Tävlingsanmälan - IdrottOnline Klubb

Comments

Transcription

Tävlingsanmälan - IdrottOnline Klubb
Nyhetsbrevets datum
Volym 1, utgava1
TÄVLINGÄR.
Vilka tävlingar väljer vi? Varför? Hur gör jag? När? Vad händer sen? Viktigt att tänka
på......
Lite av de frågorna får du svar på här!
- I november beslutar styrelsen om tävlingsbudgeten för nästkommande år. Utifrån de önskemål som
tränarna haft om tävlingar, läger etc.
- Ca 1-2 månader innan tävlingen går av stapeln får kansliet inbjudan från arrangören. Ibland kommer
den mycket senare. Det vi gör då är att vi lägger upp info och möjlighet för anmälan här på webbsidan.
- 2-3 veckor innan start skall anmälan göras till arrangören. Då sammanställer vi en lista på alla som
anmält sig i YSS. Via en websida (OCTO STATISTIK) anmäler vi varje simmare i de grenar han/hon vill
simma. Varje start kostar mellan 55 kr-105 kr. Dvs simmar man 8 grenar på en tävling kostar start
avgiften mellan ca 450-500 kr. Alla startavgifter ingår i dagsläget i tränings/tävlings avgiften.
- 1 vecka innan start får vi en startlista från arrangören, utefter den skapar vi ett PM som läggs ut på
hemsidan. På vissa tävlingar kommer alla med men på vissa stora tävlingar är det inte säkert att man
kommer med. Därför kan det ibland skilja mellan anmälan man gjort och deltagandet.
OBS! Ibland beroende på många anmälningar kommer tyvärr inte alla med på de grenar man anmält sig på. Arrangören gör en begränsning för att tävlingen inte skall ta för lång tid. Detta finns en
rekommendation på 3-3,5 h/pass. Så ibland kan det bli så att man anmält sig men kanske inte får
simma pga begränsningar. UGP, Simiaden Distrikt och vissa andra tävlingar har inga begränsningartill
mästerskapen har man kvaltider man måste uppnå för att kunna deltaga.
Vill du kolla dina personliga rekord? OCTOOPEN** där finns alla resultat
*Nationell webbaserad databas för alla tider en simmare gjort, kräver inloggning.
** Utdrag ur den nationella databasen OCTOOPEN som är publik"
- På tävlingen är det viktigt att man kommer i tid (som står på PM), meddelar ansvarig tränare a.s.a.p
om man är sjuk eller försenad.
- På tävlingen görs strykningar av de som är sjuka eller taktiska strykningar. Oftast skall dessa lämnas
in 1 timme innan tävlingspassets start. Därefter görs heatlistan.
Fler och fler tävlingar börjar med att strykningarna skall vara inne redan kvällen innan start för att
heat listorna skall vara klara på morgonen.
- När vi anmäler så hämtar websidan anmälningstiden från Simförbundets nationella databas,
OCTOOPEN. Simmarens tider är giltliga i ett år för anmälan till tävlingar. Det är därför viktigt att man
anmäler sig till alla olika sträckor under ett år. Du kan alltid titta på dina tider i Octobasen,
www.octoopen.se .
- På www.livetiming.se kan du följa tävlingen via webben. Inte alla tävlingar sänds där men de flesta.
VÅR SIMSPONSOR.
Anmälan till tävlingar sker i tre steg.
Inbjudan till tävlingen finns alltid tillgänglig genom att klicka NAMNET på tävlingen.
Första steget är att man klickar på "Anmälan"
Då kommer man länkas vidare till ett formulär på ystadsim.com/Anmalan som
kräver fem inmatningsparametrar.
Namn på simmare
Helt enkelt för att kunna binda anmälan till korrekt simmare.
Födelseår
Observera att det är inmatning med fyra siffror som krävs ex. 1991, 2000 eller
2003. Detta för att undvika missförstånd. Scriptet räknar sedan ut rätt klass genom att utgå från dagens datum.
Klass
Herr eller Dam - och detta är för att filtrera fram rätt grenar.
Grupptillhörighet
Vissa tävlingar är bara till för specifika träningsgrupper. Så skulle det vara så att
en gren inte kommer upp i listan fastän den finns med i inbjudan så är det förmodligen så att tävlingen inte är tänkt för just den gruppen. Konsultera Tävlingskalender.
Email
Kommer att användas för att få ett kvitto på grenar man har anmält sig till. Också
annan information kan skickas - Exempelvis PM eller extra information från arrangörerna - så se till att få med rätt adress!
Andra steget utgörs av en lista av alla tävlingar vars anmälan inte har gått ut.
Normalt sett stängs anmälan via vår hemsida ner en vecka innan arrangerande
klubb skall ha in anmälningarna.
Man klickar helt enkelt in sig på tävlingen man vill anmäla sig till.
Tredje och sista steget är där man kryssar i grenarna man vill ställa upp på. Vissa
tävlingar kommer möjligtvis ha begränsningar på antalet grenar - men det kommer synas.
Klicka på knappen längst ner för att slutföra anmälningen.
Sista sidan som kommer upp är en sammanfattning över anmälan - spara den om
man vill ha ett kvitto. Det finns också möjlighet att få informationen skickad till
mailen man skrev in.
OBS.
DET KOMMER SENARE ATT
FINNAS EN NY FUNKTION
VID ANMÄLAN.
NÄR DU ANMÄLER DIG TILL
EN TÄVLING SÅ ERHÅLLER
DU EN PINKOD SOM DU
SEN SKA ANVÄNDA .
PINKODEN ÄR PERSONLIG
OCH SKA ANVÄNDAS VARJE
GÅNG ANMÄLAN SKER.
VI MEDDELAR NÄR DEN
FUNKTIONEN ÄR TILLGÄNGLIG.