Takaggregat

Comments

Transcription

Takaggregat
Dokumentnr:
S 101 1327
Utgivningsdatum / Revidering
2015-09-22
Sida: 1
Aggregat för kyl och
frysapplikationer
ZANOTTI takmonterade
enhetsaggregat
Ex. -20 / +30°C
Kyleffekt vid rumstemp/omgivningstemp
Ex. 1403 W / 11,7 m³
Kyleffekt/lämplig rumsvolym
SB-R290
Mode ll
Art.nr.
Kyl W/m ³
+10/+30°C
Kyl W/m ³
+5/+30°C
Kyl W/m ³
0/+30°C
Frys W/m ³
-20/+30°C
Frys W/m ³
-25/+30°C
Vik t
kg
Spänning
Volt/A
MSB125
MSB225
1011327
1013221
1610/14,4
2620/28
1403/11,7
2330/23
1225/9
2070/19
-
-
59
75
230/5,0
230/6,2
BSB125
1014157
-
-
-
871/4,7
704/3,3
68
230/4,4
Kyleffekten är angiven vid +30°C omgivande temperatur. Reglerområde MGM +10°/-5°C Reglerområde BGM -15°/-25°C
Rumsvolym beräknat med 100 mm PUR. 250 kg/m³ varor lagras i rummet, dessa omsätts 10% / 24 tim,
inlastningstemperaturen för kylaggregat +25°C och för frysaggregat -5°C.
LEVERANSOMFATTNING STANDARD:
Aggregat för genomväggmontage med hölje av epoxilackerad stålplåt
Innehållande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hermetisk kompressor för köldmedium R290
Fyllnadsmängd R290, mindre än 150 gram
Elutrustning
Manöverpanel
Fläktförångare
Luftkyld kondensor med fläkt (tropikutförande som standard)
Torkfilter
Vätskeavskiljare
Kapillärrör
Automatisk varmgasavfrostning
HP pressostat
Automatisk kondensatavkokning
Kablage för:
○
○
○
○
Optioner:
•
•
•
•
•
Vehusvärmare
•
•
•
•
•
•
•
Kablage för dörrkontakt
LP pressostat
Kondensorfläktpressostat
Steglös tryckstyrd kondensorfläktreglering
Bestcop kondensorfläktreglering med flytande
kondensering
Dörrkontakt
Spänningsövervakning
Vattenkyld kondensor
Special spänning
Special emballage
Kanalanslutning för bortförande av kondensorvärme
Kraftmatning 3m
Belysning 1m med armatur
Karmvärme 3m (endast BSB)
ÖVRIGA PARAMETRAR PÅ BEGÄRAN.
Manöverpanel 5m
Obs!
Köldmediefyllning R290, mindre än 150 gram
Dokumentnr:
S 101 1327
Utgivningsdatum / Revidering
2015-09-22
Sida: 2
Dimensioner SB125
Dimensioner SB225
Montageschema SB125
Montageschema SB225
Avloppsdränering
Avloppsdränering
Ø 10 mm
Ø 10 mm
Hålbild
Hålbild
Täta med silikon runt hela öppningen innan
montering av aggregatet.
Täta med silikon runt hela öppningen innan
montering av aggregatet.
SB125 Emballagemå
SB225 Emballagemå
Emballagevikt 14 kg
Emballagevikt 21 kg
Volym 0,38m³
Volym 0,56m³
Obs!
Köldmediefyllning R290, mindre än 150 gram

Similar documents