UPPROPSLISTA - Hovrätten för Nedre Norrland

Comments

Transcription

UPPROPSLISTA - Hovrätten för Nedre Norrland
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 1
Måndagen den 9 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Gävle m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Dag 1 av 4
Nämnd
B 280-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 2
Måndagen den 9 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
Åklagarkammaren i Sundsvall m.fl. ./. NN
angående sexuellt ofredande m.m.
Nämnd
B 577-15
2.
kl. 13:00
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Sundsvall m.fl.
angående misshandel m.m.
Nämnd
B 782-15
3.
kl. 15:00
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Gävle
angående narkotikabrott m.m.
Nämnd
B 1131-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 4
Måndagen den 9 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Sundsvall
angående försök till mord
Nämnd
B 1074-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 1
Tisdagen den 10 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Gävle m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Dag 2 av 4
Nämnd
B 280-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 2
Tisdagen den 10 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 08:30
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Gävle m.fl.
angående falsk angivelse m.m.
Nämnd
B 532-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 1
Onsdagen den 11 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Gävle m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Dag 3 av 4
Nämnd
B 280-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 2
Onsdagen den 11 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
Åklagarkammaren i Sundsvall ./. NN
angående misshandel m.m.
Nämnd
B 796-15
2.
kl. 13:15
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Sundsvall
angående grov smuggling m.m.
Nämnd
B 722-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 4
Onsdagen den 11 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Sundsvall m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Nämnd
B 997-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 1
Torsdagen den 12 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Gävle m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Dag 4 av 4
Nämnd
B 280-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 2
Torsdagen den 12 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 10:30
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Östersund
angående grov förskingring
Nämnd
B 731-15
2.
kl. 13:00
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Östersund m.fl.
angående misshandel m.m.
Nämnd
B 612-15
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 2
Fredagen den 13 november 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
Häktade NN ./. Åklagarkammaren i Östersund m.fl.
angående dråp m.m.
Dag 1 av 2
Nämnd
B 1008-15