling
Rätten: LEPE
Protokollf./föredr: ALLI
angående narkotikabrott m m
Brottmålsenhet
kl. 09:00-12:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 811-15, Huvudförhandling
Rätten: SUPA
Protokollf./föredr: DAOL
angående narkotikabrott m m
Brottmålsenhet
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 5689-14, Huvudförhandling
Sida 5 ( 7 )
Rätten: LALI
Protokollf./föredr: MALI
angående häleri
Brottmålsenhet
kl. 09:15-11:30
Tingshuset, Sal 8
Lund
T 1455-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 3 B
Lund
FT 1786-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 9
Lund
T 1377-15, Muntlig förberedelse
kl. 09:15-16:30
Tingshuset, Sal 5
Lund
T 4404-14, Huvudförhandling
kl. 10:00-11:30
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 4033-15, Huvudförhandling
kl. 13:00-16:00
Tingshuset, Sal 7
Lund
FT 2553-15, Muntlig förberedelse
kl. 13:00-16:30
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 2091-15, Huvudförhandling
kl. 13:15-14:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 2260-15, Sammanträde
kl. 13:15-16:30
Tingshuset, sal 11
Lund
T 315-15, Fortsatt muntlig förberedelse
angående fordran m m
Tvistemålsenhet II
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet I
angående Underhållsbidrag till barn
Tvistemålsenhet I
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten) -- Återvinning
Tvistemålsenhet I
angående stöld
Brottmålsenhet
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet I
angående misshandel m m
Brottmålsenhet
angående undanröjande av villkorlig dom med
samhällstjänst
Brottmålsenhet
Rätten: TOGL
Protokollf./föredr: JOBJ
Rätten: SAST
Protokollf./föredr: LIBA
Rätten: JEMA
Protokollf./föredr: ANEL
Rätten: TONO, MAAN, SOKN
Protokollf./föredr: ALWA
Rätten: LEPE
Protokollf./föredr: ALLI
Rätten: SAST
Protokollf./föredr: ANEL
Rätten: LEPE
Protokollf./föredr: FRBA
Rätten: SUPA
Protokollf./föredr: DAOL
Rätten: KNNO
angående Fel i fastighet
Tvistemålsenhet I
kl. 14:00-15:30
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 50-15, Huvudförhandling
angående barnpornografibrott
Brottmålsenhet
Rätten: SUPA
Protokollf./föredr: DAOL
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 15:30-16:15
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 2902-15, Huvudförhandling
angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och
andra farliga föremål
Brottmålsenhet
Sida 6 ( 7 )
Rätten: SUPA
Protokollf./föredr: DAOL
Fredag 4 september 2015
kl. 09:00-10:20
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 713-15, Huvudförhandling
kl. 09:00-15:00
Tingshuset, Sal 2
Lund
B 4023-15, Huvudförhandling
angående bokföringsbrott
Brottmålsenhet
Rätten: LENO
Protokollf./föredr: LIWE
Rätten: MAAN
Protokollf./föredr: ALWA
angående stöld
Brottmålsenhet
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 3
Lund
B 3538-15, Huvudförhandling, dag 1 av 3
kl. 09:00-16:15
Tingshuset, Sal 4
Lund
B 4684-14, Huvudförhandling, dag 3 av 3
angående våldtäkt mot barn m m
Brottmålsenhet
Rätten: TONO
Protokollf./föredr: ELKA
Rätten: GUNF
Protokollf./föredr: LIBA
angående grov stöld m m
Brottmålsenhet
kl. 09:15-09:30
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 2625-15, Edgångssammanträde
Rätten: ERHO
Protokollf./föredr: BITO
angående konkurs
Tvistemålsenhet I
kl. 09:15-12:00
Tingshuset, Sal 9
Lund
T 1778-15, Fortsatt muntlig förberedelse
kl. 09:15-16:00
Tingshuset, Sal 5
Lund
T 1593-13, Huvudförhandling
angående vårdnad om barn m m
Tvistemålsenhet I
Rätten: TONO
Protokollf./föredr: MK
Rätten: MIPE, LEPE, MASU
Protokollf./föredr: ALLI
angående fastställelsetalan om skadestånd
Tvistemålsenhet I
kl. 09:30-09:50
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 1354-15, Edgångssammanträde
Protokollf./föredr: BITO
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
kl. 09:50-10:05
Tingshuset, Sal 1
Lund
Rätten: ERHO
K 2920-15, Edgångssammanträde
angående konkurs
Tvistemålsenhet I
LUNDS TINGSRÄTT
kl. 10:05-10:20
Tingshuset, Sal 1
Lund
K 3830-15, Edgångssammanträde
kl. 10:30-11:45
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 104-15, Huvudförhandling
kl. 13:00-14:00
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 3823-15, Huvudförhandling
kl. 13:15-16:00
Tingshuset, Sal 8
Lund
FT 2873-15, Muntlig förberedelse
kl. 14:00-16:15
Tingshuset, Sal 6
Lund
B 1847-15, Huvudförhandling
Sida 7 ( 7 )
angående konkurs
Tvistemålsenhet II
angående bokföringsbrott
Brottmålsenhet
angående grovt rattfylleri
Brottmålsenhet
angående fordran (överlämnat från
kronofogdemyndigheten)
Tvistemålsenhet II
angående misshandel m m
Brottmålsenhet
Rätten: LENO
Protokollf./föredr: LIWE
Rätten: LENO
Protokollf./föredr: DAOL
Rätten: MALI
Protokollf./föredr: FRBA
Rätten: SATI
Protokollf./föredr: DAOL