Den nya patientlagen - Region Östergötland

Comments

Transcription

Den nya patientlagen - Region Östergötland
Den nya patientlagen
Den nya Patientlagen trädde i kraft den 1 januari, 2015. Men vad innebär den för patienten och för verksamheten?
Etikrådet, Region Östergötland, bjuder in till en informationsträff den
17 mars 2015 på Konsert & Kongress i Linköping.
Föreläsningar avslutas med frågestund.
Medverkar gör Sara Johansson, Socialdepartementet, Susanne Fridberg,
Ledningstaben, Mats Mellqvist, Sinnescentrum, Maria Funck, Ledningsstaben och Roland Carlstein, Patientföreningen för hjärt- och lungsjuka.
Målgrupp
Alla anställda på Region Östergötland
Tid och plats
17 mars 2015 kl 14:30-17:30
Konsert & Kongress, Linköping
OBS. kaffe serveras från 14.30
Anmälan
Anmälan sker senast 10 mars på
[email protected]
Program
15:00-15:50
15:50-16:20
16:20-16:40
16:45-17:30
Sara Johansson
Susanne Fridberg och Mats Mellqvist,
Roland Carlstein
Frågestund och diskussion
Välkomna önskar Etikrådet i samarbete med juristgruppen
www.regionostergotland.se